آشنایی با موضوع

نانوفیلتراسیون یکی از اقسام روش های فیلتراسیون غشایی است که توانایی حذف ذراتی با ابعاد بیشتر از 1 نانومتر (10 آنگستروم) را دارد، بدین سبب نانوفیلتراسیون نامم گذاری شده است. نانوفیلتـرها توانایی از بین بردن و حذف مولکول های آلی با وزن مولکولی بالاتر از 300 دالتون، فلزات سنگین، 20 تا 80 درصد آنیون های یک ظرفیتی، 90 تا 98 درصد آنیون های چند ظرفیتی و کلیه ارگانیسم ها اعم از باکتری، ویروس و. . . را دارد. به این جهت یونهای تک ظرفیتی و با وزن مولکولی کم مانند متانول به آسانی از محل نفوذ پوسته گذر کرده در صورتی که ذره های چندظرفیتی و با بار مولکولی زیاد به صورت ثمربخش به وسیله پوسته از بین می رود. با دقت به نرخ زیاد حذف کاتیونهای دو و چندظرفیتی (به ویژهً یونهای کلسیم و منیزیم) به وسیله پوسته NF، نانوفیلتراسیون به صورت وسیعی در سختی گیری آبهای صنعتی وهمچنین پیش تصفیه سیستمهای RO استفاده می شود در صورتی که مقدار پکمتری از حذف املاح موجود در آب مورد نیاز می باشد، به کارگیری از سیستمهای NF با توجه به مصرف کمتر انرژی، به عنوان بدل سازگار و به صرفه بودن نسبت به دستگاه های RO مورد بحث قرار می گیرند. از طرفی خاصیت انتخابی غشاء NF در حذف مواد موجود در آب، باعث می شود تا مواد معدنی و مواد دارای اهمیت غذایی و لازم موجود در آب نگه دارب و دیگر مواد مضر از بین می رود. این خاصیت انتخابی پوسته های NF، باعث رجحان آن نسبت به دستگاه RO می شود.

در این صفحه تعداد 1926 مقاله تخصصی درباره نانوفیلتراسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوفیلتراسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; Bioactive oligosaccharides; Nanofiltration; Fermentation; Lactose hydrolysis; Mass spectrometry; 3'-sialyllactose (PubChem CID: 123914); 6'-sialyllactose (PubChem CID: 643987); 6'-sialyl-N-acetyllactosamine (PubChem CID: 16212424);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; ZCF; Zeolite-carbonaceous-frames; ZCCM; Zeolite-carbonaceous composite membrane; IPN; Interpenetrating network; NPB; NaY powder-packed bed; CCM; Pristine carbonaceous membranes (without Nay and glass fiber); PAHs; Polycyclic aromatic hydrocarbons; GF; gla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; AL–FS; active layer facing feed side; CECP; cake-enhanced concentration polarization; CEOP; cake-enhanced osmotic pressure; CP; concentration polarization; CTA; cellulose triacetate; DCP; dilutive concentration polarization; DI; de-ionised; DS; draw sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; Forward osmosis; Ethanol fermentation; Sugar; Rice straw; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FS; feed solution; NF; nanofiltration; SPS; switchable polarity solvent; TEA; triethylamine; TEA-CO2; triethylamine-carbon dioxide; TMA-CO2; trimethylamine-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; Rejection mechanism; Phenolic compounds; Nanofiltration; Fruit juice; QSAR model; Glycerol (PubChem CID: 753); Glucose (PubChem CID: 5793); Polyethylene glycol (PubChem CID: 174); Gallic acid (PubChem CID: 370); Protocatechuate (PubChem CID: 72); Caffeic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوفیلتراسیون ; Nanofiltration; Interfacial polymerisation; Separation factor; Optimisation; Xylose; Glucose; ANOVA; analysis of variance; ATR; attenuated total feflectance; CCD; central composite design; EDX; energy dispersive X-ray; FESEM; field emission scanning elect