آشنایی با موضوع

پروتئین فیوژن یا پروتئین های کایمریک (\ kime-ik) (به معنای واقعی کلمه، ساخته شده از قطعات منابع مختلف) پروتئین هایی هستند که از طریق اتصال دو یا چند ژن که در ابتدا برای پروتئین های جداگانه کدگذاری شده اند ایجاد شده است. ترجمه این ژن همجوشی منجر به یک پلی پپتید تک یا چندگانه با خواص عملکردی مشتق شده از هر یک از پروتئین های اصلی می شود. پروتئین های فیوژن نوترکیب با استفاده از تکنولوژی DNA نوترکیب برای استفاده در تحقیقات بیولوژیکی یا درمان های پزشکی ایجاد می شوند. پروتئین های فیوژن طبیعی به طور معمول در سلول های سرطانی یافت می شوند، جایی که ممکن است به عنوان Oncoproteins عمل کنند.

در این صفحه تعداد 789 مقاله تخصصی درباره پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fusion protein; Affinity tag; CusF3H+; Recombinant proteins; Escherichia coli; CusF; Cation efflux system protein; CusF3H+; mutant of CusF; GFP; Green Fluorescent Protein; MBP; maltose-binding protein; GST; glutathione S-transferase; IMAC; immobilized-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Apolipoprotein A-I; Chimera; Fusion protein; C-terminal domain; Apolipophorin III; Lipid binding; Lipoprotein; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoLp-III; apolipophorin III; CT; C-terminal; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPG; 1,2-dimyristo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; hMPV; human metapneumovirus; hPIV-1; human parainfluenza virus type 1; SeV; Sendai virus; F; fusion protein; Ft; truncated fusion protein; RT; room temperature; ON; overnight; MEM; Modified Eagle's Medium; D-MEM; Dulbecco's MEM; HN; hemagglutinin-neuramin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; CPE; cytopathic effect; F; fusion protein; FF; firefly luciferase; FFU; focus forming units; GFP; green fluorescence protein; HE; Haemagglutinin-esterase; Pol I/II; polymerase I/II; pPol I- FF; plasmid with a polymerase I promoter and firefly luciferase r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Carbohydrate biotechnology; Enzyme microreactors; Transglycosylation; 2-O-(α-d-Glucopyranosyl)-sn-glycerol; Phosphorylase; Oriented immobilization; Zbasic2 binding module; Fusion protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fn14·TRAIL; Fusion protein; TWEAK; Apoptosis; Oligomerization; TRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand; TWEAK; tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis; Fn14; fibroblast growth factor-inducible 14-kDa protein; c-FLIP; cellular Fas-associ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Alectinib: (PubMED CID: 49806720); Brigatinib: (PubMED CID: 68165256); Ceritinib: (PubMED CID: 57379345); Crizotinib (PubMED CID: 11626560); Entrectinib: (PubMED CID: 25141092); Lorlatinib: (PubMed CID: 71731823); ALK+-NSCLC; ALK-positive non-small cell l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fusion protein; CusF; Affinity tag; Escherichia coliCusF, Cu sensitive free protein; GFP, Green Fluorescent Protein; MBP, maltose-binding protein; GST, glutathione S-transferase; IMAC, immobilized-metal affinity chromatography; AXR3, Auxin-responsive prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Fusion protein; Small metal-binding protein; Affinity tag; Escherichia coliSmbP, Small metal-binding protein; IMAC, Immobilized-metal affinity chromatography; MBP, Maltose-binding protein; GST, Glutathione S-transferase; EDTA, Ethylenediaminetetraacetic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Pichia pastoris; Recombinant expression; Fusion protein; Maltose binding protein; Proteolysis; Secretion; FluorescenceMBP, Maltose binding protein; EGFP, Enhanced Green Fluorescent Protein; bgs, beta-galactosidase supersecretion; FXa, Factor Xa; tER, Tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; Affinity tags; Fusion protein; Proteases; Recombinant protein; Solubility enhancing tag; SUMO; Tag removal; Tandem affinity purification; CBP; Calmodulin-binding peptide; DsbA; Protein disulphide isomerase I; HA; Human influenza hemagglutinin; MBP; Maltos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین فیوژن یا پروتئین همجوشی; BHK-21 cell; baby hamster kidney; CPE; cytopathic effect; DAB; 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride; DIVA; differentiating infected from vaccinated animals; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; F protein; fusion protein; GMT; geometric mean tit