کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
984088 934136 2011 15 صفحه PDF 40 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs
ترجمه فارسی عنوان
کامل کننده یا جایگزین؟ نقش دانشگاه ها و بافت محلی در حمایت از اسپین آف ها
کلمات کلیدی
کارآفرینی دانشگاهی، علمی اسپین آف، دانشگاه های سطح مکانیزم پشتیبانی، ساز و کارهای حمایت محلی به متن، انتقال فناوری
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2. اشکال و منابع مکانیسم های حمایتی برای اسپین آف ها

1-2 مکانیسم های حمایتی در سطح دانشگاهی 

2-2 مکانیسم های حمایتی در بافت محلی

3-2 مکانیسم حمایتی " در سطح دانشگاهی" و "در بافت محلی"

3. طرح پژوهش

1-3 سیستم دانشگاهی ایتالیا

2-3 نمونه

3-3 متغیر وابسته

4-3 متغیر مستقل

جدول 1. متغیرهای گنجانده شده در این مطالعه

جدول 2. رویدادهای بنیان اسپین آف

5-3 برآورد و مشخصات مدل

جدول3. آمار توصیفی برای متغیرهای گنجانده شده در مدل های رگرسیون

جدول 4. مدل نقاط تقاطع تصادفی پواسون با تاثیرات ترکیبی

جدول5. مدل ضریب تصادفی پواسون با تاثیرات ترکیبی مکانیسم حمایتی در بافت محلی

4. نتایج

جدول 6. مدل ضریب تصادفی پواسون با تاثیرات ترکیبی مکانیسم حمایتی در سطح دانشگاه

شکل 1:  رابطه بهره وری میان مکانیسم های حمایتی مختلف

5. نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
در این مقاله، ما بررسی می کنیم که در ایجاد اسپین آف ها،به چه میزان مکانیسم های حمایتی در سطح دانشگاهی و مکانیسم های حمایتی در محیط های محلی یکدیگر را کامل می کنند یا جایگزین یکدیگر هستند. ما به عنوان نمونه از 404 اسپین آف 64 دانشگاه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات ایتالیایی در طول سال های 2000 تا 2007 استفاده کردیم و نشان دادیم که اثر نهائی مکانیسم های حمایتی در بافت های محلی بر بهره وری اسپین آف هابسته به کمک ارائه شده از سوی مکانیسم های حمایتی در سطح دانشگاهی متفاوت ممکن است مثبت یا منفی باشد. به ویژه، در هر منطقه ای،مکانیسم های حمایتی در سطح دانشگاهی برای کارآفرینی تکنولوژی های پیشرفته، حمایت قانونی ارائه می کنند، اما در رابطه با میزان سرمایه اجتماعی و منطقه ای، توسعه مالی منطقه ای، حضور مرکز رشد کسب وکار منطقه ای، هزینه های دولتی پژوهش و توسعه منطقه ای و میزان عملکرد نوآوری در منطقه دارای اثر جانشینی هستند. نتایج این ایده را تایید می کند که در ایجاد سیاست های حمایتی موثر برای اسپین آف هاباید ویژگی های منحصربه فرد بافت های منطقه ای را مدنظر قرار داد. این مقاله نکاتی را به بحث در مورد ارزیابی سیاست های اقتصادی حمایت کننده از کارآفرینی می افزاید.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

In this paper, we analyze the extent to which University-Level Support Mechanisms (ULSMs) and Local-Context Support Mechanisms (LCSMs) complement or substitute for each other in fostering the creation of academic spin-offs. Using a sample of 404 companies spun off from the 64 Italian Science, Technology, Engineering, and Mathematics universities (STEM universities) over the 2000–2007 period, we show that the ULSMs’ marginal effect on universities’ spin-off productivity may be positive or negative depending on the contribution offered by different LCSMs. Specifically, in any given region, ULSMs complement the legislative support offered to high-tech entrepreneurship whereas they have a substitution effect with regard to the amount of regional social capital, regional financial development, the presence of a regional business incubator, regional public R&D expenses as well as the level of innovative performance in the region. Results support the idea that regional settings’ idiosyncrasies should be considered for universities to develop effective spin-off support policies. This paper contributes to the debate on the evaluation of economic policies supporting entrepreneurship.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Research Policy - Volume 40, Issue 8, October 2011, Pages 1113–1127
نویسندگان
, , , ,