آشنایی با موضوع

تشدید مغناطیسی هسته‌ای (به انگلیسی: Nuclear magnetic Resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته‌های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می‌شوند. الکترون‌ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می‌کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می‌تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. درست شبیه انتقالات الکترونی که با جذب تابش فرابنفش یا مرئی صورت می‌پذیرد. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته‌های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره‌ای از ۰٫۱ تا ۱۰۰MHz مطابقت دارد. طیف‌بینی NMR هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده‌است. در حالت عادی اختلاف انرژی بین ترازهای اسپین هسته صفر است، اما زمانی که اتم‌ها در حضور میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد بر اساس خصوصیت Zeeman حالت تبهگن سیستم کاهش پیدا می‌کند. با نا پدید شدن میدان اتم تشدید کرده و تابش‌های را از خود نشان می‌دهد که به آن تشدید مغناطیس هسته می‌گویند. طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) بر اساس اندازه‌گیری تابش الکترومغناطیسی در ناحیه‌ی فرکانس رادیوئی تقریباً۴ تا ۶۰۰ مگا هرتز بنا شده است. برخلاف جذب فرابنفش، مرئی و زیر قرمز، هسته‌ی اتمها به جای الکترون‌های بیرونی در فرایند جذب درگیرند. به علاوه برای آنکه هسته حالت‌های انرژی مورد نیاز جهت جذب را پیدا کند، لازم است نمونه در یک میدان مغناطیسی شدید قرار گیرد. هدف عمده از به کار بردن طیف‌سنجی NMR٬تعیین و تشخیص ساختار مولکولها می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای این کار از طریق اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و تفسیر طیف NMR با قدرت تفکیک بالا حاصل می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم در طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته، در غیاب میدان مغناطیسی خارجی تمام هسته‌های مغناطیسی دارای انرژی برابر هستند، هنگامی که میدان خارجی اعمال می‌شود، جهت‌گیری‌های همسو و ناهمسو به انرژی‌های متفاوتی مربوط خواهند شد. تفاوت انرژی ΔE، دارای ابعاد hυ است. هسته‌ی برخی از اتم‌ها دارای اسپین هسته‌ای (I) هستند. در عدم حضور میدان مغناطیسی، تمام حالات اسپین یک هسته، سطح انرژی یکسانی دارند اما، در حضور میدان مغناطیسی، حالات اسپسنی یکسان نخواهد بود. از جمله هسته‌های مهم که دارای اسپین می‌باشند، به هیدروژن (2/1I=) و کربن C (2/1I=) می‌توان اشاره کرد. پدیده‌ی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای هنگامی رخ می‌دهد که هسته‌های هم جهت میدان اعمال شده انرژی جذب کرده و جهت اسپین خود را نسبت به آن میدان تغییر دهند، یعنی هنگامی که فرکانس میدان الکتریکی نوسانی تابش ورودی که در محدوده‌ی امواج رادیوئی است، کاملاً با فرکانس میدان الکتریکی تولید شده از هسته برابری کند، دو میدان جفت (ادغام) شده و انرژی تابش ورودی به هسته منتقل می‌گردد و موجب تغییر اسپین می‌شود. این عمل به رزونانس موسوم است و در این هنگام گفته می‌شود که آن هسته با موج الکترومغناطیس ورودی در رزونانس است. جذب انرژی یک فرایند کوانتایی بوده و انرژی جذب شده برابر اختلاف انرژی بین دو حالت موجود است: hυ = (حالت 2/1+ E - حالت 2/1- E)= جذب شده E در عمل، این اختلاف انرژی تابع قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده (B0) است (شکل ۱۲–۲۰). فرکانس تابش با فرکانس رادیوئی که به وسیله‌ی یک هسته‌ی خاص جذب می‌شود، به شدت تحت تأثیر محیط شیمیایی آن، یعنی الکترون‌ها و هسته‌های مجاور قرار دارد. در نتیجه حتی مولکول‌های ساده منبعی از اطلاعات طیفی را فراهم ‌کنند که می‌تواند جهت تعیین ساختار شیمیایی آنها به کار برده شود. پروتون‌های مولکول توسط الکترون‌ها احاطه شده و محیط الکترونی هر یک از پروتون‌ها به طور جزئی با دیگر پروتون‌ها فرق می‌کند. به عبارت دیگر، پروتون‌ها توسط الکترون‌هایی که آنها را احاطه کرده‌اند پوشیده یا محافظت می‌شوند. هر قدر دانسیته‌ی الکترونی اطراف یک هسته بیشتر باشد، میدان مغناطیسی تولید شده توسط الکترون‌ها، که در جهت عکس میدان اعمال شده است، بیشتر خواهد بود. در این حالت، میدان حاصله برای آن هسته کاهش می‌یابد. در این روش می‌توان از طریق میزان احساس میدان به وسیلهٔ هسته یک اتم، شکافتگی‌های حاصل از اتم‌های مجاور در طیف را در یافت. این شکافتگی‌ها نشان‌دهندهٔ الگوی ساختاری پیچیده‌ای هستند که می‌توان از طریق آنها به چینش اتم‌ها در یک مولکول پی برد.

