آشنایی با موضوع

اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (Endoplasmic reticulum) (به اختصار RE) جزو اندامکهای سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم میکند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی‌های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آنها را در برگرفته ‌است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین‌ها و سایر کربوهیدارت‌ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم‌ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین‌هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می‌شوند. شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. دانه‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ریبوزوم‌ها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئین‌های ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلول‌های ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلول‌های گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخش‌های خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربی‌ها، آبکافت گلوکز- ۶ فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیک‌ها یا مواد آلی خارجی مانند حشرهکش‌ها را نام برد. در سلول‌هایی که متابولیسم چربی‌ها در آن روی می‌دهد و سلول‌های ماهیچه‌ای، شبکه آندوپلاسمی صاف گسترش بیشتری دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از شبکه آندوپلاسمی جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. شبکه آندوپلاسمی در سلول اعمالی انجام میدهد که عبارتند از: دخالت در متابولیسم قندها، دخالت در متابولیسم لیپیدها، دخالت در متابولیسم پروتئینها، دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی)، عمل سم زدایی، تجزیه هموگلوبین خون، غیر اشباع کردن اسیدهای چرب.

در این صفحه تعداد 1482 مقاله تخصصی درباره اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Atg, Autophagy-related gene; PD, Parkinson׳s disease; Aβ, Amyloid-β peptide; AD, Alzheimer׳s disease; HD, Huntington׳s disease; HFD, High-fat diet; ER, Endoplasmic reticulum; LC3, Microtubule-associated protein light chain 3; CNS, Central nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AAV, adeno-associated virus; DRG, dorsal root ganglion; ER, endoplasmic reticulum; IR, immunoreactive; NF200, neurofilament 200; NSE, Neuron-Specific Enolase; PB, phosphate buffer; PFA, paraformaldehyde; qRT-PCR, quantitative RT-PCR; RIPA, radioimmunoassa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Apo, Apolipoprotein; CHRD, cysteine– and histidine–rich domain; CE, cholesteryl esters; CETP, Cholesterol ester transfer protein; ER, Endoplasmic reticulum; EL, Endothelial lipase; EGF-A, Epidermal growth factor–like repeat homology domain A; HNF-1, Hepat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; TBI, traumatic brain injury; sTBI, single blast-induced traumatic brain injury; rTBI, repeated blast-induced traumatic brain injury; ER, endoplasmic reticulum; SAL, salubrinal; GFAP, Glial fibrillary acidic protein; FJB, Fluorojade B; JNK, c-jun N-termina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Abies cephalonica; Bisphenol A; Multipolar spindle; Microtubules; Mitosis; Centrosomal propertiesBPA, bisphenol A; ER, endoplasmic reticulum; CLSM, confocal laser scanning microscopy; PPB, preprophase band; MT, microtubule
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Aβ, β-amyloid; ACSF, artificial cerebrospinal fluid; AD, Alzheimer׳s disease; APP, amyloid precursor protein; Ca2+, calcium ion; CTF, C terminal fragment; DKO, double knockout; DMSO, dimethyl sulfoxide; ER, endoplasmic reticulum; FAD, familial early-onset
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; T2D, type 2 diabetes; XBP1, X box binding protein 1; β, pancreatic beta; IR, insulin resistance; HDLC, high-density lipoprotein cholesterol; LDLC, low-density lipoprotein cholesterol; WHO, World Health Organization; BMI, body ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AKT, protein kinase B; AM, acetoxymethyl ester; ATF6, activating transcription factor 6; CHOP, C/EBP homologous protein; eIF2, eukaryotic initiation factor 2; ER, endoplasmic reticulum; ERK, extracellular signal-regulated kinase; 5-FU, 5-fluorouracil; GRP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ANP, atrial natriuretic peptide; ATF4, activating transcription factor 4; β-MHC, beta-myosin heavy chain; capns1, small regulatory subunit of calpain; CHOP, C/EBP homologous protein; ER, endoplasmic reticulum; GRP78, chaperones glucose-regulated protein-7
