آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 2004 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
CAD; coronary artery disease; Cardrehosp; cardiac rehospitalization events; CI; confidence interval; cTnI; cardiac troponin I; “Low risk” group; denotes those with normal electrocardiogram and normal troponin I (< 0.040 μg/l) and copeptin (< 14 p
Keywords:
ADAMTS7; ADAMTS binding sites; Coronary artery disease; Inhibitor; In silico studies; PharmacophoreADAMTS, a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif; CAD, coronary artery disease
Keywords:
Prediabetes; Coronary artery disease; Myocardial revascularization; Acute coronary syndromePrediabetes; Síndrome coronario agudo; Revascularización coronaria; Intervencionismo coronario percutáneo
Keywords:
Clinical application; Coronary artery disease; Percutaneous coronary intervention; Optical coherence tomographyAplicação clínica; Doença coronária; Intervenção coronária percutânea; Tomografia de coerência ótica
Keywords:
CAD; Coronary Artery Disease; CBS; cystathionine beta-synthase; CRP; C-reactive protein; CV; cardiovascular; IL-1β; interleukin-1beta; IL-6; interleukin-6; LDL; Low Density Lipoprotein; SAM; S-adenosylmethionine; Interleukin-1beta; Cardiovascular; C-reac
Keywords:
5HT; 5 hydroxytriptamine; Apo2L; Apoprotein 2 ligand; ApoE; Apolipoprotein E; BMPR2; Bone morphogenetic protein receptor type 2; CAD; Coronary artery disease; CKD; Chronic kidney disease; DR4/5; Death receptor 4/5; DcR1/2; Decoy receptor 1/2; FGF-2; Fibro
Keywords:
NAFLD; nonalcoholic fatty liver disease; MetS; metabolic syndrome; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; CAD; coronary artery disease; CVD; cardiovascular disease; PNPLA3; patatin-like phospholipase domain containing protein-3; GWAS; genome wide association
Keywords:
ACE; angiotensin converting enzyme; ACS; acute coronary syndrome; BDI; Beck Depression Inventory; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; EHR; electronic health records; ET; endothelin; LVEF; left ventricular ejection fraction; MACE; major adv
Keywords:
PCI; percutaneous coronary intervention; CAD; coronary artery disease; CIN; contrast induced nephropathy; AKI; acute kidney injury; CKD; chronic kidney disease; STEMI; ST-segment elevation myocardial infarction; NSTEMI; non-ST-elevated myocardial infarcti
Keywords:
ACS; Acute coronary syndrome; PCI; Percutaneous coronary intervention; DAPT; Dual antiplatelet therapy; HRPR; High-residual on treatment platelet reactivity; ASA; Acetylsalycilic acid; DES; Drug-eluting stents; CAD; Coronary artery disease; ADP; Adenosine
Keywords:
ACD; Acid Citrate Dextrose; AChE; acetylcholinesterase; BChE; butyrylcholinoesterase; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; DTNB; 5.5′-dithio-bis-2-nitrobenzoic acid; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; HDL; high density lipoprotein c
Keywords:
Coronary artery disease; Ejection fraction; Prognosis; Maladie coronaire; Fraction d’éjection; Pronostic; ACEI; angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB; angiotensin II receptor blocker; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; EF; ej
Keywords:
ACS; Acute coronary syndrome; AP; Angina pectoris; ASA; Acetylsalicylic acid; ATC; Anatomical-therapeutical-chemical classification; BMS; Bare metal stent; CAD; Coronary artery disease; DAPT; Dual antiplatelet therapy; DDD; Defined daily dose; DES; Drug e
Keywords:
BMI; Body mass index; bpm; Beats per minute; CAD; Coronary artery disease; CCTA; Coronary computed tomography angiography; CNR; Contrast to noise ratio; CT; Computed tomography; CTDIvol; Volumetric CT dose index; DLP; Dose-length product; ECG; Electrocard
Keywords:
13N-ammonia positron emission tomography; coronary artery disease; fractional flow reserve; instantaneous wave-free ratio; myocardial ischemia; AUC; area under curve; CFR; coronary flow reserve; CI; confidence interval; FFR; fractional flow reserve; IDI;