آشنایی با موضوع

اپی ژنتیک (Epigenetics) از کلمه یونانی اپیژنزیس گرفته شده است و اشاره به تغییرات ژنتیکی در هنگام بیان ژن دارد. این تغییرات که حاصل تغییر در فنوتیپ اما بدون تغییر در در ژنوتیپ است می تواند به طور معمول و طبیعی رخ دهد. این تغییر هم چنین می تواند تحت تاثیر فاکتورهای متعددی مانند ؛ سن، محیط، روش زندگی و بیماری رخ دهد. تغییر ژنتیکی می تواند در پایان تمایز سلول ها به پوست، کبد، مغز و غیره ظاهر شود. حتی این تغییرات منجر به اثرات مخرب مثل بیماری هایی مثل سرطان شود. حداقل تا کنون سه دلیل برای این تغییرات ژنتیکی بیشنهاد شده است مانند متیلاسیون ژن، تغییر پروتئین های هیستون و خاموشی ژن وابسته به غیر رمز کنندگی RNA. تحقیقات جدید نقش این تغییرات اپی ژنتیکی را در ایجاد بیماری انسانی و بیماری های کشنده مشخص کرده است. مطالعهٔ اختلافات سلولی و فیزیولوژیکی است که بوسیلهٔ تغییر در توالی DNA ایجاد نمی‌شود، اپی ژنتیک اصولاً مطالعهٔ عوامل خارجی یا محیطی است که باعث روشن یا خاموش شدن ژن‌ها می‌شود و بر روی چگونگی خوانده‌شدن ژن‌ها اثر می‌گذارد اپی ژنتیک ( فراوراثت)، نظریه ای است در زمینه توارث که می گوید ژنها دارای «حافظه ای» برای وقایع هستند. مثلاً ممکن است دو نسل در معرض واقعه یا رخدادی قرار بگیرند و این رخداد در ژن های آن نسل نشان گذاری (Gene Imprinting)شود و همین الگو برای ۴ یا ۵ نسل بعد یا بیشتر ادامه یابد، به این ترتیب در واقع الگوی بیان ژن تغییر می کند، بدون اینکه توالی DNA تغییر نماید. از دیدگاه پزشکی، اپی ژنتیک دانشی است نوین از ژنتیک مولکولی که به بررسی تاثیرات عوامل فراژنی بر بیان ژنها و تاثیر ان در سلامت و بیماری انسان و موجودات دیگر می پردازد. این رشته خود شاخه کاملی از ژنتیک با مفاهیمی گسترده است. همچنین برخی با استناد به مفهوم اپی ژنتیک به شکلی که در ابتدا گفته شد، به نوعی به مسئله ارثی شدن صفات اکتسابی اشاره می کنند زیرا شکلی از تنظیم الگوی بیان ژن که در چند نسل متوالی ( تحت تاثیر محیط) صورت گرفته به نسل های بعد منتقل میشود.
در این صفحه تعداد 2723 مقاله تخصصی درباره اپی ژنتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اپی ژنتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپی ژنتیک; Epigenetics; Pathway–pathway interaction network; Molecular Pathological Epidemiology; Differential gene expression; Differential gene methylation; Feature selection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپی ژنتیک; Differential parenting; Transactional process; Parenting; Child effects; Genetics; Epigenetics; Twin studies; Gene–environment correlation; Within family; Siblings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپی ژنتیک; Islet; Alpha cell; Beta cell; Diabetes; Epigenetics; Open chromatinATAC-seq, Assay for Transposase-Accessible Chromatin with high throughput sequencing; FAIRE-seq, Formaldehyde-Assisted Isolation of Regulatory Elements followed by high throughput sequenci