آشنایی با موضوع

استیل کولین استراز (Acetylcholinesterase) یا به طور اختصار (AChEI) آنزیمی است که استیل کولین را که برای تحریک اعصاب لازم است در محل سیناپس هیدرولیز می‌کند. استیل کولین، انتقال‌دهنده منحصر به فرد همه سیناپس‌های عضلات اسکلتی است. کولین استراز آنزیمی است که به عملکرد صحیح سیستم عصبی کمک می نماید. دو نوع آنزیم کولین استراز در بدن وجود دارد، 1- استیل کولین استراز که در گلبولهای قرمز، ریه ها، ماده خاکستری مغز، پایانه اعصاب و طحال وجود دارد، 2- سودو کلولین استراز که در سرم، کبد، ماهیچه، پانکراس، قلب و ماده سفید مغز وجود دارد. استیل کولین استراز با عمل شکستن استیل کولین در پایانه اعصاب باعث انتقال پیامهای عصبی می گردد و سودو کولین استراز در متابولیره نمودن داروها نقش دارد. امروزه یکی از روش ها جهت مهار پیشرفت بیماری آلزایمر تجویز داروهای مهارکننده آنزیم کولین استرازمی باشد. استیل کولین استراز یک پروتئین 60 کیلو دالتونی بوده و به خانواده آلفا / بتا هیدرولازها متعلق است. بسته به ساختار به شکلهای گوناگون و از نظر مکانی به شکل داخل و خارج سلولی موجود است. استیل کولین استراز سیتوزولی مسئول حذف استیل کولین اضافه در داخل سلول است و استیل کولین موجود در فضای سیناپسی یا فضای بین عصب و عضله به وسیله آنزیم خارج سلولی تجزیه می‌شود. استیل کولین استراز هدف درمانی داروهایی است که در درمان میاستنی گراویس و گلوکوم و درمان علایم ناشی از کم کاری سیستم کولینرژیک وابسته به بیماری آلزایمر کاربرد دارد. برخی داروها مانند نئوستیگمین، فیزوستیگمین و ریواستیگمین و با مهار آنزیم کولین استراز در درمان میاستنی گراو و آلزایمر استفاده می شوند. برخی مواد مانند سموم حشره کش ارگانوفسفره ( از جمله پاراتیون ) و گازهای جنگ شیمیایی مانند "دی ایزوپروپیل فلوئور فسفات" نیز با مهار کولین استراز حتی موجب مرگ می شوند. با شناسایی ساختار سه بعدی آنزیم استیل کولین استراز اطلاعات ما از بخشهای ساختاری مورد نیاز برای مهار آنزیم را افزایش داده است. متعاقب آن شناسایی ساختار استیل کولین استراز انسان و دروزوفیلا این اجازه را به ما می‌دهد تا بر اساس ساختار آنزیم مهار کننده‌های آن را طراحی کنیم. آنزیم استیل کولین استراز مهره داران می‌تواند به عنوان هدفی برای توکسینهای طبیعی و صناعی باشد همانطور که هدف داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات نوروماسکولار و نسل اول داروهای ضد آلزایمر می‌باشد. همچنین استیل کولین استراز بی مهرگان هدف حشره کش‌های ارگانو فسفره و کارباماتی می‌باشد. مقالات زیادی زیادی در مورد سنتز و بررسی ترکیبات ضد کولین استراز موجود می‌باشد.
در این صفحه تعداد 2825 مقاله تخصصی درباره استیل کولین استراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استیل کولین استراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; Organophosphorus; Carboxylesterase; Acetylcholinesterase; Pesticide detoxification; Amphibians; Outdoor microcosm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; Canagliflozin; Metformin; Diabetic rat; Cortex; Acetylcholinesterase; NeurotransmittersCAN, canagliflozin; MET, metformin; C, control; D, diabetic group that did not receive treatment; DM, Diabetes mellitus; T2DM, type 2 diabetes mellitus; BBB, blood-brai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; AChE; acetylcholinesterase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATE; atenolol; CAT; catalase; CBZ; carbamazepine; ECs; emerging contaminants; ENAL; enalapril; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GST; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; 12-HETE; 12(S)-hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid; 12-HHT; 12(S)-hydroxy-(5Z,8E,10E)-heptadecatrienoic acid; 12-LOX; 12-lipoxygenase; AAC; ascorbic acid content; AAE; ascorbic acid equivalents; AChE; acetylcholinesterase; Ame; amentoflavone; BH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; CI; confidence interval; CrI; credible interval; AA-Hb; acrylamide-hemoglobin; AcE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; APFO; ammonium perfluorooctanoate; AR; androgen receptor; BBMP; 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; Dissociation constant; Inhibition constant; Affinity; Nonspecific binding; Nontarget site binding; Adsorption; Ki; enzyme inhibition constant; AChE; acetylcholinesterase; eeAChE; Electrophorus electricus AChE; ATCh; acetylthiocholine chloride; bis(7)-tacr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; AChE; acetylcholinesterase; CE; initial mass of yeast cell walls; CM; final mass of carvacrol encapsulated in yeast cell walls; EY; encapsulation efficiency; FTIR; fourier transform infrared spectroscopy; GABA; gamma-amino butyric acid; GPI; glycosylphosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; Organophosphorus-nerve agents; Oxime; Cholinesterase; Reactivation; Blood clearance; OPNA; organophosphorus-nerve agents; AChE; acetylcholinesterase; CNS; central nervous system; BBB; blood brain barrier; LD50; lethal dose 50%; 2-PAM; pralidoxime; MRT; Me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; ACD; Acid Citrate Dextrose; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholinoesterase; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; DTNB; 5.5′-dithio-bis-2-nitrobenzoic acid; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; HDL; high density lipoprotein c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استیل کولین استراز; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; MPLC; medium pressure liquid chromatography; NMR; , nuclear magnetic resonance; SCC; silica gel column chromatography; TLC; thin layer chromatography; Salsola grandis; Chenopodiace