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; UPR, unfolded Protein Response; ATF-4, activating Transcription Factor-4; GRP78, glucose-Regulated Protein 78; ER, endoplasmic Reticulum; ERAD, ER associated degradation; XBP1, X-Box protein-1; TMAO, trimethylamine N-oxide; bZIP, Basic Leucine Zipper; GAD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AKAP, A-kinase anchoring protein; CaMKII, Ca2+/calmodulin-dependent kinase II; ECC, excitation contraction coupling; elF2α, eukaryotic initiation factor 2α; ER, endoplasmic reticulum; ETC, Electron transport chain; GPCR, G-protein coupled receptor; Hif1,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; OS, osteosarcoma; ROS, reactive oxygen species; ER, endoplasmic reticulum; MAPK, mitogen activated protein kinase; ERK, extracellular signal-regulated kinase; JNK, c-Jun N-terminal kinase; ASK1, apoptosis signal-regula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; ENGase, endo-β-N-acetylglucosaminidase; FNGs, free N-glycans; GlcNAc, N-acetylglucosamine; MHC, major histocompatibility complex; PNGase, peptide:N-glycanase; PAW domain, a domain found in PNGase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ROS, reactive oxygen species; UV, ultraviolet; DNA, deoxyribonucleic acid; Nrf2, nuclear factor E2-related factor 2; ARE, antioxidant response element; HO-1, heme oxygenase-1; ER, endoplasmic reticulum; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; APE1, apurinic/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Sonodynamic therapy; Sonosensitizers; Natural products; Ultrasound; CancerB. cereus, Bacillus cereus; Ce6, chlorin e6; CFU, colony-forming unit; Chl–M, chlorophyllin–metal; Cur, curcumin; ER, endoplasmic reticulum; E. coli, Escherichia coli; GSH, glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CFP, cyan fluorescent protein; ER, endoplasmic reticulum; FLIM, fluorescence lifetime imaging; FRET, Förster resonance energy transfer; HEE, human epidermal equivalent; SC, stratum corneum; SG, stratum granulosum; SS, stratum spinosum; TG, thapsigargin; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ATF6α; Kainate; Neuronal death; UPR; Ca2+ATF6α, activating transcription factor 6α; CNS, central nervous system; CHOP, C/EBP homologous protein; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ER, endoplasmic reticulum; FJC, Fluoro-Jade C; GFAP, glial fibrillary aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AMPK, AMP-activated protein kinase; ER, endoplasmic reticulum; IRS, insulin receptor substrate; MAPK, mitogen-activated protein kinase; mTOR, mechanistic target of rapamycin; MUFA, monounsaturated fatty acid; PERK, protein kinase RNA-like endoplasmic reti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ALT, alanine aminotransferase; CHOP, CCAAT enhancer binding protein homologous protein; CPT-I, carnitine palmitoyl transferase-I; CQ, chloroquine; ER, endoplasmic reticulum; GRP78, glucose-regulated protein 78; LC3, microtubule-associated protein 2 light
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; β2m, β2-microglobulin; HLA, human leukocyte antigen; MHC, major histocompatibility complex; ER, endoplasmic reticulum; ERAP1, ER aminopeptidase 1Epistasis; Major histocompatibility complex; Misfolding; Ankylosing spondylitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ALK, activin-like kinase; BAT, brown adipose tissue; BMP, bone morphogenic protein; BSA, bovine serum albumin; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle medium; ER, endoplasmic reticulum; GDF, growth differentiation factor; HFD, high fat diet; PCR, polymerase chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, Endoplasmic reticulum; 4-PBA, 4-Phenylbutyric acid; LDL, Low-density lipoprotein; HDL, High-density lipoprotein; PDI, Protein disulfide isomerase; CCl4, Carbon tetrachloride; CYP2E1, Cytochrome P450 2E1; ApoB, Apolipoprotein B; TG, Triglyceride; PK, P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Obesity; Drosophila; Diabetes; Mitochondria; Pregnancy; Nutritional programmingBMI, body mass index; ER, endoplasmic reticulum; ETC, electron