آشنایی با موضوع

سیتوکین یا سایتوکاین ها(به انگلیسی : cytokine) دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از یاخته های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک٬ ترشح می‌شوند و وظیفهٔ انتقال پیام بین یاخته ها را برعهده دارند. پی‌آمد حضور سیتوکین٬ تغییر در رفتار سلول‌های دارای گیرنده سیتوکین ترشح شده از جمله رشد٬ تغییر یا مرگ یاخته است. کنش و اثر سیتوکین تولید شده از یک سلول بیشتر بر سلول‌های پیرامون همان سلول را شامل می‌گردد ولی می‌تواند کنش‌سیستمی و اثر بر تمامی ارگانیزم را بدنبال داشته باشد. سیتوکین دارای اثر اتوکراین (تغییر در خود یاخته ترشح کننده) و پاراکراین (تغییر در دیگر یاخته ها) بوده و می‌تواند مانند یک هورمون اثراتی بر سلول‌های بسیار دورتر از خود نیز داشته باشد. سایتوکاین ها، پروتئین هایی هستند که از سلولهای ایمنی ذاتی و اکتسابی ترشح می شوند. اثر سایتوکاینهای مختلف بر سلولهای که در ایمنی و التهاب شرکت دارند، متفاوت است. سایتوکاینها در پزشکی بالینی به عنوان ابزار درمانی یا به عنوان هدف آنتاگونیست های خاص، در انواع بیماری های ایمنی و التهابی، اهمیت دارند. یک پاسخ قوی ایمنی که منجر به ترشح شدید انواع سایتوکاینها می شود میتواند به بیماریهای التهابی منتهی گردد. ضرورت سنجش سایتوکاینها در رفتار متفاوت آنها در بدن قبل و بعد مصرف داروهاست. تفکیک سیتوکین‌ها از هورمونها کمی دشوار است ولی چند تفاوت راهگشا است؛ سیتوکینها غلظت کمتری در خون دارند، بر سلولهای اطراف خود موثرترند، از سلولهای مختلفی ترشح می‌شوند، بیشتر بر سیستم ایمنی موثرند و ... ولی هورمونها از بافتهای مشخصی مانند غدد با غلظت بیشتر در خون ترشح می‌شوند و عملکردهای متنوعی دارند. موادی که از سلولهای مختلف بدن از جمله سلولهای سیستم دفاعی ترشح می‌شود و بر فعالیتهای سیستم ایمنی تاثیر دارد تحت نام کلی سیتوکین‌ها نامیده می‌شوند. سیتوکین‌ها را بسیاری از سلولها و موادی شبیه سیتوکین را همه سلولهای بدن در شرایط خاص قادرند ترشح کنند. سیتوکین‌ها قادر به فعال سازی ماکروفاژها هستند و لنفوسیتهای B را مبدل به پلاسماسل می‌کنند و تولید کلاس‌های مختلف آنتی بادی را القا می‌کنند. سیتوکین‌ها قادرند با تبدیل دسته‌ای از لنفوسیتهای فعال شده به سلولهای خاطره‌ای در بدن ایجاد مصونیت کنند. برخی از سیتوکین‌ها مستقیما به سلولهای سرطانی حمله می‌کنند. سه گروه از سیتوکین ها در درمان سرطان بکار می روند: اینترفرون ها (INFs) اینترلوکین ها (ILs) اینترلوکین -۲ (IL-2)

در این صفحه تعداد 10120 مقاله تخصصی درباره سیتوکین ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیتوکین ها
مقالات ISI سیتوکین ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین ها; Short bowel syndrome; Parenteral nutrition; Cytokines; Inflammation; Intestinal malabsorptionPG, Parenteral nutrition group; OG, Oral nutrition group; CG, Control group; SBS, Short bowel syndrome; PN, Parenteral nutrition; TNF-α, Tumor necrosis factor α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکین ها; Emilia sonchifolia; B16F10 melanoma; Cytokines; Vascular endothelial growth factor; Matrix metalloproteinase; Tissue inhibitor of matrix metalloproteinaseErk, extracellular signal-regulated kinase; GGT, gamma glutamyl transpeptidase; GM-CSF, granulocyte m