آشنایی با موضوع

اینترلوکین‌ها (interleukin) سیتوکین‌های ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند. این پروتئینها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند. اینترلوکین ۶ (انگلیسی: Interleukin 6) یکی از اینترلوکین‌های مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین شش از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت تی کمک‌کننده، لنفوسیت‌های بی و آستروسیت ترشح می‌شود و بر سلولهای پلاسماسل و لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز سریعتر پلاسما سل‌ها و تولید بیشتر پادتن است.
در این صفحه تعداد 2440 مقاله تخصصی درباره اینترلوکین ۶ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینترلوکین ۶ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; Cypermethrin; Anti-androgen; Androgen receptor; Steroid receptor co-activator-1; Silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptors; Interleukin-6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; Depression; Interleukin-6; Tumor necrosis factor; Cognitive behavioral therapy; Supportive-Expressive psychodynamic therapy; Cytokines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; ALI; acute lung injury; LPS; lipopolysaccharide; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; ROS; reactive oxygen species; IL-6; Interleukin-6; TNF-α; tumor necrosis factor-α; NO; nitric oxide; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; iNOS; inducible nitric o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; AIA; adjuvant-induced monoarthritis; HHPs; heterocyclic homoprostanoids; LPS; lipopolysaccharide; COX; cyclooxygenase; ROS; reactive oxygen species; NO; nitrite; IL-6; interleukin-6; Diclofenac (PubChem CID: 5,018,304); Ethylenediaminetetraacetic acid dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; IL-6; Interleukin-6; IL-6R; Interleukin-6 receptor; SNPs; Single nucleotide polymorphisms; H. pylori; Helicobacter pylori; HWE; Hardy-Weinberg equilibrium; OR; odds ratios; CI; confidence intervals; Gastric cancer; Interleukin-6 (IL-6); Interleukin-6 rece
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; CAD; Coronary Artery Disease; CBS; cystathionine beta-synthase; CRP; C-reactive protein; CV; cardiovascular; IL-1β; interleukin-1beta; IL-6; interleukin-6; LDL; Low Density Lipoprotein; SAM; S-adenosylmethionine; Interleukin-1beta; Cardiovascular; C-reac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analyses of variance; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; HCV; hepatitis C virus; IFN; interferon; IL-6; interleukin-6; PCR; polymerase chain reaction; RFLP; restriction fragment length polymorphism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; POC; preoperative oral carbohydrates; ASA; American Society of Anesthesiologists; IL-6; interleukin-6; Group CH; the intervention group received oral carbohydrate solution before the operation; Group Fast; this group fasted before the operation; PCA; pati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; Epoxide hydrolase; Inflammation; Temporal lobe epilepsy; AA; Arachidonic acid; AED; Antiepileptic drug; EEG; Electroencephalography; EET; Epoxyeicosatrienoic acid; GABA; Gamma-aminobutyric acid; IL-1β; Interleukin-1 beta; IL-6; Interleukin-6; sHEH-2; Sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; IL-1β; Interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; iNOS; inducible nitric oxide synthase; NF-κB; nuclear factor-kappaB; OXA; oxazolone; pIκB-α; phosphorylated IκB-α; TNF-α; tumor necrosis factor α; VEH; vehicle; WT; wild type; Dermatitis; Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین ۶; BBB; blood-brain barrier; CD40L; CD40 ligand; CSF; cerebrospinal fluid; DC; disease control; EDSS; Kurtzke's Expanded Disability Status Scale; HAND; HIV-associated neurocognitive disorder; IL-6; interleukin-6; IQR; interquartile range; MS; multiple scle