آشنایی با موضوع

انتی بادی مونوکلونال(به انگلیسی: Monoclonal antibody) پادتن‌هایی(آنتی‌بادی‌ها) تک‌گونه هستند که همانند یکدیگرند. علت این همانندی اینست که این پادتن‌ها توسط نوعی سلول ایمنی تولید شده‌اند که همه همانندسازی‌شده از یک سلول والد است. البته معمولاً با تکثیر ریکامبیننت این پادتن‌ها ساخته می‌شوند. آنتی بادی های مونوکلونال (MAB)، آنتی بادی هایی هستند که در محیط آزمایشگاه بر اساس گیرنده های پروتئینی سطح سلول سرطانی، ساخته می شوند. اکثر سلولهای سرطانی، دارای گیرنده ویژه اختصاصی اند، که به آن آنتی ژن گفته می شود. آنتی بادی مونوکلونال با هدف قرار دادن و نابود کردن تنها سلول های خاصی در بدن علیه سلول های سرطانی می شود. در نتیجه درمان سرطان با افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن در برابر سلول های سرطانی و نیز عوارض کمتر انجام می شود آنتی بادی مونوکلونال با روش های مهندسی و با هدف چسبیدن به برخی نقاط خاص در سلول های سرطانی تولید شدند. آنتی بادی مونوکلونال یکی از روشهای مهم درمان سرطان، استفاده از فرآورده هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه ایمنی سروکار دارند. این روش ایمونوتراپی نام دارد. آنتی بادی مونوکلونال، رایجترین داروی درمان سرطان به روش ایمونوتراپی محسوب میشود. این آنتی بادیها در مقیاس تجاری و وسیع در آزمایشگاههای پیشرفته تولید میشوند. دستگاه ایمنی بیمار مبتلا به سرطان در اینجا نقش فعالی ندارد و به همین دلیل روش فوق ایمونوتراپی غیرفعال نام دارد. دو دسته آنتی بادی مونوکلونال برای درمان سرطان بکار میروند: نوع برهنه که هیچ داروی دیگر یا ماده رادیواکتیو به آن نچسبیده و نوع کنژوگه که به یک داروی شیمی درمانی، توکسین ( سمّ ) یا ماده رادیواکتیو چسبیده است. آنتی بادیهای مونوکلونال کاربردهای متعددی در تشخیص و درمان بیماریهای مختلف دارند. رئوپرودربیماریهای قلبی عروقی، هومیرا در بیماریهای التهابی یا خودایمنی،سیمولکت وزناپاکس برای ردّ پیوند، راپتیوا در پسوریازیس بیماری التهابی پوستی، تیسابری برای اِم- اِس MS، اسکلروز متعدد، اگزولیردر آلرژی و آسم،سیناگیس برای عفونت ویروسی تنفسی، و لوسنتیس برای دژنرسانس ماکولا (بیماری چشم که با کاهش دید مرکزی همراه است )، نمونه هایی از این کاربردها هستند. آنتی بادی های مونوکلونال به چند روش عمل می کنند: ۱- برخی Mab ها پاسخ ایمنی را تحریک می کنند. این داروها همانند آنتی بادیهای تولید شده توسط گلوبولهای سفید( Bلنفوسیت B(، به گیرنده های سطح سلول سرطانی می چسبند و شناسایی را جهت سیستم ایمنی آسانتر می نمایند. ۲- سلولهای سرطانی به شکل موذیانه قادرند، قدرت شناسایی سیستم ایمنی را متوقف کنند. آنها موادی ترشح می کنند که بر روی گیرنده های سطح سلول ایمنی می چسبد، تا دیگر قادر نباشد، سرطان را تشخیص دهد. ۳- برای اینکه یک توده سرطانی بتواند به رشد خود ادامه دهد، باید قادر باشد رگسازی کند. فرآیند رگسازی موجب می شود، توده با دریافت اکسیژن و مواد غذایی بیشتر، به رشد خود ادامه دهد. ۴- دسته دیگری از Mab هابه نوع خاصی از گیرنده فاکتور رشد بنام فاکتور رشد می باشد.
