آشنایی با موضوع

کروماتوگرافی مایعی کارا (High-performance liquid chromatography) نوعی کروماتوگرافی)سَوانگاری) مایعی است که در آن فاز مایع به‌آسانی تغییر می‌کند و در قدرت تفکیک و زمان تجزیه اثر می‌گذارد. کروماتوگرافی مایعی کارا در پمپ های متکی به عبور یک حلال مایع تحت فشار، حاوی مخلوط نمونه از ستون پر شده با ماده جاذب جامد است. هر عنصر در نمونه با برخورد کمی متفاوت با مواد جاذب، باعث سرعت جریان های مختلف برای اجزای مختلف ماده شده و منجر به جدایی از اجزای آنها به صورت جریان از ستون میشود. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، سریع‌ترین رشد را در بین تمام روش‌های جداسازی تجزیه‌ای با فروش سالیانه در گستره بیلیون دلار داشته است. دلایل این رشد انفجارآمیز عبارتند از حساسیت روش، سازگاری سریع آن برای انجام اندازه‌گیری‌های کمی صحیح، شایستگی آن برای جداسازی مواد گونه‌های غیرفرار یا ناپایدار در مقابل گرما و مهم‌تر از همه، کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت، زمینه‌های مختلفی علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. کاربرد HPLC برای مواد غیر فرار به قرار زیر می‌باشد: از ستون‌های طولانی که سرعت حلال در تمام طول آنها نزدیک به مطلوب‌ترین سرعت باشد، می‌توان استفاده کرد و امکان تغییر دادن ماهیت فاز متحرک برای انجام شستشوی تدریجی و شستشوی مرحله‌ای یا هر دو وجود دارد. کاربرد گسترده آن برای موادی است که در صنعت، زمینه‌های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. مثال‌هایی از این موارد عبارت‌اند از: اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربنها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیکها، استروئیدها، گونه‌های آلی یا فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی. کاربرد گسترده HPLC برای موادی است که در صنعت، زمینه‌های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند. مثال‌هایی از این موارد عبارت‌اند از: اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربنها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیکها، استروئیدها، گونه‌های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی. خصوصیات HPLC عبارتند از: خلوص بالا، نقطه جوش حدود 20 تا 50 بالاتر از دمای ستون، گرانروی پایین، واکنش پذیری کم، قابلیت تطابق با آشکارساز و سمیت و اشتعال پذیری کم.
در این صفحه تعداد 2842 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی مایعی کارا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی کروماتوگرافی مایعی کارا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
HPLC; Protein; Stress; WheatFPC, flour protein content; HPLC, high performance liquid chromatography; insol, SDS insoluble; LMP, large monomeric proteins; LPP, large polymeric proteins; RP-HPLC, reverse phase HPLC; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulphate polyac
Keywords:
APTT; activated partial thromboplastin time; FIB; fibrinogen; HPLC; High-performance liquid chromatography; PDUB; Perimenopausal dysfunctional uterine bleeding; PT; prothrombin time; SD; standard deviation; TSG; tetrahydroxystilbene glucoside; UV; Ultravi
Keywords:
Capsaicinoids; Capsicum chinense; Fused-core columns; HPLC; Naga Jolokia; Peppers; Nornordihydrocapsaicin (PubChem CID: 25200611); Nordihydrocapsaicin (PubChem CID: 168836); Capsaicin (PubChem CID: 1548943); Dihydrocapsaicin (PubChem CID: 107982); Homocap
Keywords:
MC; microcystin; NPs; nanoparticles; IONPs; iron oxide nanoparticles; NOM; natural organic matter; EPS; extracellular polymeric substances; AASS; alginic acid sodium salt; WHO; World Health Organization; SEM; scanning electron microscope; HPLC; high perfo
Keywords:
ALB; Albariño; AOC; Appellation d’Origine Controllée; DEEMM; diethyl ethoxymethylenemalonate; AOC; Appellation of Origin; EFC; electronic flow control; ETc; crop evapotranspiration; ET0; potential evapotranspiration; GC; Gas Chromatography; HPLC; High
Keywords:
BCS; Biopharmaceutics Classification System; CTD; Chlorthalidone; CMC; Critical Micelle Concentration; DE; Dissolution Efficiency; FTIR; Fourier Transform Infrared; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; P188; Kolliphor P188®; PS2; Kolliphor PS20Â
Keywords:
ACC1; acetyl-CoA carboxylase 1; C/EBPα; CCAAT/enhancer binding protein alpha; DF; Gangjihwan; DEG; differentially expressed gene; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; DMSO; dimethylsulfoxide; FAS; fatty acid synthase; HPLC; high performance liquid chr
Keywords:
Acrolein; Adaptation; Glutathione; Microsomal GSH S-transferase; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; FDNB; 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene; GSH; Glutathione; HPLC; High Performance Liquid Chromatography; MAPEG; membrane-associated proteins in eicosanoid and gl
Keywords:
MSS; micelle to solvent stacking; FASS; field-amplified sample stacking; TMP; trimethoprim; SMZ; sulfamethoxazole; CZE; capillary zone electrophoresis; LODs; the limits of detection; MRLs; maximum residue limits; HPLC; high performance liquid chromatograp
Keywords:
Delphinidin 3-glucoside (PubChem CID: 443650); Malvidin 3-glucoside (PubChem CID: 443652); Cyanidin 3-glucoside (PubChem CID: 92131208); Anthocyanin; HPLC; PCA; Blueberry; Metabolite profile; Genotype and seasonal variations; Food analysis; Food compositi
Keywords:
ACN; acetonitrile; DMSO; dimethyl sulfoxide; TAZ; transcriptional coactivator with PDZ binding motif; WWTR1; WW-domain-containing transcription regulator 1; MSC; mesenchymal stem cell; HPLC; high-performance liquid chromatography; LC–MS/MS; liquid chrom
Keywords:
Antimalarial dyes; Transmission blocking; Triarylmethanes; Drug uptake; Brilliant green; Food dyes; ATP; adenoside triphosphate; DAD; diode array detector; HEPES; N-2-hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulfonic acid; HPLC; high-performance liquid chromat
Keywords:
CCl; 4carbon tetrachloride; C-triol; cholestane-3β,5α,6β-triol; CV; coefficient of variation; CTX; cerebrotendinous xanthomatosis; EI; electron impact ionization; GC–MS; gas chromatography–mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatogr
Keywords:
ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; CE-LIF; capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence; FLD; fluorescence detection; GABA; γ-aminobutyric acid; HPLC; high performance liquid chromatography; LOD; limit of dete
Keywords:
CAT; catalase; DSS; dextran sulfate sodium; EtOH; ethanol; GIT; gastrointestinal transit; GPx; glutathione peroxidase; HOCl; hypochlorous acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2O2; hydrogen peroxide; IL-1β; Interleukin-1 beta; MDA; malondi
Keywords:
Surface enhanced Raman spectroscopy; Microfluidics; Sulfamethoxazole detection; Environmental safety; Molecular orientation; SMX; sulfamethoxazole; HPLC; high performance liquid chromatography; MS; mass spectrometry; SERS; surface enhanced Raman spectrosc