آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس (Analysis of variance) که به طور اختصار ANOVA نامیده میشود یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. به عبارت دیگر رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی و مطالعات درون آزمایشگاهی هنگامی‌ که می‌خواهیم نتایج بیش از سه گروه مختلف (سه آزمایشگاه متفاوت و یا سه تکنسین متفاوت در یک آزمایشگاه) را به یکدیگر مقایسه کنیم، از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. روش ANOVA از F-test برای آزمون آماری برابری میانگین‌ها استفاده می‌کند. تحلیل واریانس از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس A، B و C بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از دانش آموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه ( برای مثال سه میانگین ۱۷، ۱۶ و ۱۶/۵ ) به دست می آید. حال سوال پژوهشگر آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درون گروه هاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانس مربوط نمی شود بلکه مربوط به تفاوت بین گروه ها است که می تواند بیانگر تاثیر نوع روش های تدریس متفاوت در این سه گروه باشد.

در این صفحه تعداد 2905 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ρ, density; μ, viscosity; A, cross-sectional area; ANOVA, analysis of variance; CD, drag coefficient; CNC, cellulose nanocrystal; d, droplet diameter; FD, drag force; Fe, iron; FeCl2.4H2O, iron (II) chloride tetrahydrate; FeCl3.6H2O, iron (III) chloride h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; Bdnf, brain-derived neurotrophic factor; CUMS, chronic unpredictable mild stress; GABA, γ-aminobutyric acid; FST, forced swim test; MCAo, middle cerebral artery occlusion; Npas4, neuronal PAS domain-containing protein 4; OFT,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AAP, acetaminophen; ANOVA, analysis of variance; ATR, attenuated total reflectance; BCS, biopharmaceutical classification system; CAP, calcium alginate particle; CSD, Cambridge structure database; DL, drug loading; EDS, electron dispersive spectroscopy; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CPP, conditioned place preference; CPSP, central post-stroke pain; HSD, honestly significant difference; rpm, rotations per minute; SEM, standard error of the mean; TES, tris (hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethane sulfonate; VBC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AS, acute stress; BLBP, brain lipid binding protein; BrdU, bromodeoxyuridine; DAB, 3.3-diaminobenzidine; Dl, lateral zone of the dorsal telencephalic area; Dm, medial zone of dorsal telencephalic area; dph, days post-hatch; GA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; MIMS, membrane inlet mass spectrometry; GTD, gas trapping device method; GC, gas chromatograph; ECD, Ni63 electron capture detector; TCD, thermal-conductivity detector; DO, dissolved oxygen; ANOVA, analysis of variance; ORP, oxidation reduction potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; CIs, Confidence intervals; ORs, Odds ratios; PCR, Polymerase chain reaction; RFLP, Restricted fragment length polymorphism; HCV, Hepatitis c virus; HCC, Hepatocellular carcinoma; FVL, Factor V Leiden; TSP-1, Thrombospondin-1Fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; HR, heart rate; RPE, rate of perceived exertion; Tre, rectal temperature; Tsk, local skin temperature; ₸sk, mean skin temperature; V̇O2max, maximum oxygen consumptionRunning economy; Thermoregulation; Non-thermal sweating; Mar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Trace metals; Microanalysis; Box–Behnken; Cu; V; dPKBHdPKBH, di-2-pyridylketone benzoylhydrazone; Cu, copper; V, vanadium; CDTA, 1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid; UV–Vis, ultraviolet–visible; ANOVA, analysis of variance; LOD, limit of detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Aging; Interventions; Physical activity; Exercise; Sedentary behavior; Health behaviorFTB, FlexToBa; MVPA, Moderate-to-vigorous physical activity; ANOVA, Analysis of variance; ANCOVA, Analysis of covariance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-HT, 5-hydroxytryptamine; AD, Alzheimer's disease; ANOVA, analysis of variance; DMSO, dimethylsulfoxide; FST, forced-swim test; i.c.v., intracerebroventicular; i.p., intraperitoneal; LPS, lipopolysaccharide; MAPKs, mitogen-activated protein kinases; s.c.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ADF, acid detergent fiber; ADL, acid detergent lignin; ANOVA, analysis of variance; DRI, disease and pest resistance index; FD, fall dormancy; NDF, neutral detergent fiber; WSI, winter survival indexAlfalfa; Biofuel; Cellulose; Feedstocks; Hemicelluloses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANA, anti-nuclear antigen; ANOVA, analysis of variance; BB, mid borderline; BL, borderline lepromatous; BT, borderline tuberculoid; CMAP, compound muscle action potentials; CPN, common peroneal nerve; ESR, erythrocyte sedimentation rate; GAN, great auricu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; OTU, operational taxonomic unit; rDNA, nuclear ribosomal DNA; AMF, arbuscular mycorrhizal fungi; LSU, large ribosomal subunit; SSU, small ribosomal subunit; ITS, internal transcribed spacer; ANOVA, analysis of variance; PerMANOVA, permutational multivaria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 