آشنایی با موضوع

CAM عبارت است از مفهوم "ساخت به کمک کامپیوتر" که تکنولوژی استفاده گسترده از رایانه در تولید قطعات مختلف وپیچیده صنعتی را نمایان می سازد. سسیستم های CAM طی دهه 1970 وابتدای دهه 1980 میلادی به منظور رفع مشکلات موجود مهندسی، ازتلفیق دوشاخه مهم علم مکانیک درزمینه ساخت به طراحان وسازندگان صنعتی عرضه گردید وتا امروز توسعه یافت. این تکنولوژی به تدریج زمینه بکارگیری سیستم های کامپیوتری درکنترل، مدیریت وبرنامه ریزی تولید درکارخانجات کوچک وبزرگ را درآینده درسطحی فراتر از آنچه امروزه در دسترس است فراهم خواهد ساخت. اصطلاحCAM مفهوم کامل وجامع تولید از طریق سیستم های رایانه ای را به نحومؤثری درخود جای داده است. هدف CAM نه تنها خودکار نمودن فازها ومراحلی از تولید، بلکه خودکار کردن انتقال اطلاعات وبرنامه ریزی ها در مرحله تولید می باشد. دریک سیستم مطلوب CAM امکان دسترسی به اطلاعات ومشخصه های طرح های قبلی و اعمال تغییر واصلاح آنها برای تولید قطعات جدید وجود دارد. همچنین برنامه های ماشینکاری و سایر فرامین کنترل لازم به صورت خودکار استخراج شده و توسط اجزای ارتباطی، مستقیما ًبه ایستگاههای کاری و یا تجهیزات کنترل عددی ارسال می گردد. به هر فرایند ساخت خودکار که با کامپیوتر کنترل شود CAM گفته می شود. (Computer Aided Manufacturing) و بر پایه ی پیشرفت ماشین های کنترل عددی NC در دهه های 1940 و 1950 گسترش یافت. اکنون CAM فرایندهای ساخت خودکار مختلفی را تحت پوشش خود قرار داده است. مانند فرزکاری، تراشکاری، برش با شعله، برش با لیزر، پانچ، نقطه جوش و وایرکات. گسترش همزمان روبات های کنترل کامپیوتری و کارخانجات خودکار به پیشرفت واحدهای ساخت کامل، سیستم های تحت کنترل کامپیوتر مرکزی و سرانجام به آنچه که تحت فلسفه ای به نام Flexible Manufacturing System) FMS) شناخته شده است منجر شد و واژه ی CAM از درون این مجموعه و فناوری ساخت تحت کنترل کامپیوتر سربرآورد. تولید به کمک کامپیوتر(CAM) را می توان استفاده مؤثر از تکنولوژی رایانه به منظوربرنامه ریزی، مدیریت وکنترل عملیات ساخت یک سازه یا تجهیز در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با منابع تولید دانست. فرآیند تولید به کمک کامپیوتر را می توان در چهارچوب دو قالب اساسی تقسیم بندی نمود: الف) برنامه ریزی تولید: عملیاتی از CAM که در ارتباط با برنامه ریزی تولید مطرح میشود. عملیاتی هستند که درآن ها رایانه به صورت غیر مستقیم برای پشتیبانی تولید مورد استفاده واقع میشود ولی ارتباط مستقیمی بین رایانه و فرآیند تولید وجود ندارد. اصطلاحا ً در این موارد رایانه به صورت off –line وتنها جهت تدارک اطلاعات برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های تولیدی به کار می رود. ب) کنترل تولید: دومین دسته از فعایت های CAM، همان عملیاتی است که در آنها مستقیما ً از رایانه به منظور کنترل فرآیند تولید استفاده می گردد. این فعالیت ها، مدیریت و کنترل عملیات فیزیکی در کارخانه ازجمله کنترل فرآیند، کنترل کیفیت، کنترل فعالیت های کارگاهی و انبارداری، مونیتورینگ و نظارت برنحوه اجرای فرآیند و. . . شامل می شود.

