آشنایی با موضوع

اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (Endoplasmic reticulum) (به اختصار RE) جزو اندامکهای سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم میکند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی‌های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آنها را در برگرفته ‌است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین‌ها و سایر کربوهیدارت‌ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم‌ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین‌هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می‌شوند. شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. دانه‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ریبوزوم‌ها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئین‌های ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلول‌های ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلول‌های گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخش‌های خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربی‌ها، آبکافت گلوکز- ۶ فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیک‌ها یا مواد آلی خارجی مانند حشرهکش‌ها را نام برد. در سلول‌هایی که متابولیسم چربی‌ها در آن روی می‌دهد و سلول‌های ماهیچه‌ای، شبکه آندوپلاسمی صاف گسترش بیشتری دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از شبکه آندوپلاسمی جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. شبکه آندوپلاسمی در سلول اعمالی انجام میدهد که عبارتند از: دخالت در متابولیسم قندها، دخالت در متابولیسم لیپیدها، دخالت در متابولیسم پروتئینها، دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی)، عمل سم زدایی، تجزیه هموگلوبین خون، غیر اشباع کردن اسیدهای چرب.
در این صفحه تعداد 1051 مقاله تخصصی درباره اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
ER, endoplasmic reticulum; T2D, type 2 diabetes; XBP1, X box binding protein 1; β, pancreatic beta; IR, insulin resistance; HDLC, high-density lipoprotein cholesterol; LDLC, low-density lipoprotein cholesterol; WHO, World Health Organization; BMI, body ma
Keywords:
AKT, protein kinase B; AM, acetoxymethyl ester; ATF6, activating transcription factor 6; CHOP, C/EBP homologous protein; eIF2, eukaryotic initiation factor 2; ER, endoplasmic reticulum; ERK, extracellular signal-regulated kinase; 5-FU, 5-fluorouracil; GRP
Keywords:
ANP, atrial natriuretic peptide; ATF4, activating transcription factor 4; β-MHC, beta-myosin heavy chain; capns1, small regulatory subunit of calpain; CHOP, C/EBP homologous protein; ER, endoplasmic reticulum; GRP78, chaperones glucose-regulated protein-7
Keywords:
KCNA1; Low-threshold potassium channel; Hetero-tetramer; Dendrotoxin-K; Synaptic integration; Episodic ataxia 1 (EA1)AA, amino acid; α-DTX, alpha dendrotoxin; DTXK, dendrotoxin K; EA-1, episodic ataxia type-1; ER, endoplasmic reticulum; ERR, endoplasmic r
Keywords:
AD, Alzheimer’ disease; PD, Parkinson’s disease; SOCC, store-operated calcium channel; SOCE, store-operated calcium entry; UPS, ubiquitin-proteasome system; ER, endoplasmic reticulum; STIM, stromal interaction molecule; TRPC, canonical transient receptor
Keywords:
UPS, ubiquitin proteasome system; PQC, protein quality control; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; CytoQC, cytoplasmic protein quality control; Ssa, stress seventy subfamily A; Ssb, stress seventy subfamily B; Sse, stress seventy
Keywords:
Endocrine-disrupting chemicals; Bisphenol A; Diethylstilbestrol; Reproductive toxicity; Combined effect; Endoplasmic reticulum stressBPA, bisphenol A; DES, diethylstilbestrol; EDCs, endocrine-disrupting chemicals; ER, endoplasmic reticulum; E2, estradiol;
Keywords:
