آشنایی با موضوع

تشدید پارامغناطیس الکترون (Electron paramagnetic resonance یا به طور خلاصه EPR) یک تکنیک طیف ‌بینی آشکار کنندة مواد دارای الکترون جفت‌ نشده است. لذا غالباً ESR ( تشدید اسپین الکترون ) نیز نامیده می شود. آزمایش تشدید پارا مغناطیس الکترون EPR، را می توان به صورت جذب تشدیدی انرژی ماکروویو در گونه‌های پارا مغناطیس بوسیله گذار اسپین یک الکترون جفت‌نشده از یک تراز انرژی به تراز انرژی بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی تعریف کرد. اولین تجربة EPR بوسیلة زاویسکی در سال ۱۹۴۵ انجام شد. EPR اسپکتروسکپی به دو روش پالسی و پیوسته انجام می‌شود. EPR یک تکنیک تشدید مغناطیسی شبیه NMR، تشدید مغناطیسی هسته است. با این تفاوت که بجای گذارهای هسته ای در نمونه گذارهای الکترون جفت‌نشده را در میدان مغناطیسی مورد آشکارسازی قرار می دهد. ممان مغناطیسی رفتار الکترون را همانند یک میلة آهنربای کوچک می کند. هنگام فراهم آمدن یک میدان مغناطیسی خارجی، الکترونهای پارامغناطیس می توانند در یک راستای موازی به صورت هم جهت و خلاف جهت میدان مغناطیسی اعمالی قرار گیرند. بدین سبب دوسطح انرژی مجزا برای الکترونهای جفت‌نشده به وجود می آید، که در وهلة اول تعداد آنها که در خلاف جهت هستند بیشتر از آنهایی که هم جهت هستند خواهد بود. با به کار بردن یک فرکانس ثابت از تشعشع ماکروویو تعدادی از الکترونهای سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا برانگیخته می شوند. برای اتفاق افتادن این گذار باید میدان مغناطیسی خارجی با یک قدرت خاص وجود داشته باشد. آنچنانکه اختلاف سطح انرژی بین سطح پایین و بالایی دقیقاً با فرکانس ماکروویو هماهنگ باشد. برای رسیدن به چنین شرایطی مقادیر مختلف میدان مغناطیسی را با ثابت نگاه داشتن فرکانس ماکروویو جاروب می کنیم. در شرایطی که میدان مغناطیسی و فرکانس موج ماکروویو کاملاً منطبقند شرایط تشدید محقق می شود. EPR تنها وسیله ای است که قادر به آشکار سازی الکترون جفت‌نشده بصورت تمایز ناپذیر می باشد. دیگر روشها مثلاً فلورسانس ممکن است شواهد غیر مستقیمی از رادیکالهای آزاد فراهم آورند ولی EPR دارای توانایی بی مانندی در شناسایی ویژگیی پارامغناطیس می باشد. نمونه‌های EPR نسبت به شرایط محیطی حساس می باشند، لذا قابلیت مشخص نمودن ساختار مولکولی نزدیک به الکترون جفت نشده را فراهم می آورد. بعضی از مواقع طیف EPR تغییرات شکلی عجیبی را نمایش میدهد که بیانگرفرایندهای دینامیکی همچون حرکت یاجریان مولکولهاست. تعداد زیادی از مواد، دارای الکترون جفت ‌نشده می باشند که مشتمل بر رادیکال‌های آزاد تجزیه و واکنشهای پلیمری هستند. در نتیجه EPR در شاخه‌های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله: شیمی، فیزیک، بیولوژی، علم مواد، پزشکی و غیره. . . تکنیک EPR برای آشکارسازی رادیکالهای آزاد فعال با زمان بقای کم درحوزة زیست پزشکی برای شفاف نمودن نقش رادیکالهای آزاد در مسمومیتها و امراض نقش حیاتی دارد. بیوشیمیستها با برچسب زدن بر مولکولهای بزرگ توسط یک مولکول پارا مغناطیس از طیف EPRارسال شده (بوسیله علامت گذاری اسپین) به نوع محیطی که در آن علامت گذاری اسپین انجام پذیرفته است پی می برند (PH، جریان، آبدوستی). دیگر کاربرد مهم EPR در دزیمتری اشعه است که شامل اندازه گیری دز بکار رفته در استرلیزه کردن وسایل پزشکی و آشکار نمودن غذاهای اشعه دیده است.
در این صفحه تعداد 2938 مقاله تخصصی درباره تشدید پارامغناطیس الکترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشدید پارامغناطیس الکترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ASA; absorption spectral area; EC; east coast; EPR; electron paramagnetic resonance; ESR; electron spin resonance; FMR; ferri magnetic resonance; HF; high frequency; ICP; inductively coupled plasma; IRM; Isothermal Remanent Magnetisation; LF; low frequenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; ALK; Anaplastic Lymphoma Kinase; DDU; Drug Development Unit; ECOG PS; Eastern Cooperative Oncology Group performance status; EGFR; epidermal growth factor receptor; EPR; electronic patient record; HDAC; histone deacetylase; IGF-1R; insulin growth factor-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; Schizophrenia; Clinicians; Mental health care; Ease-of-use; Usefulness; ROM; Routine Outcome Monitoring; ROM-Phamous; Routine Outcome Monitoring Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey; UMCG; University Medical Centre Groningen; EPR; Electronic Pati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AD; atopic dermatitis; Th; T helper; ROS; reactive oxygen species; DNP; dynamic nuclear polarization; MRI; magnetic resonance imaging; EPR; electron paramagnetic resonance; SDS; sodium dodecyl sulfate; HE; hematoxylin and eosin; TB; toluidine blue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; AIBN; Azobisisobutyronitrile; ANOVA; Analysis of variance; DOC; Docetaxel; EBD; Evans blue dye; ESI/MS; Electrospray ionization mass spectroscopy; EPR; Enhanced permeability and retention; FBS; Fetal bovine serum; FDA; Food and Drug Administration; Gd; Ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; MCO; multicopper oxidase; TNC; trinuclear copper center; T1Cu; type I copper; T2Cu; type II copper; T3Cu; type III copper; WT; wild type; mgLAC; laccase from metagenomic libraries; EPR; electron paramagnetic resonance; SLAC; small laccase; BCA; bicinchoni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; NOR; nitric oxide reductase; cNOR; cytochrome c-dependent NOR; NorC; cytochrome c subunit of NOR; NorC*; N-terminally truncated NorC (ΔMet1-Val37); NorB; cytochrome b subunit of NOR; COX; cytochrome oxidase; Ccm; cytochrome c maturation; rNOR; recombin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید پارامغناطیس الکترون; bCcP; bacterial diheme cytochrome c peroxidase; EPR; electron paramagnetic resonance; MADH; methylamine dehydrogenase; TTQ; tryptophan tryptophylquinone; Cofactor biogenesis; Diheme; Ferryl intermediate; Mixed-valence; Reactive oxygen species; Remote cata