آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. در تحلیل واریانس فرضیه های تحقیق ممکن است به دو صورت درآیند،که عبارتند از: 1- وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر: آیا میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور تغیر می کنند یا برابر هستند. 2- وجود رابطه علت و معلولی در بین متغیرها: اگر میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور با هم برابر نباشند به این معناست که متغیر مستقل بر مقادیر متغیر وابسته در گروه های متغیر فاکتور تاثیر دارد. اگر چنین باشد این دو متغیر (مستقل و وابسته) می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند. در تحلیل واریانس، متغیر وابسته کمی است و عامل ها که متغیرهای کیفی هستند. عامل نیز می تواند بین آزمودنی ها (within groups) یا درون آزمودنی ها (Between groups) باشد. در آنالیز واریانس برای محاسبه تفاوت بین گروه ها ازآزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده می کنیم. نکته: اگر در آزمون تحلیل واریانس sig بیشتر از 5 درصد باشد به هیچ عنوان از آزمون های تعقیبی استفاده نمی کنیم. شرایط استفاده از آزمون One Way ANOVA 1. بیش از دو گروه 2. یک متغییر 3. تجانس واریانس وجود دارد 4. توزیع داده ها طبیعی 5. مقیاس متغییر فاصله ای_نسبی است. در آنالیز واریانس یک طرف در صورت رد فرض صفر و زمانی که sig کمتر از 5 صدم است. (یعنی تفاوت معنا دار است) ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروه ها از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده کنیم. در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروه ها وجود دارد. سپس یک نوع آزمون تعقیبی به عنوان مثال LSD یا Tukey یا Duncan و. . . را انتخاب می کنیم. انتخاب نوع آزمون بر توان ازمون بستگی دارد. قبل از ادامه روند آزمون تجانس واریانس ها را با آزمون لیون محاسبه می کنیم. اگر تجانس واریانس وجود نداشت به هیچ عنوان از آزمون ها ی تعقیبی استفاده نمی کنیم.
در این صفحه تعداد 1322 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس Analysis of variance که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی تحلیل واریانس Analysis of variance (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
AAP; atypical antipsychotics; AD; antidepressant; ANOVA; analysis of variance; ANS-score; Autonomic Nervous Symptom-score; BDI; Beck Depression Inventory; CGI; Clinical Global Impression; DOB; “Delta over Baseline”; EGG; Electrogastrogram; GEC; Gastri
Keywords:
acc; accession; ANOVA; analysis of variance; CITH; Central Institute of temperate horticulture; cv.; cultivar; CV; coefficient of variance; DUS; distinctness uniformity and stability; g; gram; KUBG; Kashmir university botanical garden; lbf; pound-force; P
Keywords:
ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate transaminase; AUC; area under concentration-time curve; BMT; blood and marrow transplantation; BUN; blood urea nitrogen; Cmax; peak plasma concentration; CAA; chloroacetaldehyde; C
Keywords:
Ach E; acetyl cholinesterase E; ANOVA; analysis of variance; As; arsenic; CA; concentration addition; CI; combination index; DMEM; Dulbecco’s modified Eagle’s medium; FBS; fetal bovine serum; GABA; ¥-gamma-amino butyric acid; GAD; glutamate decarboxy
Keywords:
AMT; active motor threshold; ANOVA; analysis of variance; AP; anteroposterior; cTBS; continuous theta burst stimulation; cTMS; controllable pulse parameter transcranial magnetic stimulation; FDI; first dorsal interosseous; FT; finger tapping; iTBS; interm
Keywords:
CPFE; context pre-exposure facilitation effect; LCD; liquid-crystal display; dCtx; digital context; AC; alternating current; CS; conditional stimulus; US; unconditional stimulus; Pre; pre-exposure; No Pre; no pre-exposure; ANOVA; analysis of variance; Con
Keywords:
GABA; Spatial memory; Object placement; Novel Object Recognition (NOR); Chronic stress; ANOVA; analysis of variance; BIC; bicuculline; CON; control; EPM; elevated plus maze; GABA; γ-aminobutyric acid; ITI; inter-trial-interval; OF; open field; OP; object
Keywords:
AAT; total abdominal adipose tissue volume; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; FFM; fat free mass; IAAT; intra-abdominal adipose tissue volume; PAI-1; plasminogen activator inhib
Keywords:
Anabolic-androgenic steroids; Antioxidant enzymes; Hsp70/72; Nonenzymatic antioxidants; Redox homeostasis; AAS; anabolic-androgenic steroids; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate aminotransf
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; CCL-8; chemokine (C-C motif) ligand 8; CO2; carbon dioxide; FADD; fas-associated protein with death domain; HEK; human embryonic kidney; IRAK1; interleukin-1 receptor-associated kinase 1; IRF5; interferon regulatory factor 5;
Keywords:
Neolignans; Nectandra leucantha; Antitrypanosomal; Plasma membrane permeabilization; ADMET; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; ANOVA; analysis of variance; ASE; accelerated solvent extractor; AU; arbitrary fluorescent unity; BA
