کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
364490 621070 2016 13 صفحه PDF 34 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
School effects on non-verbal intelligence and nutritional status in rural Zambia
ترجمه فارسی عنوان
اثرات مدرسه بر هوش غیر کلامی و وضعیت تغذیه ای در مناطق روستایی زامبیا
کلمات کلیدی
هوش غيركلامي، شاخص توده بدني BMI، تحليل چندسطحي، محيط مدرسه، مناطق جنوب صحراي آفريقا، زامبيا
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1. اثرات مدرسه در LMIC و کشورهای جنوب صحرای آفریقا

2. عوامل مربوط به مدرسه در زامبیا

3. مطالعه حاضر

۴. روش

۱.۴ شرکت کنندگان

۲.۴ معیارها

۱.۲.۴ اطلاعات جمعیت شناختی

۲.۲.۴ هوش غیر کلامی (NI)

۳.۲.۴ محیط مدرسه

۳.۴ برخورد با داده های مفقوده  

4.4 روش

۵.۴ تحلیل داده ها

۵. نتایج

۱.۵ آمار توصیفی

جدول 1. آمار توصیفی متغیرهای اصلی در سطح دانش آموز و در سطح مدرسه.

۲.۵ تفاوت های بین مدارس

جدول 2. برآوردهای واریانس برای مدل های غیر شرطی و مدل های حاوی درون پیش بینی کننده ها.

۳.۵ پیش بینی های در سطح دانش آموزان

۴.۵ اثرات مدرسه بر هوش غیرکلامی

جدول 3 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل متنی کامل.

شکل 1: وزن رگرسیون استاندارد (β) و خطاهای استاندارد مربوط به عوامل مدرسه ای برای هوش غیرکلامی. (*) = ضرایب غیر استاندارد عوامل مدرسه ای در۰/۰۵ p< معنی دار هستند.

5.5 اثرات مدرسه بر وضعیت تغذیه ای

شکل 2: وزن رگرسیون استاندارد (β) و خطاهای استاندارد مربوط به عوامل مدرسه ای برای BMI. (*) = ضرایب غیر استاندارد عوامل مدرسه ای در0.05 p< معنی دار هستند.

۶. بحث

۱.۶ تاثیر سازمان مدرسه

۲.۶ تاثیر ترکیب دانش آموز و معلم

۳.۶ محدودیت ها و تحقیقات آینده

7. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
این مطالعه با استفاده از مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) به بررسی عوامل مدرسه ای (عوامل مربوط به سازمان مدرسه و ترکیب معلمان و دانش آموزان) در ارتباط با هوش غیرکلامی (NI) و وضعیت تغذیه ای (یعنی شاخص توده بدنی، BMI) ۴۲۰۴ دانش آموز پایه سوم تا هفتم در مناطق روستایی ایالت جنوبی زامبیا می پردازد. نتایج نشان داد که به ترتیب 5/23 درصد و 7/7 درصد از تفاوت های NI و BMI به واسطه تفاوت های بین مدارس است. مجموعه 14 عامل مدرسه ای با به ترتیب 8/58٪ و 9/75٪ عامل تغییرات بین مدرسه ای در NI و BMI ذکر شد. HLM خاص پایه تحصیلی برای دانش آموزان پایه سوم در مقايسه با دانش آموزان پایه چهارم تا هفتم، تغییرات بین مدرسه ای بالاتر NI‌ (۴۱٪) و BMI (۱۴/۶٪) را به همراه داشت. عوامل مدرسه ای نشان دهنده الگوي متمایز ارتباط با NI و BMI در بین پایه های تحصیلی بود. فاصله تا یک پایگاه بهداشت و تجربه تدریس معلم، قوی ترین پیش بینی کننده های NI (به ویژه در پایه های 4، 6 و 7) بود. وجود یک پیش دبستانی با کاهش BMI در پایه های 4 تا 6 مرتبط بود. نتایج برای بهبود دسترسی و کیفیت تحصیل در مناطق روستایی زامبیا مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روانشناسی رشد و آموزشی
چکیده انگلیسی

This study uses hierarchical linear modeling (HLM) to examine the school factors (i.e., related to school organization and teacher and student body) associated with non-verbal intelligence (NI) and nutritional status (i.e., body mass index; BMI) of 4204 3rd to 7th graders in rural areas of Southern Province, Zambia. Results showed that 23.5% and 7.7% of the NI and BMI variance, respectively, were conditioned by differences between schools. The set of 14 school factors accounted for 58.8% and 75.9% of the between-school differences in NI and BMI, respectively. Grade-specific HLM yielded higher between-school variation of NI (41%) and BMI (14.6%) for students in grade 3 compared to grades 4 to 7. School factors showed a differential pattern of associations with NI and BMI across grades. The distance to a health post and teacher's teaching experience were the strongest predictors of NI (particularly in grades 4, 6 and 7); the presence of a preschool was linked to lower BMI in grades 4 to 6. Implications for improving access and quality of education in rural Zambia are discussed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Learning and Individual Differences - Volume 46, February 2016, Pages 25–37
نویسندگان
, , , , ,