کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
909233 1473048 2015 7 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for patients with hypochondriasis (health anxiety)
ترجمه فارسی عنوان
اثربخشیِ درمانِ گروهِ رفتاری شناختی در بیمارانِ مبتلا به خودبیمارانگاری یا هیپوکندریا (اضطراب سلامتی)
کلمات کلیدی
درمانِ رفتاری شناختی، درمانِ گروهی، خودبیمارانگاری، اضطرابِ سلامتی. متغیرهایِ پیشگو
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژه‌هایِ کلیدی

1.مقدمه

2.روش

2.1. طرحِ مطالعه

شکل 1. فلوچارتِ شرکت‌کنندگان. درمانِ رفتاری شناختی، CBT

2.2. شرکت‌کنندگان 

2.3. اندازه‌گیری‌ها

2.3.1. مقیاس‌هایِ نگرش‌هایِ بیماری (IAS؛ کلنر، 1986؛ آلمانی: هیلر و ریف، 2004). 

2.3.2. شناخت‌هایی درباره‌یِ پرسشنامه‌یِ بدن و سلامتی (CABAH; ریف، هیلر و ماگراف، 1998)

2.3.3. مقیاسِ ارزیابیِ رفتار بیماری (SAIB؛ ریف، ایلهی و پیلگر، 2003)

2.3.4. غربالگری برایِ علائمِ جسمانی شکل یا سوماتوفرم (SOMS؛ ریف و هیلر، 1999؛ ریف، هیلر و هوسر، 1997). 

2.3.5. فهرست خلاصه نشانگان اختلال (BSI؛ دروگاتیس و ملیساراتوس، 1983؛ فرانک، 2000)

2.3.6. رضایت از درمان و مداخلاتِ خاص

2.4. درمانِ گروهیِ رفتاری شناختی

جدول1. توضیحِ محتوایِ اصلیِ درمانِ رفتاری‌شناختی

2.5.روند

جدول 2: امتیازهایِ میانه و انحراف از معیارِ قبل و بعد از درمان و دوره‌یِ پیگیری

2.6. آنالیزِ داده‌ها

3. نتایج

3.1. اندازه‌هایِ نتایجِ اولیه

3.2. اندازه‌هایِ نتایجِ ثانویه (فرضیه‌یِ 2). 

3.3. ملاحظاتِ بیمارانی که در دوره‌یِ پیگیری درمان‌هایِ بیشتری دریافت کردن

3.4. رضایت از درمان و مداخلاتِ خاص

جدول 3. ارزیابیِ بیماران و درمانگران از رضایت از درمان و مداخلاتِ خاص

جدول 4. همبستگی‌هایِ بینِ خصوصیاتِ بیماران در نتایجِ درمان و قبل از درمان (تغییراتِ قبل و بعد از درمان و دوره‌یِ پیگیری در مقیاس‌هایِ نگرشِ بیماری

3.5. متغیرهایِ پیشگویِ نتایجِ درمان

4. بحث

5. نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
درمانِ رفتاری شناختی (CBT) در درمانِ اضطرابِ سلامتی بسیار موثر است. باوجوداین، اطلاعاتِ بسیار کمی درباره‌یِ اثربخشیِ CBT گروهی در درمانِ اضطرابِ سلامتی وجود دارد. مطالعه‌یِ حاضر بزرگترین مطالعه‌ای است که اثربخشیِ CBT گروهی و فردی را در افرادِ مبتلا به خودبیمارانگاری (N=80) بررسی کرده‌است. ارزیابیِ نتایجِ درمان با پرسشنامه انجام گرفت. در اندازه‌گیری‌هایِ نتایجِ اولیه، بیماران هم بعد از درمان (کوهن d=0.82-1.08) و هم در دوره‌یِ پیگیریِ 12 ماهه‌یِ بعد از درمان (کوهن d=1.09-1.41) بهبودِ بزرگی را نشان ‌دادند. اندازه‌گیری‌هایِ آسیب‌شناسیِ عمومی و علائمِ جسمانی بهبودِ قابل‌توجهی را، با اندازه‌یِ اثرِ کوچک تا متوسط، نشان می‌دادند. بیمارانی که ویژگی‌هایِ خودبیمارانگاریِ بالایی در دریافتِ درمان داشتند بهبودِ درمانی بزرگتری را نشان می‌دادند که در نتیجه‌یِ درمان 7-8 درصدِ واریانس تشکیل می‌دهد. درمانِ گروهیِ CBT، در اضطرابِ سلامتی، درمانی مناسب و مقرون به صرفه است.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی روانپزشکی و بهداشت روانی
چکیده انگلیسی


• Largest investigation of CBT group therapy for health anxiety.
• Large improvement in primary outcome measures.
• Reduction of general psychopathology and somatic symptoms.
• Treatment gains were sustained at 12-month follow-up.
• Greater severity at entry into CBT leads to a better treatment success.

Cognitive behavioral therapy (CBT) has been shown to be highly effective in the treatment of health anxiety. However, little is known about the effectiveness of group CBT in the treatment of health anxiety. The current study is the largest study that has investigated the effectiveness of combined individual and group CBT for patients with the diagnosis of hypochondriasis (N = 80). Therapy outcomes were evaluated by several questionnaires. Patients showed a large improvement on these primary outcome measures both post-treatment (Cohen's d = 0.82–1.08) and at a 12-month follow-up (Cohen's d = 1.09–1.41). Measures of general psychopathology and somatic symptoms showed significant improvements, with small to medium effect sizes. Patients with more elevated hypochondriacal characteristics at therapy intake showed a larger therapy improvement, accounting for 7–8% of the variance in therapy outcome. CBT group therapy has therefore been shown to be an appropriate and cost-effective treatment for health anxiety.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Anxiety Disorders - Volume 30, March 2015, Pages 1–7
نویسندگان
, , , ,