آشنایی با موضوع

طراحی مرکب مرکزی(Central Composite Design)یا CCD، در آمار یک طراحی آزمایشگاهی است که در متدولوژی سطح واکنش، مفید است و برای ساختن مدل مرتبه دوم، برای متغیر پاسخ بدون نیاز به استفاده از آزمایش فاکتوریال سه سطحی استفاده می شود. طراحی مرکب مرکزی برای اندازه گیری اثرات سطوح تغییرات عوامل مستقل تاثیرگذار، با استفاده از مدل درجه دو بکار می روند. طراحی های مرکب مرکزی مابه طراحی فاکتوریل خلاصه شده ای است که به وفور توسط پژوهشگران در طراحی آزمایش پژوهشی گوناگون استفاده می شود. ساختار کلی طراحی های مرکب مرکزی به دو گروه طراحی ویلسون و طراحی بنکن دسته بندی می شود.

در این صفحه تعداد 750 مقاله تخصصی درباره طراحی مرکب مرکزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; CCD; central composite design; DFO; deferoxamine mesylate; TPTZ; tripyridyl-s-triazine; FRAP; ferric reducing antioxidant power assay; ICP-OES; induced coupled plasma optical emission spectroscopy; LIP; labile iron pool; NTBI; non-transferrin bound iron;
مقالات ISI طراحی مرکب مرکزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; ANOVA; analysis of variance; CCD; central composite design; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; OD; optical density; OFAT; one factor at a time; RSM; response surface methodology; Natural pigment; Bougainvillea glabra; Floral bracts; Central co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; Particulate phase; Tobacco heating product; Solid-phase micro extraction; Central composite design; Comprehensive two-dimensional gas chromatography; Time-of-flight mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; HTC; hydrothermal carbonization; MHTC; microwave hydrothermal carbonization; FBGU; fungal beta-glucan units; DoE; design of experiment; RSM; response surface design methodology; CCD; central composite design; SEM; scanning electron microscopy; FTIR; Fouri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی مرکب مرکزی; ANOVA; analysis of variance; CCD; central composite design; EHD; eriodictyol-O-hexose-O-deoxyhexoside; EtOH; ethanol; HPCCC; high performance counter-current chromatography; HPLC; high-performance liquid chromatography; IDG; 3-β-d-glucopyranosyl-4-β-d-g