در این صفحه تعداد 1265 مقاله تخصصی درباره ساخت به کمک کامپیوتر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ساخت به کمک کامپیوتر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Complementary health approaches; CAM; Integrative health; Interprofessional education; Qualitative inquiry; Undergraduate health education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; CAM, complementary and alternative medicineAnthroposophic; Homeopathy; Herbal; Acupuncture; Mind-body; CAM; Children; Europe; Outpatient; Inpatient; Primary care
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; CAM; complementary and alternative medicine; CCL21; chemokine (C-C motif) ligand 21; CCR7; chemokine (C-C motif) receptor 7; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; Her2; human epidermal growth factor receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; ACR; acute to chronic ratio; AF; assessment factor; CAM; clarithromycin; CBZ; carbamazepine; CP; chloramphenicol; DF; diclofenac; EC50; median effect concentration; EM; erythromycin; FAV; Final Acute Value; FCV; Final Chronic Value; GF; gemfibrozil; HC5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; CAM; complementary and alternative medicine; CI; combination index; IBD; inflammatory bowel disease; Chamomile flower; Chemokine; Coffee charcoal; Inflammatory bowel disease; Isobologram; Macrophage; Myrrh; Synergy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; CAM; complementary and alternative medicine; CCI; Charlson Comorbidity Index; CHM; Chinese herbal medicine; CI; confidence interval; HR; hazard ratio; ICD-9-CM codes; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification codes; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Salvianolic acid A; Stroke; Oxidative stress; Neurovascular protection; eNOS uncoupling; BH4; tetrahydrobiopterin; Ca2+; calcium; CaM; calmodulin; CaN; calcineurin; CCA; common carotid artery; CT; computed tomography; ECA; external carotid artery; eNOS; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Giant cell tumor of bone; microRNA; miR-127-3p; miR-376a-3p; COA1 (cytochrome C oxidase assembly factor 1 homolog); PDIA6 (protein disulfide isomerase family A, member 6); CAM; chorioallantoic membrane; COA1; Cytochrome C Oxidase Assembly Factor 1 Homolog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Carpal tunnel syndrome; Matricaria chamomilla; Chamomile oil; Traditional Persian Medicine; Herbal medicine; BFR; Bach flower remedies; BMI; Body mass index; CAM; Complementary and alternative medicine; CL; Compound latency; CTS; Carpal tunnel syndrome; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; aa; Amino acid; APC; Allophycocyanin; A375; Early stage malignant melanoma cells; A375SM; Late stage malignant melanoma cells; CAM; Cell adhesion molecules; CAT; Chloramphenicol acetyltransferase; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ECM; Extracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; [Ru(Phen)3]2+;  dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate; HSA; human serum albumin; HSA+;  human serum albumin with fatty acids; HSA−;  human serum albumin fatty acids free; BSA; bovine serum albumin; SERS; surface-enhanced Raman scatte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Angiogenesis; Hemiscorpius lepturus sPLA2 group III; Small subunit; HUVEC; HPAEC; CAM; Chick embryo Chorioallantoic membrane; FGF; Fibroblast growth factor; HPAECs; Human Pulmonary Artery Endothelial Cells; HUVECs; Human Umbilical Vein Endothelial Cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; aa; amino acid; BWA; Burrows-Wheeler aligner; CaM; calmodulin; CPR; cardiopulmonary resuscitation; DNA; deoxyribonucleic acid; ECG; electrocardiogram; GOF; gain of function; KCNE1; potassium voltage-gated channel subfamily E member 1; Kv7.1; voltage-gated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; ANOVA; analysis of variance; CaM; calmodulin; cDNAs; complementary DNAs; DMRT; Duncan's Multiple Range Test; DMSO; dimethyl sulphoxide; G3PDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GSPs; gene specific primers; MIR; mannosyltransferase, IP3R and RyR; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; Expert system; Casting; CAD/CAE; CSYS; base coordinate system for positioning part and subassembly; CS0, CS1, CS2; base coordinate system for positioning model of the gate subsystem; mat1; mark of the material of the metal substructure; mat2; mark of the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساخت به کمک کامپیوتر; EP4; CD24; Renal cell carcinoma; Intravasation; Metastasis; CAM; chorioallantoic membrane; COX2; cyclooxygenase 2; EC; endothelial cell; EP4; E-type prostanoid receptor 4; IHC; immunohistochemistry; mTOR; mammalian target of rapamycin; PGE2; prostaglandin