آشنایی با موضوع

محلول نمک فسفات با خاصیت بافری(به انگلیسی phosphate-buffered saline) به اختصار PBS یک محلول بافر است که معمولأ در تحقیقات زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. PBS یک محلول نمکی با پایه آبی است که متشکل از سدیم کلرید، سدیم فسفات و در بعضی فرمول‌ها پتاسیم کلرید و پتاسیم فسفات می‌باشد. بافرهای گروه‌های فسفات دار کمک به ثابت ماندن pH می‌کنند. فشـار اسمـزی و غلظت‌های یونی محلول PBS تقریبأ از همه نظر باید با شرایط بدن انسان یکسان باشد. بافر سیستم یا محلولی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن (باز قوی) و یا از یک باز ضعیف و نمک آن (اسید قوی) تشکیل می شود. خاصیت سیستم یا محلول بافری این است که PH آن در اثر افزایش مقدار کم اسید قوی (H+ ) و یا باز قوی (OH-) زیاد تغییر نمی کند. PH خون و سایر مایعات بدن در مقابل افزایش یون H+ و یا یون OH- تغییرات اندکی دارد. به طوری که همواره آن در محدوده ی ثابتی (۷٫۴۳- ۷٫۳۴) تغییر می کند از سیستم های بافری بدن می توان موارد زیر را نام برد: الف ـ سیستم کربنات ـ بی کربنات ب ـ سیستم فسفات ـ بی فسفات ج ـ پروتئین های سلول حدودی را که یک بافر می تواند مانع از تغییرات PH محیط گردد قدرت بافری می نامند که بستگی به غلظت اجزا سازنده آن بافر دارد. به عبارت دیگر سیستم یا محلول بافری تا حدودی می تواند نسبت به افزایش اسید یا باز مقاومت نموده و PH آن زیاد تغییر نکند. محدوده ای را که یک سیستم بافری می تواند مقاومت نماید محدوده عمل بافر گویند که تقریبا برای کلیه بافرها در PH معادل۱ ±PH=PK می باشد. در یک محلول بافر تفکیک اسید به حالت تعادل رسیده و نمک آن نیز به طور کامل یونیده می شود چنانچه به این مخلوط تعادلی اسید اضافه کنیم یون +H حاصل از تفکیک اسید تعادل را دچار آشفتگی می‌کند تعادل طبق اصل لوشاتلیه در جهت مصرف این یون بوتولید HA حرکت میکند در این بین نمک اسید ضعیف تامین کننده منبع فراوان یون های -A برای تبدیل یون -A به اسید است. pH بافر: بافرها را می توان مطابق فرمول زیر تعیین کرد به این رابطه رابطه هندرسن ـ هسل باخ میگویند. (pH = pKa + log(A-/HA بر اساس این رابطه مشخص است که هرگاه غلظت نمک یایون -A با غلظت اسید HA برابر باشد PHبرابر pKa میشود ظرفیت بافر: اگرچه بافرها در مقابل افزایش اسید یا باز مقاومت می‌کنند ولی هر بافر ظرفیت معینی داشته و بیشتر از آن یارای مقاومت در مقابل تغییر PH ندارد معمولا بافر هایی که نسبت غلظت اسید و نمک در ان ۱: ۱ است بیشترین ظرفیت دارند روشهای تهیه بافر: یک سیستم بافرمی تواند مقدارقابل توجهی اسید یا باز رابدون آنکه تغییر عمده ای در PH محلول رخ دهد جذب نماید محلول های بافر از مخلوط یک اسید ضعیف با نمک آن و یا محلول باز ضعیف با نمک آن تهیه می شوند. و زمانی بیشترین کارایی رادارند که غلظت اسید ضعیف با باز مزدوجش ( HA و A- ) و یا غلظت باز ضعیف با اسید مزدوجش MOH و M+ برابر باشد. محلولهای بافر در حیات ما بسیار با اهمیت می باشند. از جمله خون یک بافر بسیارمهم است که باعث می شود PH محیط بدن در مقابل مواد غذایی متنوع و یا داروهایی که می خوریم، ثابت بماند.

