آشنایی با موضوع

آلبومین سرم انسانی(به انگلیسی: human serum albumin) یکی از پروتئین های حیوانی است که از اوایل قرن بیستم مورد توجه بوده و کاربردهای درمانی متعدی دارد. این پروتئین از یک طرف خود کاربرد درمانی داشته و از طرف دیگر در فرمولاسیون های مختلفی جهت حمل عوامل دارویی و تشخیصی استفاده می شود. مزایا و پتانسیل های متعدد این پروتئین آن را در کانون توجه محققین حوزه نانوپزشکی قرار داده است. داروی آبراکسان یک فرمولاسیون دارویی مبتنی بر نانوذرات آلبومین است که تنها در سال 2012 بیش از 2 میلیارد دلار فروش داشته و کارشناسان آن را یکی از رویکرد های اصلی درمان انواع سرطان ها در آینده نزدیک می دانند. لبومین از سال ۱۳۱۹ در دسترس پزشکان بوده است. آلبومین در سه شکل قابل دسترس است. • نوع سرم انسانی یا سرم آلبومین • نوع آلبومین گاوی که مورد استفاده آزمایشگاهی دارد • نوع آلبومین موجود در مواد ارگانیک مانند سفیده تخم‌مرغ ساختار آلبومین آلبومین سرم انسانی یک پروتئین محلول کروی با وزن مولکولی 5/66 کیلودالتون متشکل از 585 اسید آمیته است که تنها از یک رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است. این زنجیره به صورت مجموعه از زنجیرهای آلفا-هلیکس بوده که این زنجیر ها سه دومین ساختاری مجزا تشکیل می دهند (شکل1). آلبومین حاوی 35 ریشه سیستئین است که با تشکیل 17 پیوند دی سولفیدی نقش بنیادی در تشکیل ساختار این پروتئین دارند. همچنین وجود تعداد زیادی اسید آمینه باردار مانند لیزین، آرژنین، گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید در ساختار آن، در نقش های بیولوژیک متعدد آلبومین نقش مهمی داشته و همچنین در ساخت نانوذرات و اتصال عوامل مختلف به آن حائز اهمیت است. ساختار سه بعدی آلبومین انسانی به کمک کریستوگرافی اشعه ایکس معین شده است که بر این اساس آلبومین ساختاری همانند قلب و با ابعاد 80 در 30 آنگستروم دارد. البته این ساختار در حالت محلول تا حدودی متفاوت بوده و هر 3 دومین آن به شکل بیضوی در می آیند آلبومین در بدن انسان کارهای زیر را اجرا می‌کند: • نگهداری فشار اُنکتیک*[۱] در مقدار ثابت • ترابری و حمل هورمون‌های تیروئید • ترابردن و حمل اسیدهای چرب آزاد • ترابری و حمل بیلیروبین غیر کنژوگه • بیشتر داروها توسط آلبومین در خون گردش می‌کنند • تراز و تعدیل پی‌هاش خون وظایف فیزیولوژیک آلبومین آلبومین، یکی از مهمترین پروتئینهای پلاسما بوده و نقشهای متعدد و مهم فیزیولوژیکی دارد. این پروتئین بیش از 60 % جرم پروتئینهای پلاسما را تشکیل داده و مقدار آن حدود 35 تا 50 گرم در هر لیتر سرم خون استآلبومین به تنهایی مسئول بیش از 80 % فشار اسمزی کلوییدی پلاسما است، همچنین با عمل بافری خود در تثبیت pH خون نقش مهمی دارد. این پروتئین مانند بسیاری از پروتئین های پلاسما در کبد ساخته می شود و میزان ساخت روزانه آن 10 تا 15 گرم در بدن بوده و نیمه عمر متوسط آن در سرم خون انسان 19 روز است. آلبومین بعنوان حامل بسیاری از مولکول ها از جمله اسیدهای چرب، ایکوزانوییدها، اسیدهای صفراوی، هورمون های استروییدی، ویتامین C، D، فولات، مس، روی،کلسیم، منیزیم و همچنین بسیاری از داروها در خون مانند پنیسیلین ها، سولفانامیدها، بنزودیازپین ها و ترکیبات اندولی نقش دارد در نقش محافظ، آلبومین به متابولیت سمی بیلی روبین متصل شده و برای دفع آنرا به کبد منتقل می کند. آلبومین با اتصال به مواد سمی با منشائ خارجی مانند بنزن و ترکیب سرطانزای آفلاتوکسین و ترکیبات مختلف دیگر نقش حفاظتی خود را اعمال می کند. به عنوان عامل درمانی آلبومین سرم انسانی در درمان بیماری های مختلفی مانند شوک، سوختگی ها، کمبود آلبومین، تروما و جراحی های قلبی ریوی، مشکلات تنفسی حاد و دیالیز خون استفاده می شود. خصوصیت مهم دیگر آن برداشت ترجیحی آن توسط بافت های دچار التهاب و همچنین بافت های توموری است که یک مزیت مهم آن جهت استفاده به عنوان حامل دارویی است.
