آشنایی با موضوع

میزان مرگ‌ومیر (Mortality) واحدی برای اندازه گیری تعداد مرگ‌ومیر (به طور کلی یا به دلیل یک علت خاص) تقسیم بر کل جمعیت در واحد زمان است. نرخ مرگ‌ومیر به طور معمول بر اساس تعداد مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر در هر سال بیان می‌گردد. البته قابل ذکر است که برای یافتن نرخ مرگ و میر در یک منطقه، کشور و یا حتی جهان باید به میزان تولد در همان منطقه مد نظر، توجه داشت. به این معنا که میزان تولد در یک بازه زمانی مشخص و در یک محدوده عملیاتی مشخص باید از میزان مرگ و میر در همان بازه زمانی مشخص شده و همان محدوده عملیاتی مشخص شده، کم شود و حاصل تقسیم بر کل جمعیت آن محدوده عملیاتی شود.

در این صفحه تعداد 11741 مقاله تخصصی درباره مرگ ومیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مرگ ومیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ومیر; PM10; particulate matter of aerodynamic smaller than 10 µm; SPM; suspended particulate matter, particulate matter with aerodynamic diameters of 7 µm or less; EPA; Environmental Protection Administration; RR; relative risk; Q-AIC; quasi-Akaike inform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ومیر; AT; Apparent Temperature; COMS; Communication, Ocean and Meteorological Satellite; HI; Heat Index; GAM; generalized additive model; HHWS; Heat-Health Warning System; NMSC; National Meteorological Satellite Center; WBGT; Wet-bulb globe temperature; WMO; Wo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ومیر; SAH; subarachnoid aneurysmatic hemorrhage; DCI; delayed cerebral ischemia; ACA; anterior cerebral artery; MCA; middle cerebral artery; ICA; internal carotid artery; HH; Hunt and Hess scale; mRS; modified Rankin scale; Intracranial aneurysm; Mortality; Sub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ومیر; Pectus excavatum; Mortality; Morbidity; Life-threatening complications; Minimally invasive repair; Nuss procedure; MIRPE; Cardiac injury; Pectus bar removal; Chest Wall deformity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ ومیر; AA; African American; AI/AN; American Indian/Alaska Native; APC; annual percent change; API; Asian or Pacific Islander; HPV; human papillomavirus; NBCCEDP; National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program; RR; rate ratio; Cancer epidemiology; C