کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1108771 1488343 2016 7 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Assessment of the Thermal Performance of Complete Buildings Using Adaptive Thermal Comfort
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی عملکرد حرارتی ساختمان‌های کامل با استفاده از آسودگی حرارتی تطبیقی
کلمات کلیدی
عملکرد حرارتی؛ آسودگی (آسایش) حرارتی تطبیقی؛ ساختمان‌های پایدار
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.روش کار

2.1 مدول‌های تستی با مقیاس کامل

شکل 1. (a) عکس مدول‌های تستی با مقیاس کامل؛ (b) روی جنوبی؛ (c) پلان از بالا؛ (d) روی شمالی (سمت پنجره).

جدول 1. ترتیب عناصر و موراد مدول‌ها (Page, Moghtaderi, Alterman & Hands,، 2011).

2.2 آسایش حرارتی تطبیقی

شکل 2. %80 و %90 حد پذیرفتگی برای میانگین معمول دمای بیرون در کل سال (Tyler, Stefano, Alberto, Dustin & Kyle,، 2013).

3.نتایج و بحث

جدول شماره 2. نسبت حرارتی تطبیقی برای همه مدول‌ها در یک سال.

شکل3. نسبت دمای هوای داخلی ماهانه که برای هر مدول در دامنه آسودگی حرارتی تطبیقی %90 می‌ماند.

3.1  مقایسه حد حرارتی تطبیقی با استفاده از پژوهش UON پیشین

3.2 مقایسه حد حرارتی تطبیقی جدید با استفاده از AccuRate

جدول3. نتایج باندهای AccuRate برای همه مدول‌ها. 

4.نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
این مقاله روشی برای ارزیابی عملکرد حرارتی ساختمانهای کامل با استفاده از مفهوم آسودگی حرارتی تطبیقی ارائه می‌دهد. این روش، ارزیابی عملکرد حرارتی کل پوشش ساختمان را تسهیل می‌کند و تعیین‌کنندۀ درصد زمانی است که دمای هوای داخلی ساختمان در یک دامنۀ آسودگی حرارتی تطبیقی باقی می‌ماند. این روش، به جای استفاده از انرژی که روش معمولِ ابزارهای رتبه‌بندی است، با استفاده از رویکرد تطبیقی در ارزیابی آسایش حرارتی برای ساکنان [ساختمان‌ها]، طراحی پایدار و کارآمد در زمینه انرژی را بهبود می‌بخشد. این رویکرد جامع می‌تواند برای مقایسه عملکردهای حرارتی ساختمانهای گوناگون استفاده شود و در هر جایی در جهان قابل اجرا است. وقتی این تکنیک‌ در طول یک دوره 12ماهه در ارزیابی عملکرد حرارتی انواع گوناگون دیوارکشی‌ در چند مدول‌ تست خانه‌سازی به کار رفت، نتایج نشان دادند که مدول آجری حفره‌دار عایق‌‌بندی‌شده (InsCB) (Insulated Cavity Brick) بهترین عملکرد حرارتی را داشت و پس از آن روکش آجری معکوس عایق‌بندی‌شده(Insulated Reverse Brick Veneer) (InsRBV)، روکش آجری عایق‌بندی‌شده(InsBV) (Insulated Brick Veneer) و مدول‌های آجری حفره‌دار (CB) (Cavity Brick) بهترین بودند. این نتایج با یافته‌های پیشین مطالعه دانشگاه نیوکسل (UON) درباره سیستم دیوارکشی و ابزار ارزیابی AccuRate که در استرالیا بکار رفته بودند، سازگار بود. © 2016 مولفان. منشرشده توسط Elsevier Ltd. این یک مقاله با دسترسی آزاد تحت لیسانس CC BY-NC-ND است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی

The paper presents a method of assessing the thermal performance of complete buildings using the adaptive thermal comfort concept. This facilitates the assessment of the thermal performance of whole building envelopes accounting for the percentage of time over which the building internal air temperature remains within a specified adaptive thermal comfort range.This method promotes sustainable and energy efficient design by using an adaptive approach to assess the thermal comfort for occupants instead of energy usage, the common practice in existing rating tools. This universal approach can be used to compare the thermal performances of various buildings and is applicable anywhere in the world.When the technique was applied to the assessment of the thermal performance of various walling types in several housing test modules over a 12 month period, the results indicated that the Insulated Cavity Brick module (InsCB) had the best building thermal performance, followed by the Insulated Reverse Brick Veneer (InsRBV), Insulated Brick Veneer (InsBV) and Cavity Brick modules (CB). These results were consistent with the previous findings from University of Newcastle (UON) research on walling systems and the AccuRate building assessment tool used in Australia.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 216, 6 January 2016, Pages 655-661