آشنایی با موضوع

نرخ آزادسازی حرارت یا نرخ انتقال حرارت (HRR) میزان تولید گرما از طریق آتش است. نرخ آزادسازی حرارت یا نرخ انتقال حرارت به طور معمول بر حسب ژول در هر ثانیه یا وات اندازه گیری می شود، زیرا خروجی یک آتش می تواند بیش از یک وات تولید کند. برای اندازه گیری ساده تر، از مگاوات یا کیلووات استفاده می شود. HRR گرمایی است که در هر فوت مربع از حرارت جذبی سطح در یک سطح خاص در دسترس است.
در این صفحه تعداد 224 مقاله تخصصی درباره نرخ انتقال حرارت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نرخ انتقال حرارت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; AC; air cooled engine; BDC; bottom dead centre piston position; BFCE; brake fuel conversion efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; CA; crank angle degrees; CFPP; cold filter plugging point; CHR; cumulative heat r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; APEs; aviation piston engines; CA ATDC; crank angle after top dead centre; CA BTDC; crank angle before top dead centre; CI; compression ignition; COV; coefficient of variation; ECU; electronic control unit; HF-APEs; heavy fuel aviation piston engines; HRR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; ATDC; After Top Dead Center; bmep; Brake Mean Effective Pressure; DPF; (Engine Close-Coupled) Diesel Particulate Filter; CO2; Carbon Dioxide; EOI; End Of Injection; FIS; Fuel Injection System; FGT; Fixed Geometry Turbine; fmep; Friction Mean Effective Pre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; HCNG mixture; Combustion; Performance; Heat release rate; Mass burn fraction; B20; 20% (v/v) biodiesel blend; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; MWCNTs; Multi-Walled Carbon Nanotubes; SWCNTs; Single-Walled Carbon Nanotubes; CNTs; Carbon Nano-Tubes; nSMs; nano Structured Materials; nIAs; nano-Ignition Agents; PTI; Photo-Thermal Ignition; SI; Spark Ignition; HCCI; Homogeneously-Charged Compression-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ انتقال حرارت; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr