کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1133717 1489084 2015 12 صفحه PDF 32 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
An economic order quantity model with partial backordering and incremental discount
ترجمه فارسی عنوان
مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی
کلمات کلیدی
مدل مقدار سفارش بهینه اقتصادی - تخفیف افزایشی - سفارش تماس کامل - سفارش تماس جزئی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1-مقدمه و مروی بر ادبیات این حوزه
2-ارائه مدل
1-2 مدل های EOQ بدون تخفیف
شکل 1- مدل EOQ با کمبود سفارش معوق کامل
2-2 مدل EOQ با تخفیف افزایشی بدون کمبود
3-2 مدل EOQ با سفارش معوق کامل و تخفیف افزایشی
شکل 2- مدل EOQ با کمبود سفارش معوق جزئی
4-2 مدل EOQ با تخفیف افزایشی و سفارش معوق جزئی
3-مثال های عددی
جدول 1- نتایج برای مدل EOQ با کاهش افزایشی و سفارش معوقه کامل
4-آنالیز حساسیت
1-4 برنامه مطالعه
جدول 2- نتایج مدل EOQ با سفارش معوق جزئی و تخفیف افزایشی (مثال 2)
2-4 نتایج مطالعه
1-2-4 تاثیر تغییر پارامتر بر ATP
جدول 3- آنالیز حساسیت برای مثال 2 با 80/0=β
2-2-4 اثر تغییر پارامتر بر مقدار متغیر تصمیم گیری
جدول4- آنالیز حساسیت وقتی پارامتر β مقدار خود را تغییر می دهد(از طریق تغییر β-1 با 10% افزایش)
3-2-4 الزامات
شکل 3- درصد کاهش ATP زمانی که پارامترها یک باره تغییر کرده اند
شکل 4- تغییر در ATP براساس تغییر در β-1
جدول 5- جهت تغییرات در مقدار متغیر تصمیم با افزایش پارامتر
شکل 5- درصد تغییر در T, F,Q و B وقتی D با درصد معینی تغییر می کند.
5- نتیجه گیری
ترجمه چکیده
تعیین مقدار سفارش در زمان تخفیف از اهمیت زیادی برای مدیران مواد وجود دارد. پیشنهاد تخفیف مقدار توسط تامین کننده، استراتژی متداول برای جلب خریداران به خرید بیشتر است. در این مقاله برای اولین بار مدل های EOQ با تخفیف افزایشی و سفارش معوقه کامل یا جزئی ارائه می شود. مثال های عددی مدل های پیشنهادی و روش های حل آنها را نشان می دهند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی
Determining an order quantity when quantity discounts are available is a major interest of material managers. A supplier offering quantity discounts is a common strategy to entice the buyers to purchase more. In this paper, EOQ models with incremental discounts and either full or partial backordering are developed for the first time. Numerical examples illustrate the proposed models and solution methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Industrial Engineering - Volume 82, April 2015, Pages 21–32
نویسندگان
, , ,