کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1111334 1488378 2015 7 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Orientation of Faculty and Students towards Commercialization
ترجمه فارسی عنوان
مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژگان کلیدی
1-مقدمه
2-مروری بر پژوهش
2.1 کارفرمایی اقتصادی
2.2 محوریت کارفرمایی اقتصادی
2.3 تمایل بسوی تجاری سازی
3-روش بررسی 
3.1 هدف پژوهش
3.2 نمونه برداری و گردآوری  داده
3.3 تجهیزات و قابلیت اطمینان
3.4 شرح آماری
3.5 تحلیل و نتایج
4-نتیجه گیری
جدول 1-ماتریس همبستگی متغیرها
جدول 2-خلاصه رگرسیون برای مدل EI-EO
ترجمه چکیده
مقاله پژوهش کنونی سعی بر کشف رابطه و مفهومی برای کارفرمایی اقتصادی و محوریت آن در کادر هیئت علمی و دانشجویان دارد.این تحقیق بطور نمونه در دانشگاه مالزی انجام شده است.نتایج بیانگر اثرگذاری بیشتر محوریت کارگشایی هیئت علمی و دانشجویان در مقایسه با پژوهش های پیرامون تجاری سازی می باشد.نتایج همچنین نشانگر برخورداری مقاصد بالای کارفرمایی اقتصادی کادر علمی و دانشجویان هستند.این مقاله با پیکره تحقیقات فعلی در زمینه کارفرمایی کادر دانشجویان و هیئت علمی در محیط دانشگاه اعانه دارد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی علوم انسانی و هنر هنر و علوم انسانی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The present study is conducted to find out the entrepreneurial intention and entrepreneurial orientation of faculty and students towards commercialization of research. The study is conducted on a sample of respondents belonging to one research university of Malaysia. The results indicate that entrepreneurial orientation of faculty and students is having more influence towards commercialization of research than entrepreneurial intention alone. The results also indicate that the faculty and students are having a strong entrepreneurial mindset. The study contributes to the existing body of literature related to entrepreneurship and the concept of entrepreneurial university. The study also recommends future course of action.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences - Volume 181, 11 May 2015, Pages 349–355