کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1020501 940878 2008 17 صفحه PDF 28 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Developing high-technology latecomer firms to compete internationally: A three-sector growth model
ترجمه فارسی عنوان
توسعۀ شرکت های دیرظهورِ با فناوری بالا برای رقابت در سطح بین المللی: یک مدل رشد سه‌بخشی
کلمات کلیدی
شرکت های دیرظهور، کشورهای درحال‌توسعه، بین‌المللی شدن، توسعۀ اقتصادی، قابلیت های پویا
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1 مقدمه

2 توسعۀ اقتصادی: بازار، دولت و بخش اجتماعی

2-1 توسعه اقتصادی بازار محور

2-2 توسعه اقتصادی دولت‌محور

2-3 توسعه اقتصادی با محوریت بخش اجتماعی

3 ایجاد توازن میان سه بخش

4 شرایط

4-1 تهدیدهای خارجی

4-2 منافع داخلی

شکل 1. پرسشهای پژوهشی

5 تقسیم‌کار

1-5 دستیابی به بازار: همکاری بخش اجتماعی

5-1-1 یادگیری با جهت گیری بهره برداری 

5-1-2 مزیت مقایسه ای

5-2 حفظ بقا در بازار: رقابت بازار

5-2-1 یادگیری با جهت گیری اکتشاف

5-2-2 مزیت رقابتی

5-3 گذار: مهار دولت

5-3-1 تلۀ مزیت مقایسه ای کم‌هزینه

5-3-2 نزدیک‌بینی در یادگیری 

6. بحث

6-1 نوآوری ها

6-2 محدودیت های پژوهشی

6-3 پیامدهای تحقیقی

شکل 2: تقسیم‌کار میان سه بخش در جهت ایجاد بنگاه های چندملیتی دیرظهور

6-4 پیامدهای کاربردی

6-5 پیشنهاد‌ها برای پژوهش های آتی

6-6 نتیجه گیری
ترجمه چکیده
برخلاف رویکرد مرسوم که به‌صورت انحصاری بر چگونگی انتقال بنگاه های چندملیتی خارجی به کشورهای درحال‌توسعه تمرکز دارد، این مقاله بررسی می کند که چگونه بنگاه های چندملیتی دیرظهور با فناوری بالا رشد می کنند و از بافت نهادی به بازارهای بین المللی وارد می شوند. این مقاله با استفاده از نظریۀ توسعۀ اقتصادی و رویکرد قابلیت های پویا، مدل رشدی سه‌بخشی ارائه می دهد تا مشخص شود که چگونه شرکت های دیرظهور با فناوری بالا خود را از طریق اثرمتقابل بخش اجتماعی، دولت و بازار در رقابت بین المللی به اثبات می رسانند. زمانی که این سه بخش تحت نیروی دافعۀ تهدیدهای خارجی و تحت نیروی جاذبۀ منافع داخلی ممکن است با یکدیگر همکاری کنند. شرکت های دیرظهور با فناوری بالا در مرحلۀ «دستیابی به بازار» نیازمند مراقبت بخش اجتماعی هستند، در مرحلۀ «حفظ بقا در بازار» به رقابت بازار نیاز دارند و بین این دو مرحله نیازمند مهار دولت هستند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

In contrast to the mainstream approach, which focuses exclusively on how foreign multinational enterprises move into developing countries, this paper researches how high-technology latecomer multinational enterprises grow from the domestic institutional context into the international market. It draws on the economic development theory and the dynamic capabilities perspective to present a three-sector growth model to understand how high-technology latecomer firms establish themselves in international competition through the interplay of the social sector, the state, and the market. The three sectors may work together when they are pushed by external threats or pulled by internal interests. High-technology latecomer firms, at the stage of “getting there,” would call for the caring hand of the social sector; at the stage of “staying there,” would need the competition of the market; and between these two stages, the discipline of the state.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of International Management - Volume 14, Issue 2, June 2008, Pages 190–206
نویسندگان
,