آشنایی با موضوع

دما یک عنصر مهم جوی است که بسیاری از فعالیت های روزانه ما را تنظیم می کند و تغییرات آن باعث تغییردر شرایط زندگی می شود. دمای هوا، پارامتر مهمی برای بررسی وضعیت هوا و مطالعات آب و هوایی محسوب می شود و بسیاری از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهرسازی با این پارامتر تنظیم می شوند. در هواشناسی منظور از دمای هوای یک شهر یا یک منطقه، دمای هوایی است که توسط دماسنج در یک پناهگاه هواشناسی (جعبه اسکرین) اندازه گیری می شود. دمای هوا دارای تغییرات روزانه است. این دما توسط تابش فرودی خورشید و تابش خروجی زمین کنترل می شود. هنگامیکه تابش ورودی خورشید بیش از تابش خروجی زمین می شود، دما افزایش می یابد و در هنگامی که این وضعیت معکوس می شود دما کاهش می یابد.
در این صفحه تعداد 293 مقاله تخصصی درباره دمای هوا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای هوا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; ChlF; chlorophyll-fluorescence; PSII; photosystem II; ФPSII; effective quantum yield of PSII photochemistry; F′; steady-state fluorescence yield of the light acclimated state; Fm; maximal fluorescence yield of the dark-acclimated state; Fm′; maximal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای هوا; CV; climatic variable; ETo; reference crop evapotranspiration; T; air temperature; Tmin; minimum T; Tave; mean T; Tmax; maximum T; U; wind speed; U2; U at 2 m; RH; relative humidity; n; sunshine hour; P; precipitation; NX; northern Xinjiang; SX; southern