در این صفحه تعداد 10190 مقاله تخصصی درباره تشدید مغناطیسی هسته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Greenshell mussels; shellfish; Vibrio infections; immune response; itaconic acid; metabolite profiles; GC-MS; gas chromatography–mass spectrometry; ROS; reactive oxygen species; QC; quality control; a.m.u; atomic mass units; MCF; methyl chloroformate; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Shale oil; Gas injection; Fracture; Numerical modeling; PVT; Shale petrophysics; AD-GPRS; automated differentiation based general purpose research simulator; CCS; carbon capture and storage; CT; computed tomography; DFIT; diagnostic fracture injection tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Nuclear magnetic resonance spectroscopy; Metabolomics; Biomarker; Random forest; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; CPMG; Carr–Purcell–Meiboom–Gill; DB; Diabetes; DC; Diabetes-related Complication/Comorbidity; ROC; Receiver operating characteristic; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; X–ray crystallography; UV–vis; NMR; FT–IR; NLO; Solvent effect; NBO; Global hardness; Global softness; Electro negativity; Electrophilicity index; Chemical potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; ALI; Acute lung injury; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; CAT; Catalase; C3; Complement 3; LPO; Content and lipid peroxide; FT-IR; Fourier Transform Infrared; GC; Gas chromatography; GSH-Px; Glutathione peroxidase; HPGPC; High-performance gel permeation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; HIV-1; Matrix protein p17; p17 variants; p17 clonogenic epitope; B cell proliferation; Lymphoma; HIV-1; human immunodeficiency virus type 1; AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; cART; combined antiretroviral therapy; NHL; non-Hodgkin's lymphoma; CD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; CD; Circular Dichroism; ECD; electrostatic circular dichroism; NMR; Nuclear magnetic resonance; HR; high resolution; ESI; electrospray ionization; MS; mass spectrometry; CC; column chromatography; TLC; thin layer chromatography; UV; ultraviolet spectra; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; COSY; correlation spectroscopy; DEPT; distortionless enhancement by polarization transfer; EtOAc; ethyl acetate; EtOH; ethanol; GC; gas chromatography; HPLC; high-performance liquid chromatography; HR-ESI-MS; high-resolution electrospray mass spectrum; HS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Chinese acorns; Quercus serrata var. brevipetiolata; Triterpenoids; NO production; Anti-neuroinflammatory activity; COX-2; cyclooxygenase-2; DEPT; distortionless enhancement by polarization transfer; HMBC; heteronuclear multiple-bond correlation; HPLC; hi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; OSA-starch; Emulsifier; Structure-property relations; SEC; GPC; CLD; chain length distribution; DMSO; dimethyl sulfoxide; DP; degree of polymerization; DB; degree of branching; DS; degree of substitution; MCT; medium chain triglyceride; NMR; nuclear magne