آشنایی با موضوع

مالون دی آلدهید(به انگلیسی: malondialdehyde)همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی آلدهیدی، فعال و بسیار واکنش پذیر است و در بدن انسان از پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع تولید می شود. بنابراین با اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید در نمونه های بیولوژیک مختلف می توان به میزان پراکسیداسیون چربی ها پی برد و از آن به عنوان یک نشانگر برای اندازه گیری سطح استرس اکسیداتیو در یک موجود زنده استفاده نمود. از طرفی چون مالون دی آلدهید خود ترکیبی فعال و بسیار واکنش پذیر است با حمله به مولکولهای دیگر، ضمن اتصالی کووالان و محکم، عملکرد مولکولها و نهایتا عملکرد سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال اتصال مالون دی آلدهید به مولکولهای پروتئینی، محصولات نهایی لیپوکسید شده پیشرفته (ALE= Advanced Lipoxidation End-products) را بوجود می آورد. همچنین اتصال مالون دی آلدهید به بازهای پورینی در ساختمان DNA سبب خاصیت جهش زایی، آتروژنی و سرطان زایی مالون دی آلدهید می شود. کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت ZellBio آلمان روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد رابرای اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می کند. بطور خلاصه مالون دی آلدهید با تیو باربیتیوریک اسید(TBA) در دمای بالا، واکنش داده و محصول صورتی رنگی تولید می کند که با روش رنگ سنجی در طول موج nm540-530 اندازه گیری می شود. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، نیاز به ارزیابی مالون دی آلدهید در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود. مالون دی آلدهید (MDA) یکی از محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است که یک ابزار تشخیصی برای آنالیز ناباروری است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) با موفولوژی اسپرم انسان است. تعداد 30 نمونه سمن شامل 15 بیمار تراتواسپرمیک با مورفولوژی کمتر از 14%، به عنوان گروه مورد مطالعه و 15 نمونه نرمال به عنوان گروه کنترل از مرکز ناباروری جمع آوری گردید. برای تشخیص مورفولوژی اسپرم از روش عمومی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد. آنالیز سمن به مدت یک ساعت مطابق با دستورالعمل( WHO(1999 انجام شد. سطوح TAC و MDA پلاسمای سمینال به ترتیب با روش های عمومی FRAP و TBARS اندازه گیری گردید. متوسط میزان TAC در مایع سمن مردان سالم به طور معنی داری بالاتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 038= p). در مقابل سطح MDA در گروه کنترل به طور معنی داری کمتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 034=p). نتایج ما همچنین یک ارتباط منفی معنی‌داری بین سطح مالون دی آلدهید مایع سمینال و مورفولوژی اسپرم (0. 001›p) و یک ارتباط مثبت معنی داری بین سطح TAC و مورفولوژی اسپرم (0. 005=p) بین افراد نرمال و تراتواسپرمیک را نشان داد. پیشنهاد می‌شود که یکی از مکانیسم‌های احتمالی مرتبط با مورفولوژی پایین اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی و نقص آنتی اکسیدانی در افراد تراتواسپرمیک باشد. بنابراین تعیین MDA و TAC می تواند به تشخیص زود هنگام کمک کند، و درمان با آنتی اکسیدان از آسیب بیش از حد ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند. بزاق یک مایع بیولوژیک کامل مشتمل بر آنزیم ها، هورمون ها، ترکیبات ضدباکتریایی، الکترولیت ها و اجزای انتقال یافته از خون است. لذا از لحاظ عملی تقریباً با سرم برابری می کند. به دست آوردن نمونه بزاق جهت مطالعات در مقایسه با نمونه خون روش کم تهاجمی تری می باشد و می تواند برای بیماران هم آسان تر باشد. سطح MDA بزاق به وسیله روشی بر مبنای واکنش با Thiobarbituric acid (TBA) در دمای 96 تا 100 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. در این روش MDA و TBA بر یکدیگر اثر گذاشته و حاصل آن کمپلکس صورتی رنگ است. به این منظور 100 lµ از نمونه را با 900 lµ آب مقطر رقیق کرده و به آن 500 lµ معرف TBA اضافه شد. برای تهیه معرف 100 میلی لیتر آب مقطر 5/0 گرم NaOH، 67/0 گرم تیوباربیتوریک اسید و 100 میلی لیتر اسید استیک با هم مخلوط گردید. نمونه حاوی معرف به مدت یک ساعت در دمای 90 درجه سانتی گراد حرارت داده شد و پس از سرد شدن نمونه ها به مدت 10 دقیقه در g 4000 سانتریفوژ شد. سپس مایع رویی جدا گردید و میزان جذب نوری نمونه ها، با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 535 نانومتر، خوانده شد. بر اساس مقایسه با نمودار استاندارد نتایج حاصل گردید و میزان MDA بر حسب میکرو مول بر میلی لیتر محاسبه شد
