آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Aq; water extract; EAc; ethyl acetate extract; EO; essential oil; EtOH; ethanol extract; Satureja thymbra; Antimicrobial properties; Antioxidant properties; Phenolic compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: High-fat diet; β-cryptoxanthin; Inflammation; Antioxidant properties; BCX; β-cryptoxanthin; CAT; catalase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HFD; high fat diet; HO-1; heme-oxygenase 1; IL-6; interleukin-6; Keap1; kelch like-ECH-associated protein 1; MDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Extra virgin olive oil; Antioxidant properties; Polyphenols; Digestion; Caco-2 cells; ROS; ABTS; 2,2-azinobis-(3-ethylbensothiazoline)-6-sulfonic acid; BF; bioaccessible fraction; DMEM; Dulbecco’s modified minimal essential medium; DPPH; 2,2-diphenyl-1-