Keywords:
ACEIs; angiotensin converting enzyme inhibitors; ANOVA; analysis of variance; ATRA; all-trans retinoic acid; dCK; deoxycytidine kinase; IC50; half-maximal (50%) inhibitory concentration; PFS; progression-free survival; RARs; retinoic acid receptors; RXRs;
Keywords:
ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; BDI; Beck Depression Inventory; CES-D; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; CESD-R; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, Revised; CRD; International Prospective Regis
Keywords:
Bipolar disorder; Cerebrospinal fluid; Major depressive disorder; Neural cell adhesion molecule; Schizophrenia; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; BACS; Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia; BD; bipolar disorder; CNS; c
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; DNMTP; delayed nonmatching-to-position; HPA; hypothalamic–pituitary–adrenal; NMDA; N-methyl-d-aspartate; PCP; phencyclidine; PND; postnatal day; PPI; prepulse inhibition; SA; spontaneous alternation; SAL; saline; NMDA rece
Keywords:
3CAI; 3-chloroacetyl indole; ANOVA; analysis of variance; BBB; brain–blood barrier; DAB; 3,3-diaminobenzidine; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; ETB receptor; endothelin B receptor; LMB; leptomycin B; mTORC2; mammalian target of rapamycin complex
Keywords:
ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; CE-LIF; capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence; FLD; fluorescence detection; GABA; γ-aminobutyric acid; HPLC; high performance liquid chromatography; LOD; limit of dete
Keywords:
Arl6ip1/ARMER; ADP-ribosylation-like factor 6- interacting protein 1; ANOVA; analysis of variance; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; EEAC1; excitatory amino acid carrier 1; TMEFF1; tomoregulin-1; ER; endoplasmic
Keywords:
ACN/s; anthocyanin/s; APTT; activated partial thromboplastin time; ADP; adenosine diphosphate; PE-Cy7; allophycocyanin-cyanine 7; APC; allophycocyanin; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; COX-1; cyclooxygenase-1
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; CCL; CC chemokine ligand; Cy; cyanine; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; ER; estrogen receptor; HER2; human epidermal growth factor receptor 2; HRP; horseradish peroxidase; IHC
Keywords:
ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; CAT; catalase; DAD; diode array detector; D-gal; D-galactose; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; FC; Folin-Ciocalteu; GAE; gallic acid equiva
Keywords:
Prostate cancer; Castration; Bone metastasis; Osteoclast; Osteoprotegerin; Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand; ADT; androgen deprivation therapy; ANOVA; analysis of variance; AR; androgen receptor; BMAs; bone-modifying agents; BMD; bone m
Keywords:
Survival rate; Dichlorofluorescein diacetate assay; Reactive oxygen species; Cyanotoxins; ANOVA; analysis of variance; CAT; catalase; C. elegans; Caenorhabditis elegans; DCFH-DA; 2′-7′-dichlorofluorescin diacetate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Nrf2; E2-
Keywords:
AMF; arbuscular mycorrhizal fungi; NM; AMF-free treatment; M+; mycorrhizal treatment; ANOVA; analysis of variance; C; carbon; N; nitrogen; P; phosphorus; DW; dry weight; Arbuscular mycorrhiza; Panicum; Plant biomass; Phosphorus; 13C isotope; C3; C4 grasse
Keywords:
AN; Andrographolide; ANOVA; Analysis of variance; APE; Andrographis paniculata Nees Extract; AUC 0-∞; Area under plasma concentration-time curve extrapolated to infinity; AUC0−t; Area under plasma concentration-time curve from zero to last time point;
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; AraC; cytosine arabinoside; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DIV; days in vitro; GFAP; glial fibrillary acidic protein; EGF; epidermal growth factor;
Keywords:
AAO; anaerobic/anoxic/oxic; ANOVA; analysis of variance; AOB; ammonia oxidizing bacteria; AS; activated sludge; COD; chemical oxygen demand; CST; capillary suction time; DO; dissolved oxygen; DOM; dissolved organic matte; EEM; excitation-emission matrix;
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; COX-2; cyclooxygenase 2; ED50; median effective dose; EOHs; essential oil of Hyptis spicigera; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; i.pl.; intraplanter; i.t.; intrathecal; IL-1β; interleukin 1; iNOS; inducible nitric
Keywords:
ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain derived neurotrophic factor; CSDS; chronic social defeat stress; DMSO; dimethyl sulfoxide; FST; forced swimming test; GSH; glutathione; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; LPS; lipopolysaccharide; MDA; ma