آشنایی با موضوع

دستگاه Fourier transform infrared spectroscopy) – FTIR) یا طیف سنج مادون قرمز از تجهیزات آزمایشگاهی برای دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده جامد، مایع یا گاز است. یک دستگاه اف تی آی آر آزمایشگاهی قادر است همزمان داده های تفکیک پذیر طیف نور را از یک طیف وسیع نور جدا نموده و تجمیع نماید. همین نکته برتری اساسی دستگاه FTIR در مقایسه با دستگاه های سنتی IR با روش افتراقی نور است که شدت نور را در یک باریکه طیف اندازه گیری می نماید. هدف اسپکتروسکوپی جذبی اعم از مادون قرمز، ماوراء بنفش،مرئی و سایر اندازه گیری بالاترین جذب نور در هر طول موج های مختلف است. راه ساده آن اندازه گیری میزان جذب با تابیدن یک بیم تکفام شده در طول موج مشخصی (monochromatic) به یک نمونه و تکرار آن برای دیگر طول موج هاست. مانند آنچه هر دستگاه اسپکتروفتومتری کار می کند. طیف‌سنجی تبدیل فوریه یک تکنیک اندازه‌گیری است که به وسیلهٔ آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید. که در این عمل از اندازه‌گیری‌های قلمروی زمانی و فضایی تابش‌های الکترو مغناطیسی استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند بر انواع مختلف طیف سنجی اعمال شود. شامل: طیف‌سنجی اپتیکی، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR، FT-NIRS)، تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی[۱] (MRSI) و طیف سنجی جرمی، طیف سنج تشدیداسپین الکترون. روش‌های متعددی برای اندازه گیری هم بستگی زمانی نور وجود دارد، مثل موج پیوستهٔ مایکلسون یا طیف سنجی تبدیل فوریه و طیف نگار تبدیل فوریهٔ پالسی (که حساس تر است و زمان نمونه برداری کمتری نسبت به تکنیک‌های متداول طیف سنجی دارد اما فقط در محیط آزمایشگاهی قابل استفاده‌است. ) به طور کلی هدف طیف سنجی جذبی سنجش میزان جذب نور عبوری در هر طول موج توسط نمونه‌است. هر چند طیف سنجی جذبی و نشری در اصل متفاوت هستند اما در عمل بسیار مشابه یکدیگرند. هر روش در طیف سنجی نشری درطیف سنجی جذبی هم می‌تواند استفاده شود. ابتدا طیف نشری یک لامپ با گسترهٔ طیفی وسیع اندازه گیری می‌شود (به آن طیف زمینه گفته می‌شود) سپس طیف نشری همان لامپ وقتی که از نمونه می‌گذرد اندازه گیری می‌شود (به آن طیف نمونه می گویند) نمونه قسمتی از نور را جذب می‌کند و باعث می‌شود طیف متفاوتی به دست آید. نسبت طیف نمونه به طیف زمینه را طیف جذبی می گویند. بنابراین روش طیف سنجی تبدیل فوریه هم برای اندازه گیری طیف نشری (مثلاً طیف نشری یک ستاره) و هم طیف جذبی (مثلاً طیف جذبی یک مایع) کاربرد دارد. بخش های مختلف دستگاه FTIR عبارتند از: منبع نور IR، منبع نور لیزر در FTIR، جداکننده نور یا Beam Splitter، اینترفرومتر حاوی آینه ثابت و آینه موتور دار، محفظه نمونه در طیف سنج FTIR، دتکتور دستگاه FTIR، میشلسون اینترفرومتر در دستگاه مادون قرمز
در این صفحه تعداد 2333 مقاله تخصصی درباره طیف سنج مادون قرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی طیف سنج مادون قرمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
BCS; Biopharmaceutics Classification System; CTD; Chlorthalidone; CMC; Critical Micelle Concentration; DE; Dissolution Efficiency; FTIR; Fourier Transform Infrared; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; P188; Kolliphor P188®; PS2; Kolliphor PS20Â
Keywords:
API; active pharmaceutical ingredient; BCS; Biopharmaceutical classification system; DSC; differential scanning calorimetry; EMCCD; electron multiplying charged couple device; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; HME; hot-melt extrusion; ITZ; it
Keywords:
AGEs; advanced glycation end products; CD; circular dichroism; CID; collision induced dissociation; DSP; average degree of substitution per peptide molecule; DTT; dl-dithiothreitol; ETD; electron transfer dissociation; FTIR; Fourier Transform Infrared Spe
Keywords:
FTIR; Fourier transformed infrared spectroscopy; RKC; rat kidney cystatin; CRKC; cancerous rat kidney cystatin; CD; circular dichroism; DMN; dimethylnitrosamine; RCC; renal cell carcinoma; mRCC; metastatic renal cell carcinoma; mTOR; mechanistic target of
Keywords:
PyOM; pyrogenic organic matter; NSC; native soil carbon; SFA; substituted fatty acids; FTIR; Fourier-transform infrared spectroscopy; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; Photooxidation; Photochemical weathering; Pyrogenic organic matter; Black carbon;
Keywords:
O/W; oil-in-water; W/O; water-in-oil; API; active pharmaceutical ingredient; SC; stratum corneum; ATR; attenuated total reflection; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; Water-in-oil emulsion; Silicone surfactant; Skin-friendly; Skin permeation;
Keywords:
CFBs; coconut fiber-derived biochars; MCFBs; chemical modified coconut fiber-derived biochars; CEC; cation exchange capacity; SEM-EDX; scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectra; XAFS; X-ray absorption fine structure; FTIR; Fourier Trans