آشنایی با موضوع

در اغلب مطالعات بالینی محققین علاقه مند هستند که پارامترهای جامعه را توسط آماره های مربوط به آنان که از طریق نمونه ای که از همان جامعه گرفته شده است برآورد کنند باید توجه داشت به دلیل تغییرات کمی که در نمونه های مختلفی که از یک جامعه گرفته می شود، وجود دارد تغییرات کوچکی در آماره های برآوردشده (میانگین،درصد و. . . ) ایجاد می شود که این تغییرات و عدم قطعیت را می توان با فاصله اطمینان برای هر کدام از آماره ها نشان داد. فاصله اطمینان دامنه ای از مقادیر که پارامتر جامعه را در بر می گیرند دراختیار قرار می دهد، این فاصله مخصوصاً برای مطالعاتی که معنی داری آنها براساسP- Value رد شده است مهم می باشد زیرا می توانیم ببینیم که مقدار واقعی متغیردر چه فاصله ای قرار دارد. حد بالا وپایین فاصله اطمینان میزان بزرگی اثر را مشخص می کند. پهنای کم فاصله اطمینان نشان دهنده توان بالای مطالعه است زیرا در این صورت فاصله اطمینان دامنه کوچکی از مقدار اثر را در برمی گیرد در نتیجه مقادیری از برآ وردها را در اختیار می دهد که دارای تغییرپذیری کمی هستند و بر عکس برای فواصل اطمینان با پهنای بیشتر دامنه بزرگی از مقدار اثر و پراکندگی بیشتر را در پی خواهد داشت که باعث کاهش توان مطالعه می شود. بنابراین اگر فاصله اطمینان گزارش شود برای خواننده راحت تراست که میزان تغییرپذیری پارامترمورد نظررا که به دلیل تغییرات نمونه ای حاصل شده مشاهده کند. در زمان تخمین اطلاعات آماری دو روش وجود دارد: روش اول استفاده از تخمین نقطه ای است. مثلا وقتی می گوییم که میانگین قد ایرانیها 1/70 سانتیمتر است، کاملا معلوم است که احتمال واقعی بودن این مقدار خیلی کم است. اما تخمین نقطه ای بهترین حدسی است که در چنین وضعیتی می توان زد هرچند معلوم نیست که این برآورد تا چه حد صحیح است. سطح اطمینان ( یا فاصله اطمینان) اشکال فوق را برطرف می سازد. چون از دو مقدار به صورت حد بالا و حد پایین تشکیل شده که میزان مورد انتظار ما در دامنه اعداد بین این دو حد بالا و پایین قرار می گیرد. مثلا اگر حد بالا و پایین سطح اطمینان 95% معادل 1/6 و 1/8 باشد، در این صورت پارامتر مورد نظر ما می تواند در این فاصله قرار گیرد. استفاده از سطح اطمینان به ما کمک می کند که حدسی در مورد جامعه بزنیم و میزانی از خطا را برای حدسمان در نظر بگیریم. علاوه بر این، سطح اطمینان اجازه می دهد که ما برای حدسمان یک دامنه ای از مقادیر احتمالی را در نظر بگیریم، نه اینکه مثل برآورد نقطه ای فقط یک اندازه مشخص مثل میانگین قد را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم. یکی دیگراز خواص کاربردی فاصله اطمینان این است که همانند آزمون فرض می توان نتیجه دو حالتی وجود تفاوت معنی دار یا عدم وجود آن را نتیجه گرفت بنابراین می توان برای تعیین معنی داری آماری نیزازآن استفاده کرد. ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه‌بستگی به 1- میانگین نمونه تصادفی منتخب از جامعه 2- توزیع نمونه گیری دارد. توزیع در حد قابل ملاحظه ای بستگی به نوع توزیع جامعه دارد. برای تعین توزیع نمونه گیری چهار حالت زیر می تواند اتفاق بیفتد. جامعه نرمال و انحراف معیار جامعه مشخصجامعه نرمال و انحراف معیار جامعه نامشخصجامعه غیر نرمال و حجم نمونه بزرگ جامعه غیر نرمال و حجم نمونه کوچک (n<30) نکته ای که درمورد فاصله اطمینان باید مد نظر قرار داد این است که نباید فقط روی کران های بالا و پایین آن تأکید کنیم بلکه باید به کل دامنه توجه شود واز آنجا که پهنای فاصله اطمینان بستگی به خطای معیار دارد و این شاخص نیز متأثرازانحراف معیار وحجم نمونه است. بنابراین توجه به دامنه فاصله اطمینان نکات زیادی را در مورد انجام شده در اختیار ما قرار می دهد.