در این صفحه تعداد 491 مقاله تخصصی درباره آلبومین سرم انسانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی آلبومین سرم انسانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
HSA; human serum albumin; N-AcMet; N-acethyl-l-methionine; N-AcTrp; N-acethyl-l-tryptophan; Oct; sodium octanoate; Human serum albumin; N-acetyl-l-methionine; Sodium octanoate; Albumin product; X-ray crystallography; Stabilizing mechanism;
Keywords:
SF; sodium fluorescein; HSA; human serum albumin; GlyHSA; glycated human serum albumin; Ksv; Stern-Volmer constant; Kq; quenching constant; K; binding constant; n; number of binding sites; ΔG°; standard free energy change; ΔH°; standard change in enth
Keywords:
ATPE; aqueous two-phase extraction; ATPS; aqueous two-phase system; CG-MALS; composition gradient multi-angle light scattering; DA; displacement agent; ePC-SAFT; electrolyte Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid Theory; HSA; human serum albumin; I
Keywords:
BCRP; breast cancer resistance protein; BSEP; bile salt export pump; CE; collision energy; HSA; human serum albumin; LLOQ; lower limit of quantification; MRP; multidrug resistance-associated protein; NTCP; sodium-taurocholate cotransporting polypeptide; O
Keywords:
ECM; extracellular matrix; EE; encapsulation efficiency; HSA; human serum albumin; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization − time of flight mass spectrometry; MDSC; modulated differential scanning calorimetry; PDGFβR; platelet-derived
Keywords:
Polysulfide; Sulfide; Human serum albumin; Reactive oxygen species; Reactive polysulfide species; Redox signaling; CBS; cystathionine β synthase; CSE; cystathionine γ lyase; SSP; sulfane sulfur probes; EMSP; Elimination Method of Sulfide from Polysulfid
Keywords:
aHSA; anti-human serum albumin; aTf; anti-transferrin; BSA; bovine serum albumin; Con A; concanavalin A; DMF; N,N-dimethylformamide; GPTMS; γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane; HSA; human serum albumin; MALT; maltose; Me-α-d-Man; methyl-α-d-mannopyranosi
Keywords:
Chitosan (PubChem CID: 71853); Tripolyphosphate (PubChem CID: 24455); Methotrexate sodium (PubChem CID: 11329481); Hyaluronic acid (PubChem CID: 3084050); Serum albumin (PubChem CID: 16132389); Chitosan; Nanoparticles; Hyaluronic acid; Human serum albumin
Keywords:
CHO; Chinese Hamster Ovary; ER; endoplasmic reticulum; NGS; next generation sequencing; miRNA; microRNA; HSA; human serum albumin; hsa-miR; Homo sapiens miRNA; mitosRNA; mitochondrial genome-encoded small RNA; siRNA; small-interfering RNA; shRNA; short ha
Keywords:
ABD; albumin binding domain; AUC; area under the curve; FcRn; neonatal Fc receptor; HSA; human serum albumin; IgG; immunoglobulin G; PEG; polyethylene glycol; MSA; mouse serum albumin; RSA; rat serum albumin; TNFα; necrosis factor; sdAb; single-domain an
Keywords:
aPTT; activated partial thromboplastin time; C1-INH; C1-inhibitor; E. coli; Escherichia coli; EXTEM; extrinsic thromboelastometry; HAE; hereditary angioedema; HSA; human serum albumin; INTEM; intrinsic thromboelastometry; LI; lysis index; min; minute; NAT
Keywords:
ABD; albumin-binding domain; B28; BMAP28 (amino acids 1–18); BB28; the conjugate of bombesin and B28; ABB28; the conjugate of ABD and BB28; HSA; human serum albumin; FcRn; the neonatal Fc receptor; GRPR; gastrin-releasing peptide receptor; Tumor-homing
Keywords:
SLE; systemic lupus erythematosus; CVD; cardiovascular disease; MDA; malondialdehyde; PC; phosphorylcholine; HSA; human serum albumin; BSA; bovine serum albumin; SFM; serum free medium; OR; Odds Ratio; Systemic lupus erythematosus; Atherosclerosis; Vulner
Keywords:
BPT; 1-(4-bromophenyl)-5-phenyl-1H-1,2,3-triazole; HIg; human immunoglobulin; BHg; bovine hemoglobin; HAS; human serum albumin; DMSO; dimethylsulfoxide; PDA; Potato Dextrose Agar; S.D.; standard deviation; Tris; tris(hydroxymethyl) aminomethane; SPF; Spec
Keywords:
ADMA; asymmetric dimethylarginine; BDL; bile duct ligation; COX2; cyclooxygenase2; ED; endothelial dysfunction; FCS; fetal calf serum; FITC; fluorescein isothiocyanate conjugate; HAS; human serum albumin; HSP70; heat shock protein 70; HUVECs; human umbili