آشنایی با موضوع

مدول الاستیسیته(به انگلیسی: Elastic modulus) به نسبت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین‌تر از استحکام تسلیم گفته می‌شود که در این حالت قانون هوک صادق بوده و مادیولس الاستیک ثابت است. مدول یانگ سنگ همانند مقاومت با توجه به نرخ بار وارده می‌تواند از نوع استاتیکی یا دینامیکی باشد. مدول الاستیسیته دینامیکی بیشتر از استاتیکی است ولی هرچه سنگ مقاومت بیشتری داشته باشد این دو مقدار به هم نزدیکترند. مدول الاستیسیته دینامیکی به سرعت انتشار امواج و در نتیجه به نوع سنگ، بافت، چگالی، روزنه‌داری، میزان تنش وارده و مقدار آب و غیره بستگی دارد. مدول یانگ به عواملی چون دما، سرعت بارگذاری فرکانس، نوع تست و … نیز وابسته می‌باشد مدول یانگ در واقع مدول یا قدر مطلق استحکام کشسانی ماده است. • خاصیت کشسانی ماده بیانگر آن است که ماده تا چه میزان نیروهایی که باعث تغییر شکل ماده می‎شوند را تحمل می‎کند، چقدر با آن مقابله می‎کند و تا چه میزان دستخوش تغییر می‎شود. • ماده وقتی تغییر شکل می‎دهد که در طول یک محور فشرده یا کشیده شود. مدول یانگ برابر است با مقدار تنش به کرنش وقتی دمای ماده‎ای تغییر می‎کند، متناسب با آن، در ارتعاشات اتمی آن جسم نیز تغییراتی رخ می‎دهد. بعنوان مثال، وقتی دمای جسم افزایش می‎یابد، ارتعاشات اتمی جسم نیز افزایش می‎یابد. بنابراین وقتی جسمی دچار تنش می‎شود، متناسب با بزرگی تنش، نیروهای داخلی بازگرداننده ماده نیز تغییر می‎کنند. حجم ماده نیز، وقتی در مقابل دمای بالا قرار می‎گیرد تغییر می‎کند. بنابراین کرنشی که ماده از خود نشان می‎دهد نیز تغییر می‎کند. از آنجاییکه مدول یانگ نسبت تنش به کرنش است، مقدار آن با افزایش یا کاهش دما عوض می‎شود. واچمن (Wachtman) فرمول تجربی را پیشنهاد کرد که بیانگر وابستگی مدول یانگ به دما است قانون هوک بیانگر آن است که کششی که یک فنر تحمل می‎کند با نیرویی که به فنر اعمال می‎شود متناسب است. در محدوده‎ای که خاصیت کشسانی ماده از بین نرفته باشد فرمول قانون هوک بصورت F=kX می‎باشد. که در آن F نیروی اعمالی به فنر، X جابه‎جایی ایجاد شده در فنر که می‎تواند میزان فشردگی یا میزان کشیدگی باشد، و k ثابت فنر است که از مشخصه‎های فنر می‎باشد. دقت داشته باشید که بیشتر مواد وقتی در مواجهه با نیروهای تغییرشکل‎دهنده خطی قرار می‎گیرند مانند فنر رفتار می‎کنند. تفاوت اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که بیشتر مواد، برخلاف فنر، یک مساحت سطحی دارند که باید آن را نیز در نظر گرفت. بنابراین می‎توانیم در فرمول بالا نیرو را با فشار یا همان تنش جایگزین کرده و فرمول را بصورت زیر بازنویسی کنیم: σ = E x ε بنابراین می‎توانیم اینطور نتیجه بگیریم که مدول یانگ همان ثابت فنر قانون هوک است که طول و سطح مقطع آن برابر 1 می‎باشد. جابه‎جایی نیز طولی درنظر گرفته می‎شود. . بنابراین نسبت تنش به کرنش استیل بزرگتر از لاستیک است. بنابراین مدول یانگ استیل از مدول یانگ لاستیک بزرگتر است. و درنتیجه استیل از لاستیک کشسان‎تر می‎باشد!
در این صفحه تعداد 1149 مقاله تخصصی درباره مدول الاستیسیته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدول الاستیسیته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدول الاستیسیته; HPGL; Hyperbranched polyglycerol; EHPGLS; Electrospun HPGL scaffolds; GMA; Glycidyl methacrylate; E; Elastic modulus; USP-HDPE; United States Pharmacopeia High Density Polyethylene; BALB/3T3; albino house mouse embryo cultures cells; FBs; Fbroblasts cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدول الاستیسیته; AFM; Atomic Force Microscopy; CSM; Continued Stiffness Measurement; E; Elastic Modulus; ECM; Extra Cellular Matrix; G',; Shear Modulus; G”; Storage Modulus; PBS; Phosphate Buffered Solution; SD; Standard Deviation, Standard Error Mean (SEM); Canine; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدول الاستیسیته; IFM; inter fragmentary motion; NiTi; nickel-titanium; SMA; shape memory alloy; SME; shape memory effect; DYN; dynamisation; IDYN; inverse dynamisation; Ms; martensite start temperature; Mf; martensite finish temperature; As; austenite start temperature; A