آشنایی با موضوع

هیستون داستیلاز( به انگلیسی deacetylase histone) یک خانواده بزرگ از آنزیم هایی هستند که به عنوان تنظیم کننده های کلیدی در استیلاسیون هیستون های هسته ای شناخته می شوند. HDAC­ها نقش بزرگی در شروع و پیشرفت سرطان پروستات دارند که بر اساس اعمال تغییراتی است که در سطح کروماتین ایجاد می کنند. انزیم های هیستون داستیلاز (HDACs) یک گروه آنزیمی هستند که با آنزیم های هیستون استیل ترنسفراز(HAT) رقابت می کنند تا ساختار کروماتین و فعالیت رونویسی را تنظیم کنند. هیستون ها ساختار اوکتامری تشکیل می دهند به طوری که انتهای آمینی هیستون ها از آن بیرون زده است. هیستون های H2A، H2B، H3 و H4 که هیستون های مرکزی را تشکیل می دهند، از ناحیه ی اسید آمینه ی لیزین انتهای آمینی استیله می شوند که از میان آنها H3 و H4، هدف آنزیم هیستون داستیلاز می باشند. آنزیم هیستون داستیلاز (HDAC)، برداشت گروه استیل را از هیستون های مرکزی کروماتین کاتالیز می کند. این گروه های استیل بار الکتریکی پروتئین های هیستون را که با گروه های فسفات DNA پیوند برقرار کرده اند را خنثی می کند و باعث می شود ساختار کروماتین باز شود و به این ترتیب رونویسی ژن هایی مثل ژن مهارکننده ی تومور را تسهیل می کند و دستیابی راحت تر عوامل رونویسی را برای شناسایی اجزای تنظیم کننده ی امکان پذیر می سازد ]2[. شواهد نشان می دهد هیستون هیپواستیله باعث سرکوب بیان ژن مهارکننده ی تومور می شود. مهارکننده ها ی آنزیم هیستون داستیلاز کلاس جدیدی از عوامل ضدسرطان هستند که فعالیت هایی را علیه انواع سرطان ها نشان می دهند و اثرات قابل توجهی را در تکثیر سلول های تومور، مرگ برنامه ریزی شده ی سلول ها، تمایز و آنژیوژنز سلول ها باعث می شوند. فعالیت مهارکننده های HDAC روی بیان ژن ها انتخابی است. این مهارکننده ها نه تنها باعث استیلاسیون هیستون ها می شوند بلکه باعث رونویسی فاکتورهایی مثل P53، GATA-1 و رسپتور های آلفا استروژنی می شوند. چندین ساختار از کلاس های مختلف مهارکننده های هیستون داستیلاز طبیعی یا سنتتیک شناخته شده که به آنزیم هیستون داستیلاز باند می شوند و استیلاسیون هیستون را القا می کنند این ها شامل اسید های چرب کوتاه زنجیر، هیدروکسامات حلقوی و غیر حلقوی، بنزامید، کتون و غیره می باشد. با توجه به اینکه مقاومت نسبت به داروهای ضدسرطان رو به افزایش می باشد و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها زیاد می باشد، کشف و سنتز ترکیبات جدید ضد سرطان با عوارض کمتر و قدرت اثر بالاتر ضروری به نظر می رسد. در این پروژه هدف ما ساخت ترکیبات جدید با اثرات بالقوه ضدسرطان می باشد.
