آشنایی با موضوع

فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز (Brain-Derived Neurotrophic Factor) پروتئینی است که توسط ژنی به نام BDNF کد می‌شود. این فاکتور از خانوادهٔ نوروتروفین هاست که سبب گسترش شبکهٔ عصبی می‌شود. این پروتئین سبب رشد و توسعهٔ سیستم عصبی مرکزی و محیطی می‌شود. همچنین سبب راه اندازی سیناپس‌های عصبی و برقراری ارتباطات نورونی نیز می‌شود. بیشترین فعالیت آن در هیپوکامپوس و بخش رویی مغز می‌باشد. به طور کلی نوروترفین‌ها دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی طبیعی بدن بنام عامل رشد هستند که توانایی تمایز سلول‌های بنیادی به نورون‌ها را دارا می‌باشند. این فعالیت نورون زایی نامیده می‌شود. فاکتور نورون زایی مشتق شده ازمغز یکی از مهمترین اعضای این خانواده بوده و با اتصال به گیرنده‌های تیروزین کینازی خاصی سبب راه اندازی آبشارهای درون سلول‌ای و در نهایت تولید و تمایز نورون‌های نو می‌شود. تولید این پروتئین درماهیچه سبب ترمیم و تولید دوبارهٔ سلول‌های ماهیچه‌ای می‌باشد. بیشترین تولید آن در مغز می‌باشد؛ اما در پروستات و کلیه و هیپوکامپوس و مخچه نیز یافت می‌شود. هر فرد روزانه تعدادی سلول مغزی را از دست می‌دهد اما بدن هر روز هم فرصت ایجاد سلول‌های تازه را دارد. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF) پروتئینی است که عامل اساسی در سالم نگه‌داشتن سلول‌های مغزی و تحریک تشکیل سلول‌های جدید می‌باشد. این پروتئین را می‌توان به عنوان بارور کننده مغز در نظر گرفت. BDNF می‌تواند اثرات منفی استرس را جبران کند، اما کورتیزل، تولید BDNF را متوقف می‌کند و در نتیجه سلول‌های مغزی کمتری تشکیل می‌شوند. بنابراین، سطوح پایین BDNF با وضعیت‌های روانی از جمله افسردگی، OCD، اسکیزوفرنی، زوال عقل، و آلزایمر در ارتباط است. BDNF از مهمترین گیرندهّ‌های سطح سلول‌های نورونی تیروزین کینازها می‌باشند. این گیرنده‌ها به سه دستهٔ A و B و C تقسیم می‌شوند. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز هم به صورت مونومر و هم به صورت همودایمر به گیرنده‌های نوع B متصل شده و سبب دوتایی شدن آن‌ها می‌شود. سپس هر یک دیگری را فسفریله کرده و سبب خواندن پروتئین‌های درون سلول‌ای می‌شوند. در مرحلهٔ بعد آبشارهای درون سلول‌ای راه اندازی شده و سبب فعال شده پروتئین‌های مربوط به تمایز و رشدسلول‌های نورونی می‌شود. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز در شبکهٔ آندوپلاسمی زبر تولید می‌شود و سپس درون وزیکول‌ها ذخیره می‌شود. در مرحلهٔ بعد کربوکسی پپتیداز E به آن متصل می‌شود. تولید این پروتئین درون سلول با افزایش فعالیت بیشتر می‌شود. تکامل این پروتئین با برش آنزیمی در مکان خاصی از این پوتئین روی می‌دهد. سپس پروتئین ۲۴۷ اسیدآمینهٔ نهایی به بیرون تراوش می‌کند. ژن تولید کنندهٔ فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز بر روی کروموزوم ۱۱ انسانی قرار دارد. Val66Met یکی از مهمرین تغییرات تک نوکلئوتیدی آن می‌باشد که در بالا دست پروتین نهایی قرار دارد و طی برش برش آنزیمی جدا می‌شود.

در این صفحه تعداد 3141 مقاله تخصصی درباره BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Synaptoneurosomes; Polyribosome fractionation; RNA; Protein; Mmp9; matrix metalloproteinase 9; Camk2a; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha; Stx1B; syntaxin1B; Bdnf; brain-derived neurotrophic factor; TrkB; tyrosine receptor kinase B; eIF4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AR; antidepressant response; NMDA; N-methyl-d-aspartat; mTORC1; mechanistic target of rampamycin complex 1; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NGF; nerve growth factor; GABA; gamma-amino-butyric acid; Na; natrium; Ca; calcium; Ketamine; Ethanol; Ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; HDAC; histone deacetylase; PFC; prefrontal cortex; VGLUT1; vesicular glutamate transporter 1; Anhedonia; Imipramine; Histone acetylation; Sirtuin 2 (SIRT2); Prefrontal cortex (PFC); 33i; Major depression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AD; Alzheimer's disease (AD); BDNF; brain-derived neurotrophic factor; IL; interleukin; NRSF; neuron-restrictive silencer factor; REST; RE1-binding transcription factor; RW; running wheel; SED; sedentary; TST; tail suspension test; Aging; BDNF; Exercise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; PAR; GDNF; PARP-1; Cell death; Parkinson disease; ANOVA; one-way analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EC-PAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; 7, 8-DHF; 7, 8-dihydroxyflavone; 7H8M-flavone; 7-hydroxy-8-methoxyflavone; 8H7M-flavone; 8-hydroxy-7-methoxyflavone; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; TrkB; tropomyosin-receptor-kinase B; ROS; reactive oxygen species; LC-MS/MS; high performance l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; CADPS2 CAPS2; Ca2+-dependent activator protein for secretion 2; SV; synaptic vesicle; DCV; dense-core vesicle; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NT-3; neurotrophin-3; WT; wild-type; KO; knockout; KD; knockdown; GO; gene ontology; SOS; son of sevenl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factors; ChIP; chromatin immunoprecipitation; CPP; conditioned place preference; NAc; nucleus accumbens; PMI; postmortem intervals; cocaine; addiction; epigenetics; chromatin; chromatin remodeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; ERK; extracellular signal-regulated kinase; HDL-C; high density lipoprotein cholesterol; LDL-C; low density lipoprotein cholesterol; AUC; area under the curve; Root bark of Morus alba; Diabetes; Depression; BDNF; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AnxA1; annexin A1; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DBP; diastolic blood pressure; GA; gestational age; GWG; gestational weight gain; Norm; normotensive pregnant women; PE; preeclampsia/preeclamptic; SBP; systolic blood pressure; sTNF-R1; soluble
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CoPP; cobalt protoporphyrin IX; HO-1; heme oxygenase-1; Nrf2; erythroid 2-derived-like 2 factor; SDS; sodium dodecyl sulfate; icv; intracerebroventricular; OFT; open-field test; po; per os; SEM; standard error of t