کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
375721 622819 2015 10 صفحه PDF 24 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
The cognitive profile of creativity in design
ترجمه فارسی عنوان
مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی
کلمات کلیدی
خلاقیت - طراحی - نظریه معنا - فرآیندهای شناختی - سیستم معنی - ارزیابی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
1.1.عملکردهای شناختی در خلاقیت طراحی    
1.2.سیستم معناشناسی  
1.3.مطالعه ی خلاقیت در طراحی در چارچوب سیستم معناشناسی   
1.4.هدف و فرضیه ها
جدول 1. متغیرهای اصلی سیستم معناشناسی: متغیرهای معنایی 
2.روش 
2.1.شرکت کنندگان
2.2.ابزارها
شکل 1. طرح نشان دهنده ی یک راه حل بسیار خلاق برای طراحی یک موزه
2.3.روش کار
شکل 2. طرح نشان دهنده ی راه حل کمی خلاق برای طراحی موزه 
3.نتایج 
جدول 2 . تفاوت های قابل توجه در متغیرهای معنایی بین نمرات شرکت کنندگان بسیار خلاق و کمتر خلاق
4.بحث  
5.نتیجه گیری  
ترجمه چکیده
هدف این مطالعه بررسی مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی با استفاده از رویکردی جدید در ارزیابی خلاقیت بر اساس نظریه ی معناشناسی بود (کریتلر و کریتلر). ارزیابی معنا امکان شناسایی فرآیندهای شناختی منحصر به فرد و همچنین فرآیندهای لازم برای عملکرد خوب برخی از رفتارهای شناختی همچون خلاقیت را فراهم می کند. فرضیه ی ما این بود که خلاقیت در طراحی تا حدودی شامل مؤلفههای شناختی مشخص شده در مطالعات قبلی خلاقیت و تا حدودی مؤلفه های جدید می شود. شرکت کنندگان 52 دانشجوی دانشکده ی طراحی بودند که یک کار طراحی و آزمون معناشناسی بر روی آنها اجرا شد که محدوده ی وسیعی از فرآیندهای شناختی را ارزیابی می کند. میزان خلاقیت محصولات طراحی توسط سه مهندس معماری ارزیابی شد. فرآیندهای شناختی به عنوان عوامل ساختاری مشخصات شناختی خلاقیت در طراحی شناخته شد؛ فرآیندهای شناختی دانشجویانی که طراحی های خلاقانه تری داشتند، با دانشجویان دارای طرح های کمتر خلاق، تفاوت چشمگیری داشت. مشخصات بدست آمده با فرضیه تطابق داشت و اطلاعاتی در مورد فرآیندهای شناختی خلاقیت در طراحی ارائه داد که می توان از آن برای ارتقاء خلاقیت در دانشجویان طراحی نیز استفاده کرد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روانشناسی رشد و آموزشی
چکیده انگلیسی
The objective of the study was to explore the cognitive profile of creativity in design by applying a new approach to the assessment of creativity based on the theory of meaning (Kreitler & Kreitler). The assessment of meaning enables to identify cognitive processes that characterize an individual as well as those necessary for good performance of some cognitive act, such as creativity. It was hypothesized that creativity in design will include partly cognitive components identified in previous studies of creativity and partly new ones. The participants were 52 students in a school of design, who were administered a designing task and the Meaning Test, assessing a broad range of cognitive processes. The design products were assessed for creativity by three experienced architects. The cognitive processes, differentiating significantly between the students who produced highly creative designs and those who produced less creative ones, were interpreted as constituting the cognitive profile of creativity in design. The obtained profile supported the hypothesis and provided information about the cognitive processes of creativity in design, which may also be used for promoting creativity in design students.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Thinking Skills and Creativity - Volume 6, Issue 3, December 2011, Pages 159–168
نویسندگان
, ,