در این صفحه تعداد 977 مقاله تخصصی درباره هیستون داستیلاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیستون داستیلاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ALK; Anaplastic Lymphoma Kinase; DDU; Drug Development Unit; ECOG PS; Eastern Cooperative Oncology Group performance status; EGFR; epidermal growth factor receptor; EPR; electronic patient record; HDAC; histone deacetylase; IGF-1R; insulin growth factor-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AF; atrial fibrillation; CTGF; connective tissue growth factor; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ECM; extracellular matrix; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HDAC; histone deacetylase; HF; heart failure; LVEF; left ventricular ejectio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; MG149; 6-Alkylsalicylate; Acetylation; Acetyltransferase inhibitor; Lung; Inflammation; HAT; histone acetyltransferase; HATi; HAT inhibitor; HDAC; histone deacetylase; PCAF; P300/CBP-associated factor; MOZ; monocytic leukemic zinc finger; COPD; chronic ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; CNS; central nervous system; C-terminus; carboxyterminus; Hdac; histone deacetylase; HMG; high mobility group; N-terminus; aminoterminus; NC; neural crest; OPC; oligodendrocyte precursor; pMN; precursor to motor neuron; PNS; peripheral nervous system; PCW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDAC; histone deacetylase; TSA; trichostain A; AZA; 5-Aza-2′-deoxycytidine; Met; methionine; FA; folic acid; LPS; lipopolysaccharide; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; HAT; histone acetylase; SAM; S-adenosylmethionine; DNMT; DNA methyltransferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; AI; aromatase inhibitor; AE; anti-estrogen; DNMT; DNA methyltransferase; ERα; estrogen receptor α; ERE; estrogen-response element; EBS; Ets binding site; GFP; green fluorescent protein; HDAC; histone deacetylase; PgR; progesterone receptor; Breast cance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ac-H3K9; histone acetylation at histone H3 Lys 9; AV; aortic valve; CAVD; calcific aortic valve disease; ECM; extracellular matrix; Egr-1; early growth response-1; ERK; extracellular signal-regulated kinase; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; PD; Parkinson's disease; DAergic; dopaminergic; SNpc; substantia nigra pars compacta; VPA; valproic acid; HDAC; histone deacetylase; GABA; gamma aminobutyric acid; MPTP; 1-methyl-4-phenyl- 1,2,3,6-tetrahydropyridine; GDNF; glial cell line-derived neurot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Histone acetylation; Insulin signalling; HDACi; Sodium butyrate; L6 myotubes; FFAs; free fatty acids; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone deacetylase; HDACi; histone deacetylase inhibitor; HK2; hexokinase 2; NaBut; sodium butyrate; PI 3-kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; T3; tocotrienol; T; tocopherol; HDAC; histone deacetylase; HAT; histone acetyltransferase; CDK; cyclin-dependent kinase; HDAC; Prostate cancer; p21; p27; Tocotrienol; VCaP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; MSC; Mesenchymal stromal/stem cell; AMSC; Adipose-tissue derived mesenchymal stromal/stem cell; RT-qPCR; Real-time reverse transcriptase quantitative polymerase chain reaction; RNA-seq; RNA sequencing; EpiReg; Epigenetic regulator; HAT; Histone acetyl tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; RA; rheumatoid arthritis; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; MCP-1; chemoattractant protein-1, also called CCL2; HAT; histone acetyltransferase; HDAC; histone deacetylase; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharide; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; EGCG; (−)-epigallocatechin gallate; GADD153; growth arrest and DNA damage-inducible gene 153; HDAC; histone deacetylase; COX; cyclooxygenase; ATRA; all-trans-retinoic acid; DR; death receptor; TRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand; APL; acute pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; Haemanthamine; Sodium butyrate; Ovarian carcinoma cells; Histone acetylation; Cell death; HA; haemanthamine; NaB; sodium butyrate; HDAC; histone deacetylase; HDACi; histone deacetylase inhibitors; PBS; phosphate-buffered saline; DMSO; dimethyl sulfoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; HDAC; histone deacetylase; LTM; long-term memory; NOR I; Novel object recognition task I; post-natal stress; object recognition; sodium butyrate; histone acetylation; BDNF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; DNA methylation; Promoter methylation; Gene body methylation; Protein-protein interaction; DNMT inhibitors; Epigenetic therapy; DNMT; DNA methyltransferase; CGI; CpG island; TSG; tumor suppressor gene; HDAC; histone deacetylase; MBP; methyl-CpG-binding do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; HDAC; histone deacetylase; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; LGA; large for gestational age; LPS; lipopolysaccharide; SGA; small for gestational age; PVN; paraventricular nucleus; ZT; zeitgeiber time; maternal diet; HPA; hypothalamus; transcription
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون داستیلاز; SIRT1; Sirtunin; AURKB; Aurora B kinase; CRC; Colorectal cancer; BMFC; Butea monosperma flower compounds; mRNA; Messenger ribonucleic acid GSK Glycogen synthase kinase; WHO; World health organization; HDAC; Histone deacetylase; CSCs; Cancer stem cells; Bm