در این صفحه تعداد 2073 مقاله تخصصی درباره مالون دی آلدهید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مالون دی آلدهید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; 8-HQC; 8-hydroxyquinoline; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; KI; potassium iodide; MDA; malondialdehyde; NS; nanosilver; PBS; phosphate-buffered s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AFM; atomic force microscopy; AIR; alcohol insoluble residues; Ara; arabinose; CI; chilling injury; CSP; chelator-soluble pectin; Gal; galactose; GalA; galacturonic acid; Glu; glucose; HG; homogalacturonan; Man; mannose; MDA; malondialdehyde; MW; molecula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; BMI; Body Mass Index; CRP; C - reactive protein; CVD; cardiovascular disease; DBP; Diastolic blood pressure; GSH; Glutathione; GSSG; Glutathione disulfide; HbA1c; Glycated hemoglobin; Hcy; Homocysteine; HDL; High density lipoprotein; IGF-1; Insulin-like g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; -SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Nfx; nifurtimox; Bnz; benznidazole; GR; glutathione reductase; MDA; malondialdehyde; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulfide; T(SH)2; trypanothione; Trypanosoma cruzi; Benzimidazole; Oxidative stress; Chagas disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ALCAR; acetyl-l-carnitine; BM; bone marrow; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; LSKs; lin− c-kit+ sca-1+ cells; WBC; white blood cells; RBC; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; API; apigenin; EBI; early brain injury; SAH; subarachnoid hemorrhage; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxidase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized glutathione; GSSG; oxidized glutathione; ECA; exter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; 2-DR; 2-deoxyribose; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LA; (R,S)-lipoic acid; MDA; malondialdehyde; ROS; reactive oxygen species; TBA; thiobarbituric acid; 2-Deoxyribose degradation assay; Hydroxyl rad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Lipid peroxidation; Oxidative stress; Hydroperoxide; Malondialdehyde; Hydroxynonenal; Isoprostane; Omega-3 fatty acid; Fish oil; EPA; DHA; Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Coronary artery disease; Heart disease; Cardiovascular; Depression; Moo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Bcl; 2 B-cell lymphoma-2; Caspase; Cysteinyl aspartate specific proteinase; CAT; Catalase; CCK-8; Cell Counting Kit-8; DON; Deoxynivalenol; GSH; Glutathione; GSH-Px; Glutathione peroxidase; IC50; 50% inhibitory concentration; MDA; Malondialdehyde; p53; tu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Parkinson's disease (PD); Blood-brain-barrier (BBB); MRI-Guided focused ultrasound nanomicrobubble; Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2); Reactive oxygen species (ROS); PD; Parkinson's disease; DBS; deep brain stimulation; BBB; blood-brain-barrier; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ARMD; age related macular degeneration; DR; diabetic retinopathy; FBG; fasting blood glucose; GAPDH; glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase; GSH; reduced glutathione; HIF1α; hypoxia inducible factor 1 alpha; MDA; malondialdehyde; NRP1; neurolipin 1; SO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ROS; reactive oxygen species; DOE; Dendrobium officinale extracts; MMP; mitochondrial membrane potential; T-SOD; total superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; DMSO; dimethyl sulfoxide; MTT; 3-[4,5-dimethyl-2-thiazolyl]-2 5-diphenyl-2-tetrazolium bromi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AGM; agmatine; CRP; C-reactive protein; CK-MB; creatine kinase-MB isoenzyme; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LDH; lactate dehydrogenase; LPS; lipopolysaccharides; MDA; malondialdehyde; GSH; reduced glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; As; arsenic; BHT; butylated hydroxytoluene; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CKXs; cytokinin oxidase; CRE1; CTK response 1; CTK; cytokinin; DEAE; donediethyl-aminoethanol; DMA; dimethylated arsenic; MDA; malondialdehyde; PCs; phytochelatins; POD; peroxida