transport chain; PGC-1α, peroxisome proliferator-activated receptor-ϒ coactivator 1α; dILPs, Drosophila insulin-l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; KCNA1; Low-threshold potassium channel; Hetero-tetramer; Dendrotoxin-K; Synaptic integration; Episodic ataxia 1 (EA1)AA, amino acid; α-DTX, alpha dendrotoxin; DTXK, dendrotoxin K; EA-1, episodic ataxia type-1; ER, endoplasmic reticulum; ERR, endoplasmic r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; Prx, peroxiredoxin; AMP, antimicrobial peptide; UPR, unfolded protein response; Act, actin; Da, daughterless; AttD, attacin D; Dipt, diptericin; Drs, drosomycin; TotA, Turandot A; ROS, reactive oxygen speciesPeroxiredoxin; Immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AD, Alzheimer’ disease; PD, Parkinson’s disease; SOCC, store-operated calcium channel; SOCE, store-operated calcium entry; UPS, ubiquitin-proteasome system; ER, endoplasmic reticulum; STIM, stromal interaction molecule; TRPC, canonical transient receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; UPS, ubiquitin proteasome system; PQC, protein quality control; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; CytoQC, cytoplasmic protein quality control; Ssa, stress seventy subfamily A; Ssb, stress seventy subfamily B; Sse, stress seventy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; DAG, diacylglycerol; D7, diospyrin diethylether; ER, endoplasmic reticulum; FAP, fibroblast activation protein; HCC, hepatocellular cancer; HMGR, HMG-CoA reductase; IAP, inhibitor of apoptosis; IP3, inositol 1,4,5-trisphosphate; 4NQO, 4-Nitroquinoline 1-o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Endocrine-disrupting chemicals; Bisphenol A; Diethylstilbestrol; Reproductive toxicity; Combined effect; Endoplasmic reticulum stressBPA, bisphenol A; DES, diethylstilbestrol; EDCs, endocrine-disrupting chemicals; ER, endoplasmic reticulum; E2, estradiol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ALLN, acetyl-leucyl-leucyl-norleucinal; ATF6, activating transcription factor 6; BCS, bathocuproine disulfonate; ER, endoplasmic reticulum; GO, glucose oxidase; HCC, hepatocellular carcinoma; H2DCFDA, 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; IRE1α, ino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; CPT1a, carnitine palmitoyltransferase 1; DIO, diet induced obesity; ER, endoplasmic reticulum; ETC, electron transport chain; ETF-DH, electron transfer flavoprotein dehydrogenase; FAO, Food and Agri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Akt, v-akt murine thymoma viral oncogene homologue 1; Acox1, Acyl-CoA oxidase; ATF6, Activating transcription factor 6; CHOP, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) homologous protein; eIF2α, Eukaryotic initiation factor 2α; ER, Endoplasmic reticulum; ETO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; T2DM, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; HSCs, hepatic stellate cells; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; MCD, methionine- and choline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, endoplasmic-reticulum-associated protein degradation; UPR, unfolded protein response; HSR, Heat Shock Response; IRE1, inositol requiring enzyme 1; PERK, double-stranded RNA-activated protein kinase (PKR)-like ER kinase; AT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CHX, cycloheximide; ER, endoplasmic reticulum; hESC, human embryonic stem cell; hiPSC, human induced pluripotent stem cell; hPSC, human pluripotent stem cell; IMS, intermembrane space; MOMP, mitochondrial outer membrane permeabilization; PARP, poly(ADP-ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CDG, congenital disorders of glycosylation; COG, conserved oligomeric Golgi; ER, endoplasmic reticulum; GAG, glycosaminoglycan; GlcNAc, β-N-acetylglucosamine; LLO, lipid-linked oligosaccharide; RNAi, RNA interference; TGN, trans-Golgi networkprotein glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AAL, Aleuria aurantia lectin; ATF6, activating transcription factor 6; Apaf-1, apoptotic peptidase activating factor 1; BSA, bovine serum albumin; Con A, concanavalin A; CGN, cis Golgi network; CRC, colorectal cancer; ER, endoplasmic reticulum; ERS, endop