کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
886757 1471811 2015 9 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The effects of intrinsic and extrinsic sources of motivation on well-being depend on time of day: The moderating effects of workday accumulation
ترجمه فارسی عنوان
تاثیرات منابع درونی و بیرونی انگیزش بر بهزیستی، بر مبنای زمان روزانه: نقش تعدیل کننده ی انباشت کار روزانه
کلمات کلیدی
نظریه خودمختاری، انگیزه، نمونه برداری تجربه، تجمع روزمره، خوشبختی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.  انگیزه های درونی و بیرونی انجام فعالیت

2.  زمان روز، انگیزه ی فعالیت، و بهزیستی لحظه ای

3.  روش

3.1اندازه گیری های نمونه گیری تجربی

3.1.1منابع درونی و بیرونی انگیزش

3.1.2رضایت شغلی

3.1.3سرزندگی روانشناختی

3.2 رویکرد تحلیلی

4. یافته ها

5.بحث

جدول 1. محاسبات HLM از فرض صفر

جدول 2. میانگین ها، انحرافات استاندارد، و همبستگی های درون فردی متغیر های پژوهشی

5.1  پیامد های نظری

جدول 3. مدل های ضرایب تصادفی که پیش بینی کننده ی حیات روانشناختی و رضایت شغلی هستند. 

شکل 1. قسمت A- تعامل میان عوامل درونی و زمان روز بر رضایت شغلی. قسمت B- تعامل میان عوامل یبرونی و زمان روز بر سرزندگی روانشناختی. قسمت C- تعامل میان عوامل بیرونی و زمان روزانه بر رضایت شغلی.

5.2.  مفاهیم عملیاتی

5.3. محدودیت ها و رویکردهای آینده

5.4. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
بر مبنای نظریه ی خود مراقبتی و پژوهش های انجام شده در مورد ابعاد زمانی کار (مثال زمان روز)، این پژوهش اثرات پویای انگیزش های خاص کاری بر بهزیستی در طول روز کاری است. استدلال ما این است که اثرات انگیزش های درونی و بیرونی مخصوص به فعالیت، بر میزان بهزیستی (سرزندگی روانشناختی، رضایت شغلی) بستگی به زمانی از روز دارد که فعالیت در آن انجام می شود، بر مبنای همین، تجمع روزکاری، یافته های ما نشان داد که زمان روز در تعامل با منابع درونی انگیزش می تواند رضایت شغلی را پیش بینی کند، برای مثال این تعامل در ساعات آغازین روز، قوی و مثبت و در ساعات پایانی روز ضعیف و مثبت بود. ساعت روز، رابطه ی میان انگیزه ی درونی فعالیت و سلامت را که در همه ی طول روز به صورت ثابت مثبت بود، تعدیل نکرد. اثرات اسناد های بیرونی برای انجام وظیقه بر رضایت شغلی و سرزندگی روانشناختی، با زمان روزانه تعدیل شده بود، به این صورت که انگیزش بیرونی در ساعات آغازین روز تاثیرات مثبت و در ساعات پایانی روز اثر منفی داشت.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری بازاریابی و مدیریت بازار
چکیده انگلیسی


• We examine within-day changes in reasons for task pursuit and effects on well-being.
• Time of day is a proxy for workday accumulation--the amount of work demands encountered.
• Effects of extrinsic pursuit on well-being are positive early and negative later.
• Effects of intrinsic pursuit on satisfaction are stronger early and weaker later.

Using self-determination theory and research on temporal aspects of work (e.g., time of day), this study investigates dynamic effects of task-specific motivation on well-being throughout the workday. We argue that the effects of task-specific intrinsic and extrinsic motivations on well-being outcomes (psychological vitality, job satisfaction) depend on the time of day in which the task is encountered, referred to here as workday accumulation. Our results showed that time of day interacted with intrinsic sources of motivation to predict job satisfaction, such that the relation was strong and positive early in the day and weak and positive later in the day. Time of day did not moderate the relationship of intrinsic task motivation with vitality, which was consistently positive throughout the day. The effects of extrinsic reasons for task pursuit on satisfaction and vitality were moderated by time of day, with extrinsic motivation having positive effects early in the day, but negative effects later in the day.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Vocational Behavior - Volume 88, June 2015, Pages 38–46
نویسندگان
, , , ,