کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1062660 1485677 2016 10 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Performance evaluation and benchmarking of global waste management systems
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی عملکرد و ارزیابی سیستم های مدیریت جهانی پسماند
کلمات کلیدی
مدیریت مواد زائد؛ مزایای اقتصادی؛ مزایای زیست محیطی؛ نقشه برداری زباله؛ زباله صفر
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.بررسی منابع (نشریات)

2.1 مواد و روش ها

جدول 1 عامل جایگزینی در زباله های مختلف و گزینه های مدیریت

3.نتایج

3.1. همبستگی بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و عملکرد ضایعات

3.2 عملکرد مدیریت جهانی ضایعات 

جدول 2 واحد قیمت بازار مواد مختلف اولیه

جدول 3 ارتباط مابین GDP و عملکرد زباله

شکل1 تولید سالانه زباله در کشورهای مختلف

3.3 مزایای زیست محیطی سیستم های مدیریت زباله

3.4. صرفه جویی مواد بصورت سرانه

شکل 2 میزان بازیافت سالانه زباله در کشورهای مختلف

شکل 3 شاخص زباله صفر در کشورهای مختلف

3.5 صرفه جویی انرژی بصورت سرانه

شکل 4 سرانه جایگزینی مواد اولیه از زباله

شکل 5 سرانه ذخیره انرژی از منابع بازیافت زباله

3.6 صرفه جویی سرانهGHG  یا آلودگی

3.7 صرفه جویی در مصرف آب یا کاهش بصورت سرانه

3.8 مزایای اقتصادی

4. بحث و نتیجه گیری بیشتر

شکل 6 سرانه ذخیره GHG از منابع بازیافت زباله

شکل 7 سرانه ذخیره آب از منابع بازیافت زباله

شکل 8 مزایای اقتصادی جایگزینی مواد اولیه

شکل 9 مزایای اقتصادی کل زباله
ترجمه چکیده
این مقاله مزایای زیست محیطی و اقتصادی سیستم های مدیریت جهانی پسماند را در زمینه اقدامات زباله صفر ارائه می دهد. این مطالعه عملکرد مدیریت زباله در 168 کشور در سراسر جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عملکرد خود را با استفاده از ابزار زباله صفر ارزیابی کرد. شاخص زباله صفر٬ ضایعات جایگزین مواد را اندازه گیری می کند. این کار با توجه به مقدار مواد بازیافت شده از ضایعات انجام می شود که به طور بالقوه تقاضای جایگزینی مواد اولیه را می کند. با تقاضای جایگزینی مواد اولیه، می توانیم به طور بالقوه از تقاضا برای انرژی، آب و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) دوری کنیم. این مطالعه سیستم های مدیریت پسماندها را در 168 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یافته های خود را با استفاده از تکنیک های نقشه برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه داد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که هر ساله یک فرد به طور متوسط حدود 435 کیلوگرم زباله تولید می کند که 50 کیلوگرم مواد (کاغذ، پلاستیک، فلز، شیشه و غیره) که به طور بالقوه میتواند جایگزین مواد کارنکرده شود. با جایگزینی تقاضا برای مواد با ارزش، از طریق فعالیت های زباله صفر ، یک فرد به طور متوسط می تواند به طور بالقوه حدود 216 کیلووات ساعت انرژی، 0.05 کیلوگرم GHG و 36 لیتر آب فرآوری شده را ذخیره کند. در سطح جهانی، هر فردی به طور بالقوه در حدود 61.3 دلار در سال صرفه جویی خواهد کرد، از جمله 17 دلار از طریق جایگزینی مواد و 44 دلار از طریق جایگزینی انرژی حاصل خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد که جایگزینی انرژی به طور بالقوه بیش از دو برابر مزایای اقتصادی دارد که به صورت جایگزینی مواد در بازیافت منابع از ضایعات کمک می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی


• The study considers a comprehensive global waste data from 168 countries.
• The ZW tool is used to evaluate the environmental benefits of waste management.
• The GIS mapping is used to present the findings.
• The findings are important in benchmarking of global waste management systems.

This paper presents the environmental and economic benefits of global waste management systems in the context of zero waste practices. The study analysed the waste management performance of 168 countries around the globe and evaluated their performance using the zero waste tool. The Zero Waste Index measures the material substitution potential of waste. This is done by taking into account the amount of materials recovered from waste, which potentially substitute the demand for virgin materials. By substituting virgin materials’ demand, we could potentially substitute the demand for energy, water, and avoid greenhouse gas (GHG) emission. The study analysed waste management systems in 168 countries and presented its findings using the mapping techniques of Geographic Information Systems (GIS). The findings of the study suggested that globally, an average person generated around 435 kg of waste each year, out of which an estimated 50 kg of materials (paper, plastic, metal, glass and others) potentially substitute the demand for the extraction of virgin materials. By substituting the demand for virgin materials, through ‘zero waste activities’, an average person could potentially save around 216 kWh of energy, 0.05 kg GHG and 36 L of processed water. Globally, each person would then potentially save around $61.3 annually, of which $17 would arise from materials substitution, and $44 from energy substitution. The study suggested that energy substitution potentially contributed over twice the economic benefits as materials substitution in resource recovery from waste.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Resources, Conservation and Recycling - Volume 114, November 2016, Pages 32–41
نویسندگان
, ,