کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
896708 914853 2013 13 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The moderating role of innovation culture in the relationship between knowledge assets and product innovation
ترجمه فارسی عنوان
نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری در رابطه بین داراییهای دانش و نوآوری محصول
کلمات کلیدی
سرمایه دانش، داراییهای دانش، اثرات تعدیل کننده، نوآوریهای فناوری، اسپانیا
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه 

2. پیشینه مفهومی

2.1 دارایی های دانش انسانی و فن آوری 

2.2 فرهنگ نوآوری

2.3 نوآوری فناوری و محصول

3. توسعه فرضیه ها

3.1 اثرات مستقیم داراییهای انسانی و دانش فناوری، و فرهنگ نوآوری بر نوآوری محصول

شکل1. اثرات مستقیم و تعدیل کننده بر نوآوری محصول

4. روشها

4.1 جمعیت

جدول1. بخشهای تولید فناوری بالا و متوسط-بالا

4.2 نمونه، داده ها و متغیرها

جدول2. خلاصه پژوهش تجربی 

جدول3. تحلیل های عامل اکتشافی

جدول4. ماتریس همبستگی

4.3 ویژگیهای اندازه گیری

5. نتایج

جدول5. نتایج تحلیل های رگرسیون درباره نوآوری محصول

شکل2. تعدیل اثر سرمایه انسانی بر نوآوری محصول، بوسیله فرهنگ نوآوری

6. بحث و نتیجه گیری

پیوست  A. سؤالات پرسشنامه استفاده شده

پیوست B. تحلیل عامل اکتشافی
ترجمه چکیده
توسعه نوآوریهای فناوری موفق برای ایجاد وحفظ برتری رقابتی یک شرکت ضروری است. این مقاله به تجزیه و تحلیل پیچیدگی درونی می پردازد که مشخصه نوآوری فناوری در شرکتهاست. توانایی نوآوری یک شرکت وابستگی نزدیکی با داراییهای فکری و/یا دانش سازمانی آن و تواناییش برای گسترش این داراییها دارد. این مقاله فراتر از روابط مستقیم بین انسان و داراییهای دانش فناوری و نوآوری محصول می رود، و نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری بر این روابط را پیشنهاد می دهد. با استفاده از یک پرسشنامه برای نظرسنجی از 251 شرکت تولیدی فناوری بالا و متوسط-بالا، الگوهای رگرسیون متعددی تهیه شدند. پس از تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری محصول توسعه یافته توسط شرکتها، نتایج وجود نقش تعدیل کننده فرهنگ نوآوری در یک الگوی نوآوری محصول دانش محور را آشکار می سازند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

Developing successful technological innovations is essential for creating and sustaining a firm's competitive advantage. This paper analyses the internal complexity that characterises technological innovation in firms. The innovation capability of a firm depends closely on its intellectual and/or organisational knowledge assets and on its ability to deploy these assets. This paper goes beyond the direct relationships between human and technological knowledge assets and product innovation, proposing a moderating role of innovation culture on these relationships. Using a questionnaire to survey 251 Spanish high and medium-high technological manufacturing firms, multiple regression models were developed. After analysing the relationship between human capital and product innovation developed by firms, the results reveal the existence of the moderating role of innovation culture in a knowledge-based product innovation model.


► We analyse the role of firms' intellectual capital on product innovation.
► We test our direct and moderating propositions on 251 Spanish high-tech firms.
► Human capital, technological knowledge assets and innovation culture have a direct effect.
► Innovation culture positively moderates the effect of human capital.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Technological Forecasting and Social Change - Volume 80, Issue 2, February 2013, Pages 351–363
نویسندگان
, , , ,