در این صفحه تعداد 3713 مقاله تخصصی درباره محلول نمک فسفات با خاصیت بافری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محلول نمک فسفات با خاصیت بافری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; TBI, traumatic brain injury; PBS, phosphate-buffered saline; HBSS, Hank's balanced salt solution; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; P/S, penicillin/streptomycin; Carboxy-H2DCFDA, 6-carboxy-2′,7′-dichlorodihydrofluorescein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ATP determination; Cytotoxicity testing; Reporter assay; Nanoparticle; Caco-2 cellsATP, adenosine triphosphate; Ag, silver; NP, nanoparticle; Al, aluminum; CCM, cell culture medium; NRU, neutral red uptake; PBS, phosphate-buffered saline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; PBS, phosphate-buffered saline; PFA, paraformaldehyde; SOX9, (sex determining region Y)-box 9; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole nuclear stain; A/G, agarose/gelatinEmbedding; Sectioning; Orientated sample; Agarose; Immobilisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; IL, interleukin; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; PBS, phosphate-buffered saline; RA, room air; ZO, zonula occludensHyperoxia; Intestinal fatty acid binding protein; Occludin; Zonula occludens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Chagas' disease; Selenosemicarbazone; Ishihara reagent; Iminochloridebw/day, body weight/day; PBS, Phosphate-Buffered Saline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; β-Galactosidase; lacZ; Drosophila; X-GalCPRG, chlorophenol red-β-d-galactopyranoside; PBS, phosphate-buffered saline; UAS, upstream activation sequence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; HBsAg-S, hepatitis B surface antigen S; PBS, phosphate-buffered saline; ELISA, enzyme-linked immunosorbent; PMSG, assay pregnant mare serum gonadotropin; PRID, progesterone releasing intravaginal device; GnRH, gonadotropin-releasing hormoneInhibin; Vaccin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; AFB1, aflatoxin B1; CAT, catalase; DON, deoxynivalenol; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione; H2O2, hydrogen peroxide; LDH, lactate dehydrogenase lactate dehydrogenase; MDA, malondialdehyde; OTA, ochratoxin A; PBS, phosphate-buffered saline; SOD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; T-box; Neural differentiation; Heart development; ES cells; Mesodermal differentiationmESCs, mouse ES cells; Eomes, eomesodermin; EBs, embryoid bodies; cTnT, cardiac troponin T; PBS, phosphate-buffered saline; dox, doxycycline; FBS, fetal bovine serum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; DE, diesel exhaust; DEP, diesel exhaust particles; PBS, phosphate-buffered saline; PM, particulate matter; ROS, reactive oxygen species; S1P, sphingosine-1-phosphate; SP, surfactant protein; SphK1, sphingosine kinase 1Diesel exhaust; Ceramide; Fumonisin B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CGRP, calcitonin gene-related peptide; DRG, dorsal root ganglia; LI, like immunoreactive; NANC, non-adrenergic non-cholinergic nerves; NGF, nerve growth factor; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; NPY, neuropeptide Y; PBS, phosphate-buffered saline; p75
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; BSA, bovine serum albumin; [Ca2+]i, cytosolic Ca2+ concentration; EGCG, epigallocatechin-3-gallate; PBS, phosphate-buffered saline; Res, ResveratrolCytosolic Ca2+;  Fura-2; Mesothelioma REN cells; Mesothelial Met5A cells; Cav3.2 Ca2+ channels; Cell growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; aP2, adipocyte Protein 2; C/EBPs, CCAAT/enhancer-binding proteins; DMSO, dimethyl sulfoxide; FBS, fetal bovine serum; HIV, human immunodeficiency virus; IBMX, 3-isobutyl-1-methylxanthine; NF-κB, nuclear factor kappa B; PBS, phosphate-buffered saline; PPAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CFSE, carboxyfluoroscein succidyl ester; PE, proliferative entheropathy; qPCR, quantitative polymerase chain reaction; FACS, fluorescence activated cell sorting; FBS, fetal bovine serum; PBS, phosphate-buffered saline; CFDA, carboxyfluoroscein diacetate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CD, celiac disease; moAb, monoclonal antibody; GIP, gluten immunogenic peptides; PBS, phosphate-buffered saline; HRP, horseradish peroxidase; AAEM, anti-endomysial antibody; AATG, anti-tissue transglutaminase antibody; HLA, human leukocyte antigen; PBMCs,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; aa, amino acid; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium; FCS, fetal calf serum; HR, heptad-repeat; NT, neutralization test; PEDV, porcine epidemic diarrhea virus; PBS, phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; CNS, central nervous system; DA, dopamine; ir, immunoreactivity; nAChR, nicotinic acetylcholine receptor; NAcc, nucleus accumbens; OxA, orexin-A; Ox1R, orexin receptor subtype 1; Ox2R, orexin receptor subtype 2; PBS, phosphate-buffered saline; VTA, ventra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; miRNA, microRNA; siRNA, small interference RNA; CTGF, connective tissue growth factor; SH, sodium hyaluronate; HCECs, human corneal epithelial cells; KGM, keratinocyte growth medium; PBS, phosphate-buffered saline; Arf6, ADP-ribosylation factor 6; CDC42,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; G, conductance; HR, heart