آشنایی با موضوع

سلول‏های بنیادی سرطانی (cancer stem cells) به عنوان عامل اصلی بروز سرطان مطرح شده است، به طوری ‏که مقاومت به داروهای شیمی درمانی به وجود این سلول‏ها در تومور نسبت داده می‏شود. مطالعات نشان می‏دهد که سلول‏های بنیادی سرطانی، خاموش هستند و از نظر فعالیت‏های متابولیکی غیرفعال می‏باشند. دلیل اصلی مقاومت داروئی سلول‏های توموری، عدم فعالیت و تقسیم سلول‏های بنیادی سرطانی در یک بافت توموری می‏باشد. این جمعیت سلولی که به‏صورت غیریکنواخت در درون بافت تومور توزیع شده‏اند، مانند سلول‏های بنیادی طبیعی دارای قابلیت خودنوسازی بوده و مسئول بقای تومور و تفاوت خصوصیات ژنتیکی و متابولیکی آن می‏باشد. سلول‏های بنیادی سرطانی، در بیماران تحت شیمی درمانی حفظ شده و با تقسیم نابرابر سبب تشکیل سلول‏های توموری جدید با خصوصیات مقاومت چند گانه می‏شود. سلول های بنیادی سرطانی، تومورزا ( تومورژنیک) هستند. ممکن است سلول های بنیادی سرطان از طریق فرایند خود تجدید پذیری و تمایز به چندین نوع سلول، تولید تومور کنند. چنین سلول هایی در تومور به صورت جمعیتی مجزا باقی می مانند و سبب عود کردن و متاستاز و ایجاد تومور جدید می شوند. بنابراین پیشرفت درمان های ویژه ای که سلول ها بنیادی سرطانی را هدف قرار دهد امید بهبود بیماران مبتلا به سرطان و کیفیت زندگی آنها به ویژه برای کسانی که با متاستاز سرطان روبه رو هستند را بیشتر می کند. کارامدی و موفقیت درمان سرطان در مرحله ی اول با میزان بریدن توده تومور سنجیده می شود. اما سلول های بنیادی سرطان می توانند بخش خیلی کوچکی از بقایای تومور را تشکیل دهند و با فعالیت خود تومور جدیدی بسازند. روش های متداول شیمی درمانی سلول ها تمایز یافته یا درحال تمایز را که قسمت عمده ی توده تومور را شکل می دهند هدف قرار می دهند اما باید توجه داشت که این سلول ها تنها حجم تومور را می ساند و قادر به تولید سلول های جدید نیستند و در پیشرفت بیماری و رشد تومور نقشی ندارند در حالیکه جمعیت بن یاخته های سرطانی که سرطان و رشد تومور را سبب می شوند، دست نخورده و دور از چشم باقی مانده و باعث عود کردن بیماری می شوند. شواهد بیشتر برای وجود سلول بنیادی سرطانی از مطالعه ی ساختار بافتی تومورها حاصل می شود. بسیاری از تومور ها بسیار ناهمگن هستند و شامل چندین نوع سلول از اندام میزبان می شوند. معمولاَ با متاستاز تومور و تغییر اندام میزبان نیز ناهمگنی حفظ می شود. این امر به این اشاره دارد که سلول های تولید کننده ظرفیت تولید انواع سلولی را دارند. به بیان دیگر این سلول ها دارای توانایی تمایز یابی به انواع مختلف سلول ها ( چند توانی) می باشند که از ویژگی های سلول های بنیادی است.
در این صفحه تعداد 353 مقاله تخصصی درباره سلول‏های بنیادی سرطانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی سلول‏های بنیادی سرطانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Cancer stem cells; Drug resistance; Mitophagy; BNIP3L; Autophagy; ATG7; autophagy related 7; BNIP3L; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like; CSCs; cancer stem cells; DXR; doxorubicin; DAPK1; death-associated protein kinase 1; DNA;
Keywords:
Tg737; Epithelial–mesenchymal transition; Snail; HNF4α; Liver stem cells; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; CSCs; cancer stem cells; DEN; diethyl nitrosamine; EMT; epithelial–mesenchymal transition; FCM; flow cytometry; FLSPCs; fetal liver stem/p
Keywords:
AFP; alpha-fetoprotein; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CSCs; cancer stem cells; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; ECM; extracellular matrix; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinase1/2; FBS;
Keywords:
DANCR; AXL; Stemness feature; miR-33a-5p; Osteosarcoma; lncRNAs; long noncoding RNAs; DANCR; differentiation antagonizing non-protein coding RNA; CSCs; cancer stem cells; TICs; tumor-initiating cells; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; DFS; diseas
Keywords:
Tamoxifen resistance; Breast cancer; Metastasis; Notch4; STAT3; AP-1; Activator protein-1; CSCs; cancer stem cells; DAPT; N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-l-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester; EMT; Epithelial-mesenchymal transition; ER; Estrogen receptor;
Keywords:
Cancer stem cells; Hepatitis B virus; Hepatocellular carcinoma; Stem cell markers; Stemness; CSCs; cancer stem cells; c-Myc; cellular myelocytomatosis oncogene; CC; colon carcinoma; ESC; embryonic stem cell; GIST; gastrointestinal stromal tumor; HSC; hepa
Keywords:
Lipopolysaccharide; HPCs; Proliferation; Differentiation; LPS; lipopolysaccharide; HPCs; hepatic progenitor cells; mHPCs; mouse hepatic progenitor cells; BECs; biliary epithelial cells; CSCs; cancer stem cells; NSPCs; enteric neural stem/progenitor cells;
Keywords:
CD44; EMT; HCC; TGF-beta; Stem; CI; Cell Index; CK-18; cytokeratin-18; CSCs; cancer stem cells; EMT; epithelial–mesenchymal transition; FBS; fetal bovine serum; HCC; hepatocellular carcinoma; mRNA; messenger RNA; qRT-PCR; quantitative reverse-transcript
Keywords:
ACC; adenoid cystic carcinoma; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; BSA; bovine serum albumin; CD44-APC; cell surface glycoprotein CD44 - allophycocyanin; CK7; cytokeratin 7; CK14; cytokeratin 14; CSC; cancer stem cells; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; DDR; DNA
Keywords:
ESCC; CSCs; OV6; ATG7; β-Catenin; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; CSCs; cancer stem cells; CK; cytokeratin; ATG7; autophagy-related gene 7; RT-PCR; real time polymerase chain reaction; OS; overall survival; IHC; immunohistochemistry; 3-MA; 3-Me