کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
981210 1480377 2015 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Accounting Entries for Activity-Based Costing System: The Case of a Distribution Company
ترجمه فارسی عنوان
مدخل های حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: مطالعۀ موردی،شرکت توزیع کننده
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1. متن اصلی
نمابرگ 1: مدخلهای حسابداری در حساب "ردیابی هزینه ها در فعالیت ها"  
نمابرگ2: نگاشت هزینه های منبع بر فعالیت ها 
نمابرگ 3: نرخ های محرک هزینۀ فعالیت 
نمابرگ 4: خدمات ارائه شده به مشتریان
نمابرگ 5: مدخلهای حسابداری مبتنی بر فعالیت
نمابرگ 5: مدخلهای حسابداری مبتنی بر فعالیت
ترجمه چکیده
در این مقاله مطالعۀ موردی یک شرکت توزیع کننده در اجرای طرح تخصیص هزینۀ دو مرحله ای برای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (در سیستم حسابداری روسیه)ارائه می شود. به منظور اجرای حسابداری مبتنی بر فعالیت در شرکتهای روسی، لازم است که گروهی از حسابها برای امور حسابداری معمولی مسئولیت و منبع، و گروهی دیگر برای ثبت هزینه های فعالیت ها، باز شوند. این دو گروه حساب از طریق حساب موقتی مخصوص نشانگر به هم مرتبط می شوند. به منظور انجام حسابداری منبع و مسئولیت، شرکت توزیع کنندۀ اندازه متوسط سه فقره حساب در مطابقت با ساختار سازمانی خود، باز کرد: "ادارۀ عمومی"، "انبار"، و "ناوگان کامیونها". هر یک از حسابها دارای حسابهای فرعی برای منابع مصرف شده در مرکز هزینه بود (شخصی، تجهیزات، ساختمان، و موجودی انبار). برای ثبت هزینه های فعالیت ها، حسابهای زیر برای فرایندهای اصلی کسب وکار باز شدند: "پذیرش و پردازش سفارش مشتری"، "تکمیل سفارش مشتری"، "تحویل سفارش مشتری"، و "تراز حسابهای دریافتنی مالی". هدایت هزینه های منبع به فعالیت ها، در حساب "ردیابی هزینه ها در فعالیت ها" ثبت می شود، که خود دارای حسابهای فرعی برای هر فعالیت مذکور در دیکشنری فعالیت ها است. همچنین این حساب به حسابداران امکان می دهد که رویکرد هزینه یابی استاندارد را در محیط ABC اعمال کنند. و بالاخره، به منظور هدایت هزینه های فعالیت به مشتریان هر شرکت توزیع کننده، لازم است که حسابهای فرعی برای مشتریان عمده یا کانالهای توزیع در حسابهای سنتی "فروش" و "خلاصۀ درآمد" باز شود. در این مقاله مطالعۀ موردی در یک شرکت توزیع کننده در بارۀ تهیۀ مدخلهای حسابداری، جهت هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، و گزارش سودآوری مشتری مربوطه، ارائه می شود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
In order to do resource and responsibility accounting, a medium-size distribution company opened three accounts in accordance with its organizational structure: “General Administration”, “Warehouse”, and “Fleet of Trucks”. Each account had subaccounts for the resources consumed in the cost center (personnel, equipment, building, and inventory). To record costs by activities, the following accounts were opened for main business processes: “Take and Process Customer Order”, “Complete Customer Order”, “Deliver Customer Orders”, “Finance Accounts Receivable Balances”. Driving resource expenses to activities is recorded on the account “Tracing Costs to Activities”, which contains subaccounts for each activity mentioned in the Activity Dictionary. This account also allows accountants to apply standard costing approach in ABC-environment. Finally, to drive activity costs to customers of a distribution company, it is necessary to open subaccounts for major customers or distribution channels to traditional accounts “Sales” and “Income Summary”. The article provides the case of preparation of accounting entries for activity-based costing and related customer profitability report at a distribution company.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 24, 2015, Pages 625–633