کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1732969 1521491 2013 8 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Game-theory-based generation maintenance scheduling in electricity markets
ترجمه فارسی عنوان
برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها
کلمات کلیدی
هماهنگی، بازار برق، تولید برنامه ریزی تعمیر و نگهداری، تعادل نش، بازی غیر تعاونی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
فرمولبندی مساله
مساله GMS برای شرکت‌های تولیدی
مفهوم پایهساختار
راهبرد و بازدهی
پاسخ
رویه هماهنگی
ارزیابی سیگنال برنامه‌ریزی مجدد
فرایند پاسخ
نتایج عددی
معیار GMS مربوط به ISO
نتیجه‌گیری
  ترجمه زیرنویس شکل‌ها
 شکل1. ساختار بازی GMS
شکل2. شکل گسترده یک زیربازی در هفته k ام.
شکل3. شکل گسترده یک بازی کامل.
شکل4. فرایند GMS پیشنهاد شده.
شکل5. پیک تقاضای ساعتی.
شکل6. درخت بازی برای بازی GMS با سه شرکت تولیدی.
شکل7. قیمت بازار برای GMS شرکت تولیدی بدون رویه هماهنگی.
شکل8. نسبت ذخیره‌های هر GMS شرکت تولیدی بدون رویه هماهنگی.
شکل9. نسبت ذخیره‌ها از طریق معیار GMS.
شکل10. اختلاف‌های نرمالیزه ده بین نسبت ذخیره‌های GMS شرکت تولیدی و معیار GMS  (γ1k,t).
شکل11. نسبت ذخیره‌های GMS نهایی با یک رویه هماهنگی.
 بالانویس جداول
 جدول 1: اطلاعات واحد تولیدی
جدول2: پیک تقاضای هفتگی
جدول3: دوره‌های نگهداری GMS شرکت تولیدی بدون رویه هماهنگی.
جدول4: دوره‌های نگهداری معیار GMS.
جدول5: دوره‌های نگهداری GMS نهایی با یک رویه هماهنگی.
جدول6: بازدهی‌ها  با/ بدون یک رویه هماهنگی (CP)
جدول7: تشویق‌ها/ جریمه‌ها و درصد آنها در بازدهی
ترجمه چکیده
این مقاله یک روش نوین را برای مساله GMS (برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی) در بازارهای برق ارائه می‌کند. هدف عمده این مطالعه مدلسازی یک رویه هماهنگی برای یک ISO (اپراتور مستقل سیستم) بر اساس چارچوب نظریه‌ بازی‌ها برای مساله GMS است. فرایند GMS شرکت‌های تولیدی (Genco) به عنوان یک بازی دینامیکی ناهماهنگی مطرح می‌شود و پروفیل راهبرد بهینه شرکت‌های تولیدی توسط تعادل بازی نش (Nash) تعیین می شود. رویه هماهنگی انجام گرفته توسط ISO به کمک ارزیابی قابلیت‌اطمینان و اصطلاحا "سیگنال برنامه‌ریزی مجدد " توصیف می‌شود. مثال عددی برای سیستمی شامل سه شرکت تولیدی به کار رفته است تا توانمندی‌های اجرائی طرح ارائه شده در مساله GMS به اثبات برسد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که GMS یک شرکت تولیدیِ سودمحور را می‌توان اصلاح کرد تا ملزومات قابلیت اطمینان ISO ارضا شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی
This paper presents a novel approach to the (generation maintenance scheduling) GMS problem in electricity markets. The main contribution of this study is the modeling of a coordination procedure for an (independent system operator) ISO, based on a game-theoretic framework for the GMS problem. The GMS process of generation companies (Gencos) is designed as a non-cooperative dynamic game, and the Gencos' optimal strategy profile is determined by the Nash equilibrium of the game. The coordination procedure performed by the ISO is characterized by the use of a reliability assessment and a so-called ‘rescheduling signal’. A numerical example for a three-Genco system is used to demonstrate the applicability of the proposed scheme to the GMS problem. The results obtained indicate that the GMS of a profit-oriented Genco can be modified to satisfy the reliability requirements of the ISO.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy - Volume 55, 15 June 2013, Pages 310–318
نویسندگان
, , , ,