کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
959430 929261 2016 17 صفحه PDF 35 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The expected returns and valuations of private and public firms
ترجمه فارسی عنوان
بازده مورد انتظار و ارزیابی شرکت های خصوصی و دولتی
کلمات کلیدی
سرمایه گذاری حقیقی، خطرپذیری سیستماتیک، قیمت گذاری اشتباه، تئوری q، بازده سرمایه گذاری، هزینه سرمایه، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1.مقدمه

2.شناسایی

2.1نقش مشابه ویژگی‌ها و کوواریانس‌ها

2.2.شناسایی

3.ساختار داده ها و متغیرها

3.1 شناسایی صنایع خصوصی و عمومی

جدول 1. آمار توصیفی.

3.2شناسایی صنایع خصوصی و دولتی

4.آمار توصیفی

4.1روش اقتصاد سنجی

4.2اطلاعات محاسبات GMM و آمار خلاصه در مورد بازده سرمایه گذاری ها

5.نتایج تجربی

5.1نتایج برآورد GMM

جدول 2. روش محاسبه گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

جدول 3. رگرسیون های مقطعی Fama و MacBeth از بازده های سرمایه گذاری در ویژگی ها: مقادیر فروش

5.3ویژگی‌ها و بازده‌های سرمایه‌گذاری در تمام صنایع

جدول 4. رگرسیون‌های مقطعی بازده‌های سرمایه‌گذاری فاما و مکبث در مورد ویژگی‌ها: کارکنان.

جدول 5. مجموع رگرسیون‌های مقطعی با ویژگی ها.

5.4. آزمون‌های قیمت‌گذاری دارایی

جدول 6. رگرسیون های مقطعی با فاکتورهای خطرپذیری.

5.5. هزینه سرمایه در شرکت های فهرست شده و فهرست نشده

5.6. ارزیابی شرکت های خصوصی و دولتی

جدول 8. کیوی توبین.

6. نتیجه

ضمیمه A

A1. مشتق گیری از معادلات (6) و (7)
ترجمه چکیده
ویژگی ها در توصیف بازده در شرکت های خصوصی و دولتی نقش یکسانی ایفا می کنند. این مدرک حاکی از وجود اثر علّی سرمایه گذاری بهینه و نقش ویژگی ها است، چون شرکت های خصوصی هیچ گونه قیمت سهامی ندارند که به واکنش افراطی یا تفریطی داشته باشند. مدل های فاکتور مشترک تا درجه زیادی نمونه جامعی از بازده سرمایه گذاری هر دو نوع شرکت را تشریح می کنند، و نشان می دهند که فاکتورهای مشترک احتمالا فاکتورهای خطرپذیری متراکم هستند. سرانجام اینکه هزینه سرمایه و ارزیابی شرکت ها در هر دو شرکت خصوصی و دولتی مشابه هستند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری حسابداری
چکیده انگلیسی

Characteristics play a similar role in describing returns in private firms as in public firms. This evidence suggests a causal effect of optimal investment underlying the role of characteristics, as private firms do not have stock prices to over- or under-react on. Common factor models largely describe the cross section of investment returns of both types of firms, suggesting that the common factors are likely aggregate risk factors. Finally, the cost of capital and firm valuations are similar across private and public firms.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Economics - Volume 120, Issue 1, April 2016, Pages 41–57
نویسندگان
, ,