2-AA, 2-aminoanthracene; AAALAC, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; ANOVA, Analysis of Variance; AOAC, Association of Analytical Communities; AOCS, American Oil Chemists’ Society; ASTM, American Society f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; AC, alternate current; ANOVA, Analysis of Variance; APHA, American Public Health Association; BOD, Biological Oxygen Demand; CFU, Colony Forming Unit; COD, chemical oxygen demand; DBP, disinfection by product; DNA, deoxyribose nucleic acid; HAA, halo acet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BA, benzoic acid; BBD, Box Behnken design; CD, current density; COD, chemical oxygen demand; DTA/TGA, differential thermal analysis/thermo gravimetric analysis; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; PA, phthalic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Oral; Subchronic toxicity; Rat; FiberAAALAC, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care; ANOVA, analysis of variance; FDA, United States Food and Drug Administration; HPLC-CAD, high performance liquid chromatography - charged a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Visceral pain; Nociception; Early life stress; Sex differences; Nesting behavior; Brain mappingAcb, Accumbens n; aIns, anterior insula; ANOVA, analysis of variance; cc, corpus callosum; La, lateral amygdala; CA1, CA1 field of hippocampus; Ce, amygdala, ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Pre-requisites; Advanced courses; Other professional schools; Public/privateAACP, American Association of Colleges of Pharmacy; ANOVA, Analysis of variance; S/COP, School or College of Pharmacy; USNWR U.S., News and World Reports rankings; SEM, Standard e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BER, base-excision repair; CIs, confidence intervals; CRP, C-reactive protein; DAS28, 28-joint Disease Activity Score; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ESR, erythrocyte sedimentation rate; OGG1, 8-oxoguanine-DNA glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; BBD, Box-Behnken design; CV, coefficient of the variation; DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium; EPS, exopolysaccharide; FBS, Fetal bovine serum; FT-IR, Fourier transform infrared; LPS, lipopolysaccharide; MTT, 3-(4,5-Dime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; AGP, abalone gonad polysaccharide; ANOVA, analysis of variance; BAGP-32, backbone fraction of AGP-32; CaM, calmodulin; CaMK, calmodulin-dependent protein kinase; cAMP, cyclic adenosine monophosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; ASTM, American Society for Testing and Materials; CRM, certified reference material; FLX, Fluxana; LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy; MIC, microwave-induced combustion; NIST, National Institute of Standards and Techno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 5-APB, 5-(2-aminopropyl)benzofuran; 5-HT, serotonin; ANOVA, analysis of variance; CPP, conditioned place preference; DA, dopamine; ECD, electrochemical detector; GABA, gamma aminobutyric acid; HPLC, high-performance liquid chromatography; HRP, horseradish
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, Analysis of variance; CAD, Caries-affected dentine; CPP-ACP, Casein phosphopeptide–Amorphous calcium phosphate; GIC, Glass-ionomer cement; SEM, Scanning electron microscopeAdhesion; Dentine; Enamel; Micro-tensile; Caries-affected dentine; CPP–ACP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; CNS, central nervous system; RP S19, ribosomal protein S19; KI, knock-in; WT, wild-type; Gln, glutamine; Glu, glutamic acid; C5a, complement 5aAnxiety-like behavior; Complement system; Extraribosomal function; Fear memory; Gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; Chl a, Chlorophyll α; MRT, Duncan's new multiple range test; U, fluorescence intensity unitsAnabaena sp. PCC 7120; Chemical inhibition test; Filamentous cyanobacteria; Sodium bicarbonate; SYTO® 9; Volatile chemicals
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; 6-OHDA, 6-hydroxydopamine; ACh, acetylcholine; AChE, acetylcholinesterase; AD, Alzheimer’s disease; ANOVA, analysis of Variance; Aβ, amyloid-beta; BSA, bovine serum albumin; Caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid; DMSO, dimethylsulfoxide; DNPH, 2,4-dini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; Albumin; Change; Metabolic syndromeALT, alanine aminotransferase; ANOVA, analysis of variance; BMI, body-mass index; CI, confidence interval; CVD, cardiovascular diseases; DBP, diastolic blood pressure; DCCT, Diabetes Control and Complication Trial; eGFR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; MPS IIIB; Mucopolysaccharidosis type III B; Gene therapy; Adeno-associated virus; AAV; Lysosomal storage diseaserAAV, recombinant adeno-associated virus; ANOVA, analysis of variance; MPS IIIB, mucopolysaccharidosis type III B; CNS, central nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس; ANOVA, analysis of variance; AOM, azoxymethane; CRC, colorectal cancer; DNA, deoxyribonucleic acid; HAMSB, butyrylated high-amylose maize starch; HPLC, high-performance liquid chromatography; HPLC-FLD/DAD, HPLC with fluorescence and diode array detection;