در این صفحه تعداد 2755 مقاله تخصصی درباره فاصله اطمینان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی فاصله اطمینان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AOR; adjusted odd ratio; AUD; alcohol use disorder; BD; bipolar I disorder; CI; confidence interval; GAD; generalized anxiety disorder; MDD; major depressive disorder; OR; odd ratio; PTSD; post-traumatic stress disorder; SE; sensitivity; SP; specificity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; COPCs; chronic overlapping pain conditions; CP/CPPS; chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome; CP; chronic prostatitis; CFS; chronic fatigue syndrome; DZ; dizygotic; FM; fibromyalgia; IBS; irritable bowel syndrome; MZ; mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CES; Cultural Ecosystem Service; CI; Confidence Interval; ES; Ecosystem Service; GBP; Great British Pound; GLM; General Linear Model; MA; Millennium Ecosystem Assessment; SS; Supervised Survey; URL; Universal Resource Locator; US; Unsupervised Survey; Ima
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Controlled Trial; Microbiome; Gastrointestinal Adverse Event; Prevention; CI; confidence interval; EIR; extended intestinal release; GI; gastrointestinal; mFA; modified full analysis; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory disease; VCE; videocapsule endosc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CAD; coronary artery disease; Cardrehosp; cardiac rehospitalization events; CI; confidence interval; cTnI; cardiac troponin I; “Low risk” group; denotes those with normal electrocardiogram and normal troponin I (< 0.040 μg/l) and copeptin (< 14 p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AOR; adjusted odd ratio; BD; bipolar disorder; CI; confidence interval; MDE; major depressive disorder; NESARC; National Epidemiologic Study of Alcohol and Related Conditions; OR; odd ratio; SA; Suicide attempt; Bipolar disorder; Pregnancy; Postpartum; Su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; 2D fluoroscopy–based navigation; 3D fluoroscopy–based navigation; CT navigation; Image-guided navigation; Pedicle screw; CI; Confidence interval; CT; Computed tomography; CT Nav; Computed tomography–based navigation; RR; Risk ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; CGI-I; Clinical Global Impression-Improvement scale; cECT; continuation ECT; CI; Confidence interval; ECT; Electroconvulsive therapy; HR; Hazard ratio; ICD; International Classification of Diseases; OCD; Obs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; 2D; 2-dimensional; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CMR; cardiovascular magnetic resonance imaging; EKG; electrocardiogram; LGE; late gadolinium enhancement; LGE+; positive infarct late gadolinium enhancement pattern; LGE+/−; nonin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AHR; aromatic hydrocarbon receptor; CI; confidence interval; DLC; dioxin-like compound; Ig; immunoglobulin; HRGC/HRMS; high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry; β; partial regression coefficient; PCDDs; polychlorinated dibenzo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; 4,4′-DDE; 4,4′-dichlorodiphenyldichloroethylene; AC; abdominal circumference; AIC; Akaike's Information Criterion; AM; arithmetic mean; BL; birth length; BPD; biparietal diameter; BMI; body mass index; BW; birth weight; CI; confidence interval; CRL; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ANOVA; one-way analysis of variance; ARA; arachidonic acid (20:4n-6); CI; confidence interval; OR; odds ratio; PLA2; phospholipase A2; iPLA2β; calcium-independent phospholipase A2 beta; cPLA2γ; cytosolic phospholipase A2 gamma; PANSS; Positive and Negat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; CABG; Coronary Artery Bypass Grafting; HR; hazard ratio; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; NHI; National Health Insurance; CHA2DS2-VASc score; Coronary artery bypass graftin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ANDV; Andes virus; Ang-1; angiopoietin-1; Ang-2; angiopoietin-2; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; DOBV; Dobrava-Belgrade virus; dpo; days post onset; HTNV; Hantaan virus; LDH; lactate dehydrogenase; PUUV; Puumala virus; r; Spearmańs corr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Complications; Haiti; Hydrocephalus; Surgery; CI; Confidence interval; CNS; Central Nervous System; CSF; Cerebrospinal fluid; ETV; Endoscopic third ventriculostomy; HR; Hazard ratio; VPS; Ventriculoperitoneal shunt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; BMI; body mass index; CI; confidence interval; DVT; deep vein thrombosis; FII; factor II (prothrombin); FVL; factor V Leiden mutation; FXIII; plasma factor XIII; FXIIIa; activated FXIII; FXIII-A; FXIII A subunit; FXIII-B; FXIII B subunit; OR; odds ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; DSM-IV; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-4th edition; SNP; Single Nucleotide Polymorphism; PCR; polymerase chain reaction; PCR-RFLP; polymerase chain reaction-restriction fragment length
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Mortality; Risk factor; Skull fracture; Subdural hematoma; Talk and die; Traumatic brain injury; AIS; Abbreviated injury scale; CI; Confidence interval; CT; Computed tomography; GCS; Glasgow Coma Scale; ISS; Injury severity score; JTDB; Japan Trauma Data
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Data Safety Monitoring Board (DSMB); Data Monitoring Committee (DMC); Interim result sharing; Focus group survey; CI; Confidence Interval; CONSORT; Consolidated Standards of Reporting Trials; DSMB; Data Safety Monitoring Board; PI; Principle Investigator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Adverse drug reaction; High dose; Integrative oncology; Mistletoe; Viscum album L.; Safety; ADR; adverse drug reaction; CI; confidence interval; CTCAE; Common Terminology Criteria for Adverse Events; HRQL; health-related quality of life; ICD; Internationa