در این صفحه تعداد 916 مقاله تخصصی درباره آنتی بادی مونوکلونال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی آنتی بادی مونوکلونال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Centerpiece; Digital vision; Misalignment; SD; standard deviation; SEC; size-exclusion chromatography; CW; clockwise; CCW; counter-clockwise; IP; intermediate precision; mAb; monoclonal antibody; OA; optical alignment; SV-AUC; sedimentation velocity analy
Keywords:
CT; cholera toxin; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli; LT; heat-labile enterotoxin; mAb; monoclonal antibody; ST; heat-stable enterotoxin; Cholera toxin; Heat-labile enterotoxin; Enterotoxigenic Escherichia coli; Immunochromatography; Monoclonal antib
Keywords:
AMD; age-related macular degeneration; CNV; choroidal neovascularization; VEGF; vascular endothelial growth factor; MAb; monoclonal antibody; VA; visual acuity; Kon; association rate; Kdis; dissociation rate; KDR; VEGF receptor-2; OD; optical density; IC5
Keywords:
CRC; colorectal cancer; mCRC; metastatic CRC; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; EGFR; epithelial growth factor receptor; HR; hazard ratio; MAP; mitogen-activated protein; mAb; monoclonal antibody; MEK; mitogen-activated protein/extracell
Keywords:
Monoclonal antibody; Free thiol; N-tert-butylmaleimide (NtBM); Alkylation; Reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC); CDR; complimentarity determining region; CH; constant domain of the heavy chain; CL; constant domain of the light c
Keywords:
mAb; Monoclonal antibody; MOE; Molecular Operating Environment; MDS; Multi-dimensional scaling; QSAR; Quantitative structure–activity relationship; DSC; Differential scanning calorimetry; DSF; Differential scanning fluorimetry; DMSO; Dimethyl sulfoxide;
Keywords:
H&E; hematoxylin and eosin; OVA; ovalbumin; JCP; Japanese cedar pollen; mAb; monoclonal antibody; P1-3 and P1-8; Cry j 1-specific IgG1 mAb; Fabs; Allergic conjunctivitis; Japanese cedar pollen; Cry j 1; Eosinophils;
Keywords:
PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; Phe; phenanthrene; MNPs; magnetic nanoparticles; MNPs-Phe; magnetic nanoparticles-phenanthrene conjugates; CLEIA; chemiluminescence enzyme immunoassay; McAb; monoclonal antibody; HRP-IgG; horseradish peroxidase conj
Keywords:
Bz; benzoyl; CathB; cathepsin B; CHN2; diazomethyl; DTT; dithiothreitol; mAb; monoclonal antibody; MCA; 4-methylcoumaryl-7-amide; Nb; Nicotiana benthamiana; PICS; Proteomic Identification of Protease Cleavage Sites; PLCP; papain-like cysteine proteinase;
Keywords:
Immunoglobulin (Ig); Igκ-a; Monoclonal antibodies (mAbs); Olive flounder; Ig; Immunoglobulin; IgL; Immunoglobulin light chain; mAb; Monoclonal antibody; MALDI-TOF; Matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight; FACS; Fluorescence-activated c
Keywords:
Fab; fragment of antigen binding; IDS; interchain disulfide bond; hGH; human growth hormone; IPTG; isopropyl-β-d-1-thiogalactopyranoside; mAb; monoclonal antibody; pAb; polyclonal antibody; Anti-serum albumin Fab; Periplasmic expression; Human growth hor
Keywords:
BHI; Brain Heart Infusion; DAP12; DNAX-activating protein of 12 kDa; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; IFN-α; interferon-α; mAb; monoclonal antibody; MDMs; monocyte-derived macrophages; Siglec; sialic acid-binding Ig-like lectin; Sn; sialoadhesin;
Keywords:
Influenza H5N1; Neutralizing monoclonal antibody; Epitope mapping; Hemagglutinin; IAV; influenza A virus; HA; hemagglutinin; wt; wild-type; MAb; monoclonal antibody; VE; vestigial esterase; VS; vulnerability site; BPAP; bioinformatics predicted antigenic
Keywords:
PD; Parkinson's disease; DLB; dementia with Lewy bodies; MSA; multiple system atrophy; HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; GFAP; glial fibrillary acidic protein; CNPase; 2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase; mAb; monoclonal antibody; IgG; immunoglobul
Keywords:
ADC; antibody drug conjugates; DAR; drug to antibody ratio; Fc; fragment crystallizable HC heavy chain; IgG; immunoglobulin G; LC; light chain; LC–MS; liquid chromatography–mass spectrometry; mAb; monoclonal antibody; RT; room temperature; ELISA; enzy