آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Gallic acid (PubChem CID: 370); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Catechin (PubChem CID: 9064); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); p-Coumaric acid (PubChem CID: 637542); β-Carotene (PubChem CID: 5280489)Dieta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Luteolinidin (PubChem CID: 441701); 5-Methoxy-luteolinidin (PubChem CID: not available); Apigeninidin (PubChem CID: 159360); 7-Methoxy-apigeninidin (PubChem CID: not available); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin hydrate (PubChem CID: 107957); Vanil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Catechin (PubChem CID: 9064); p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 90478782); Kaempferol-3-rutinoside (PubChem CID: 5318767); Gallic acid (PubChem CID: 370); Quinic acid (PubChem CID: 6508); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epigallocatechin (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Rutin (PubChem CID: 5280805) P-coumaric (PubChem CID: 637542); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Inulin (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Gallic acid (PubChem CID: 370); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 1,1-Diphenil-2-picrylhydrazil (DPPH) (PubChem CID: 2735032); 2,2-Azinobis-3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Catechin (PubChem CID: 318242652); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Gallic acid (PubChem CID: 370); Gallocatechin (PubChem CID: 9882981); p-Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); Rutin (PubChem CID: 5280805); DAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Nothofagin (PubChem CID: 21722188); Phlorizin (PubChem CID: 6072); Astringin (PubChem CID: 5281712); Myrciaphenone B (PubChem CID: 183139); Guavin B (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Caffeic acid (PubChem CID: 689043); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); 3,4′,5-Trihydroxystilbene (Resveratrol) (PubChem CID: 445154); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Wine; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Polyphenols; HPLC-DAD-MS; HUVEC; FRAP; TEAC; Folin-Ciocalteu; Gallic acid (PubChem CID: 370); 3,4-Dihydroxybenzoic acid (PubChemCID: 72); (+)-Catechin (PubChem CID: 73160); Syringic acid (PubChem CID: 10742); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); (−)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Vitis rotundifolia michx.; Phenolic acid; Flavonoid; Stilbene; Fermentation effect; Gallic acid (PubChem CID: 370); Syringic acid (PubChem CID: 10742); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Kaempferol-3-O-glucoside (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); (−)-Epigallocatechin-3-O-gallate (PubChem CID: 65064); Adansonia digitata; Food composition; Food analys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Wheat milling co-products; Fine grinding; Nutritional and fiber composition; Antioxidant capacity; 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (PubChem CID: 2735032); EDTA disodium salt (PubChem CID: 8759); Sodium tetraborate decahydrate (PubChem CID: 22435386)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BEH; ethylene-bridged-hybrid; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; DM; dry matter; CV; coefficients of variation; DAD; diode array detector; ELSD; evaporative light scattering detector; (11:0)-anacardic acid; undecylsalicylic acid; (13:0)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Methanol (PubChem CID: 887); Gallic acid (PubChem CID: 370); Sodium carbonate (PubChem CID: 10340); Tripiridil-2,4,6-s-triazine (PubChem CID: 77258); Trolox (PubChem CID: 40634)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (PubChem CID: 237332); Gallic acid (PubChem CID: 370); paeoniflorin (PubChem CID: 442534); paeonol (PubChem CID: 11092); loganin (PubChem CID: 87691); acetic acid (PubChem CID: 176); acetonitrile (PubChem CID: 6342); alisol B