کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
333095 1433809 2016 5 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Loneliness and depressive symptoms among older adults: The moderating role of subjective life expectancy
ترجمه فارسی عنوان
تنهایی و علائم افسردگی در افراد مسن: نقش تعدیلی امید به زندگی ذهنی
کلمات کلیدی
مسن؛ انزوای اجتماعی ادراک شده ؛ پریشانی روانی؛ فاصله ذهنی به مرگ
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

1-1 تنهایی

1-2 امید به زندگی ذهنی

2- روش

2-1 شركت كنندگان

جدول -1 میانگین ها، انحرافات استاندارد، و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

2-2 اندازه گیری ها

2-2-1 تنهایی

2-2-2 امید به زندگی ذهنی (SLE)

2-2-3 علائم افسردگی

2-3 تحلیل آماری

3- نتایج

جدول-2 رگرسیون مرتبه ای پیش بینی کننده علائم افسردگی

شکل-1 تعامل دو جانبه بین SLE و تنهایی پیش بینی کننده ی علائم افسردگی 

4- بحث

 
ترجمه چکیده
تنهایی و علائم افسردگی به شدت به هم وابسته اند و هر دو شاخص هایی برای کاهش سلامتی جسمی و روانی در سالمندان هستند. در سال های اخیر، ادراک ذهنی اینکه یک فردی پیش بینی می کند که چند سال زندگی می کند (امید به زندگی ذهنی)، به عنوان یک پیش بینی کننده مهم در عملکرد روانشناختی آینده و همچنین سلامت جسمی، اهمیت پیدا کرده است. مطالعه حاضر بررسی می کند که آیا امید به زندگی ذهنی ارتباط بین تنهایی و علائم افسردگی را در یک نمونه نماینده بزرگسالان مسن تعدیل می کند. داده ها از ترکیب موج پنجم بررسی سلامت، پیری و بازنشستگی اسرائیل در اروپا (-SHAREاسرائیل) جمع آوری شد. اندازه گیری تنهایی، علائم افسردگی و امید به زندگی شرکت کنندگان (2210 نفر، میانگین سن 35/70 سال) برای سن مورد نظر انجام شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون مرتبه ای پیش بینی کننده ی علائم افسردگی نشان از وابستگی قابل توجهی از تنهایی و امید به زندگی ذهنی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که امید به زندگی ذهنی پایین باعث کاهش ارتباط علائم تنهایی و افسردگی می شود. یافته ها در رابطه با بار بالقوه امید به زندگی ذهنی بالاتر برای سالمندان تنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و استنباط های سودمندی پیشنهاد شد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی روانپزشکی بیولوژیکی
چکیده انگلیسی


• Subjective life expectancy is an important factor for physical and mental well-being.
• Loneliness predicts depressive symptoms in old age.
• Subjective life expectancy moderates the loneliness-depressive symptoms link.

Loneliness and depressive symptoms are closely related, and both are indicators of reduced physical and mental well-being in old age. In recent years, the subjective perception of how long an individual expects to live (subjective life expectancy) has gained importance as a significant predictor of future psychological functioning, as well as of physical health. The current study examined whether subjective life expectancy moderates the connection between loneliness and depressive symptoms in a representative sample of older adults. Data was collected from the Israeli component of the fifth wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-Israel). Participants (n=2210; mean age=70.35) completed measures of loneliness, depressive symptoms, and life expectancy target age. A hierarchical regression analysis predicting depressive symptoms yielded a significant interaction of loneliness and subjective life expectancy. Further analyses demonstrated that low subjective life expectancy mitigated the loneliness-depressive symptoms connection. Findings are discussed in light of the potential burden of higher subjective life expectancy for lonesome older adults, and practical implications are suggested.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Psychiatry Research - Volume 237, 30 March 2016, Pages 78–82
نویسندگان
, ,