Akt, v-akt murine thymoma viral oncogene homologue 1; Acox1, Acyl-CoA oxidase; ATF6, Activating transcription factor 6; CHOP, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) homologous protein; eIF2α, Eukaryotic initiation factor 2α; ER, Endoplasmic reticulum; ETO
Keywords:
Apo, Apolipoprotein; CHRD, cysteine– and histidine–rich domain; CE, cholesteryl esters; CETP, Cholesterol ester transfer protein; ER, Endoplasmic reticulum; EL, Endothelial lipase; EGF-A, Epidermal growth factor–like repeat homology domain A; HNF-1, Hepat
Keywords:
Mo, molybdenum; DM, diabetes mellitus; MMP, mitochondrial membrane potential; PARP, poly (ADP-ribose) polymerase; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; eIF, eukaryotic initiation factor; AFT, activation transcription factor; XBP, X-bo
Keywords:
AAL, Aleuria aurantia lectin; ATF6, activating transcription factor 6; Apaf-1, apoptotic peptidase activating factor 1; BSA, bovine serum albumin; Con A, concanavalin A; CGN, cis Golgi network; CRC, colorectal cancer; ER, endoplasmic reticulum; ERS, endop
Keywords:
DBP, dibutyl phthalate; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; IRE1α, inositol-requiring protein-1α; PERK, protein kinase RNA (PKR)-like ER kinase; ATF-4, activating transcription factor 4; ATF-6, activating transcription factor 6; CHO
Keywords:
CAPP, Ceramide-activated Protein Phosphatase; CLS, chronological lifespan; CPY, carboxypeptidase Y; Cvt, cytoplasm-to-vacuole targeting; DMSO, dimethyl sulfoxide; DTT, dithiothreitol; EDTA, ethylenediamine tetraacetic acid; ER, endoplasmic reticulum; FACS
Keywords:
AAV, adeno-associated virus; BW, body weight; ER, endoplasmic reticulum; G6Pase-α, glucose-6-phosphatase-α; G6P, glucose-6-phosphate; G6PC, glucose-6-phosphatase-α gene; G6PT, glucose-6-phosphate transporter; GPE, G6PC promoter and enhancer; GSD-Ia, glyco
Keywords:
DAG, diacylglycerol; DGDG, digalactosyldiacylglycerol; ER, endoplasmic reticulum; MGDG, monogalactosyldiacylglycerol; PA, phosphatic acid; PC, phosphatidylcholine; PE, phosphatidylethanolamine; PLAM, plastid associated membranes; TGD, trigalactosyl diacyl
Keywords:
Stress response; Translational control; Translation initiation; Protein kinaseseIF2, eukaryotic initiation factor 2; ER, endoplasmic reticulum; heIF2α, human eIF2α; MEF, mouse embryonic fibroblast; mGCN2, murine GCN2 protein; mPERK, murine PERK protein; m
Keywords:
GA, glycyrrhizic acid; MAPK, mitogen activated protein kinases; UPR, unfolded protein response; UV-B, ultra violet-B; ER, endoplasmic reticulum; PERK, RNA dependent protein kinase like ER kinase; PARP1, poly ADP-ribose polymerase; ROS, reactive oxygen spe
Keywords:
Myocardial hypertrophy; Fibrosis; ER stress; 4-Phenylbutyric acid4-PBA, 4-Phenylbutyric acid; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; MI, myocardial infarction; PERK, protein kinase RNA-like ER kinase; c-JNK, c-Jun NH2-terminal kinase;
Keywords:
Cardiac myocyte; Hypertrophy; Apoptosis; Redox signaling; Reactive oxygen species; 8−OH-dGDCFH-DA, dichloro-dihydro-fluorescein diacetate; DHBA, dihydroxybenzoic acid; DHE, dihydroethidium; DPI, diphenyleneiodonium; ER, endoplasmic reticulum; HDAC, histon
Keywords:
CHOP, C/EBP homologous protein; ER, endoplasmic reticulum; FBS, fetal bovine serum; HO-1, heme-oxygenase-1; IκB, inhibitory of NF-κB; IKK, IκB kinase; iNOS, inducible NO synthase; IL, interleukin; IRAK-1, IL-1R-associated kinase-1; Keap1, Kelch-like ECH-a
Keywords:
ER, endoplasmic reticulum; SR, sarcoplasmic reticulum; SKIP, skeletal muscle- and kidney-enriched inositol polyphosphate 5-phosphatase; GRP78, glucose-regulated protein 78; PIP3, phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate; PI(4,5)P2, phosphatidylinositol-4,