کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1110875 1488383 2015 10 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Factors Influencing Administrators’ Empowerment and Financial Management Effectiveness
ترجمه فارسی عنوان
عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی
کلمات کلیدی
اثربخشی مدیریت مالی - وضوح یکپارچه (IC) - برنامه ریزی یکپارچه - بودجه بندی و مانیتورینگ سیستم (IPBMS)
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلیدواژه‌ها
1.مقدمه
2.چارچوب مفهومی و نظری
شکل 1.1الف. چارچوب مفهومی
3.سوالات تحقیق
5. روش تحقیق
شکل 1.1.ب. مکان‌های جغرافیایی و تعداد سو‌ژه‌های تحقیق
6. خلاصۀ نتایج، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
6.1. پروفایل سو‌ژه‌های تحقیق
شکل 1.2 سطوح تاثیرگذاری عوامل معین توانمندسازی مدیران (A)، کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی (B) و متغیرهای پشتیبان (C) مطابق ادراک سوژه‌های تحقیق
6.3.ارتباط بین متغیرهای پشتیبان، توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی 
جدول 5.1: رابطه معنی‌دار بین عوامل معین بر توانمندسازی مدیران و متغیرهای پشتیبان
جدول 5.2: رابطه معنی‌دار بین کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی و متغیرهای پشتیبان
جدول 5.3: رابطه بین عوامل معین بر توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی 
6.4. تفاوت ادراکات سوژه‌های تحقیق بر عوامل مشخص در توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی هنگام گروه‌بندی مطابق با مدارس
جدول 6.1: تفاوت ادراکات سوژه‌های تحقیق بر عوامل معین در توانمندسازی مدیران و کارکردهای مدیریت مالی هنگام گروه‌بندی مطابق با مدارس
6.5.عوامل ادراکی که می‌توانند بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی تاثیرگذار باشند
6.6. نتیجه‌گیری
6.7. توصیه‌ها
جدول 6.2.توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه پایدار مالی
ترجمه چکیده
در این پژوهش، ارتباط بین عوامل معین توانمندسازی مدیران براساس چارچوب وضوح یکپارچۀ (IC) میاشیرو و روزنبرگ (2007) بر هویت، هدف چشم‌انداز مثبت، مسیر، ساختار، انرژی و بیان و اثربخشی مدیریت مالی بر برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت و ارزیابی تعیین شد. عوامل معین موثر بر توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی به صورت معنی‌دار توسط اصول برنامه‌ریزی یکپارچه، سیستم نظارت و بودجه‌بندی (IPBMS) و تا حدی در ارتباط با طول دوره خدمت و آموزش مدیریت مالی و مهیاسازی تحت مشخصه‌های مدیران تقویت شده‌اند. نتایج این تحقیق پایه‌ای برای توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه پایداریِ مالی هستند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The identified factors on Administrators’ empowerment and the functions of financial management effectiveness are significantly reinforced by Integrated Planning, Budgeting and Monitoring System (IPBMS) principles and to some extent in relation to the Length of service and financial management training and preparation under the Administrators’ characteristics. The findings served as bases for a proposed empowerment and financial sustainable development plan.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 176, 20 February 2015, Pages 466–475