rate; IVC, inferior vena cava; KCa channel, calcium-activated K+ channel; mPAO, mean aortic pressure; mPIVC, mean inferior vena caval pressure; PBS, phosphate-buffered saline; PLVED, left ventricular end-diastolic pressure; SKA-3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ACh, acetylcholine; ANOVA, analysis of variance; DA, dopamine; DOPAC, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; HPLC, High-performance liquid chromatography; PD, Parkinson’s disease; PBS, phosphate-buffered saline; qPCR, quantitative PCR; RM, repeated-measures; SLC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; HSP, heat shock protein; PBS, phosphate-buffered saline; RACE, rapid amplification of cDNA ends; RT-PCR, reverse-transcription polymerase chain reaction; UTRs, untranslated regionsBoleophthalmus pectinirostris; HSP70; Testis; Immunohistochemistry; Injury
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; TBI, traumatic brain injury; BBB, blood-brain barrier; SB, sodium butyrate; ZO-1, zonula occludens-1; EB, Evans Blue; NSS, Neurological Severity Score; PBS, Phosphate-buffered saline; TBS, Tris-buffered saline; H&E, hematoxylin and eosin; SEM, Standard Er
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Aortic valve; Implantation; Mesenchymal stem cell; Tissue-engineered vascular graftAVC, Aortic valve conduit; MSC, Bone marrow-derived mesenchymal stem cell; ECM, Extracellular matrix; SDS, Sodium dodecyl sulfate; PBS, Phosphate-buffered saline; SMA, Smoo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ACA, Allium cepa agglutinin; ASA, Allium sativum agglutinin; COX-2, cyclooxygenase-2; CP, cyclophosphamide; Hb, hemoglobin; LPS, lipopolysaccharide; LYM, lymphocytes; NO, nitric oxide; PBS, phosphate-buffered saline; PECs, peritoneal exudates cells; SRBC,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ascending aorta; aortic valve; bacterial infection; cryopreserved human allograft; infective endocarditis; prosthetic graft infectionCHA, cryopreserved human allograft; OD600nm, optical density; PBS, phosphate-buffered saline; SEM, scanning electron micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; calcium handling; Duchenne cardiomyopathy; junctophilin-2; microtubulesDMD, Duchenne muscular dystrophy; JPH-2, junctophilin-2; PBS, phosphate-buffered saline; SR, Sarcoplasmic reticulum; TT, transverse tubules; VGCC, voltage-gated calcium channel; WT, wi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; AR, acute rejection; IFN, Interferon; PRA, panel-reactive antibody; PBS, phosphate-buffered saline; Tregs, regulatory T cellsKidney transplant; Acute rejection; Biomarkers; CD95; CD38; Infection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; BrdU, 5-bromodeoxyuridine; DTT, dithiotheitol; ip, intraperitoneally; MB, Methylene Blue; PBS, phosphate-buffered saline; PFA, paraformaldehyde; PT, photothromboticMethylene Blue; neurogenesis; inflammation; mitochondria; photothrombotic stroke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; DIG, digoxigenin; FITC, fluorescein isothiocyanate; DAPI, 4′,6-diamino-2-fenilindol; PBS, phosphate-buffered saline; Cy3, cyanine 3; Cy5, cyanine 5; PCR, polymerase chain reactionDrosophila; Dpp signaling; Dorsal ectoderm patterning; Amnioserosa; CG13653;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Airway; Mucin; Verticine; Ebeiedine; SuchengbeisineEGF, epidermal growth factor; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; PBS, phosphate-buffered saline; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; RT-PCR, reverse transcription - polymerase chain reaction; TNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; Ovarian cancer; Alisol B 23-acetate; Cell cycle arrest; Apoptosis; Migration; InvasionAB23, alisol B 23-acetate; DMSO, dimethyl sulfoxide; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; PBS, phosphate-buffered saline; PI, propidium iod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; AHR, airway hyperresponsiveness; BAL, bronchoalveolar lavage; IFN-γ, interferon-γ; IL, interleukin; mAb, monoclonal antibody; mRNA, messenger ribonucleic acid; PBS, phosphate-buffered saline; RT-PCR, reverse tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ALS, amyotrophic lateral sclerosis; CMAP, compound muscle action potential; CMM, cutaneous maximus muscle; LTN, lateral thoracic nerve; NMJs, neuromuscular junctions; PBS, Phosphate-buffered saline; SOD1, superoxide dismutase 1; WT, wild type; YEP, Yellow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ACC, Agenesis of the Corpus Callosum; CMAPs, compound motor action potentials; HMSN, Hereditary Motor and Sensory Neuropathy; KCC3, K+–Cl− cotransporter type 3; PBS, phosphate-buffered saline; PNJ, paranodal junction; PNS, peripheral nervous system; SDTC,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; AMSCs, adipose-tissue-derived mesenchymal stromal/stem cells; ECM, extracellular matrix; tc-PS, tissue culture polystyrene; ps-Ti, porous structured titanium; PBS, phosphate-buffered saline; RT-qPCR, quantitative real-time PCR; SEM, Scanning electron micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محلول نمک فسفات با خاصیت بافری; ANOVA, analysis of variance; IHF, immunohistofluorescent; LPC, lysolecithin; MS, multiple sclerosis; NSCs, neural stem cells; OCT, optimum cutting temperature; OPCs, oligodendrocyte progenitor cells; PBS, phosphate-buffered saline; PLP, proteolipid protei