آشنایی با موضوع

فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics) شاخه ای از داروشناسی است که در کنار فارماکودینامیک مورد بررسی قرار میگیرد. فارماکودینامیک به بررسی تاثیر دارو بر بدن می پردازد و فارماکوکینتیک به بررسی تاثیر بدن بر دارو. در فارماکوکینتیک چهار مرحله (حوزهٔ مطالعاتی) درنظر گرفته می‌شود. ADME سرنام چهار کلمهٔ جذب٬ توزیع٬ متابولیزم و دفع می‌باشد. فاز جذب (Absorption) فرایند ورود و گذشتن دارو از مسیر تجویز شده به درون جریان خون و پلاسما است. فاز توزیع (Distribution) نفوذ و انتشار مواد دارویی به داخل بافت‌ها و مایع بین سلولی است. متابولیزم (Metabolism) شکسته شدن مواد دارویی به اجزای عمل‌کننده است. داروی وارد شده به بدن در دو فاز (روند) متابولیز می‌شود. ابتدا شکسته شده (اکسیداسیون٬ هیدرولیز و غیره) و سپس با مواد دیگر ترکیب می‌شود. فاز دفع (Excretion) آخرین مرحله فرایند است که عبارتست از پاکسازی و حذف باقی‌ماندهٔ مواد دارویی از بدن و خارج نمودن آن. در موارد نادر مادهٔ دارویی درون بافت مانده و دفع نمی‌شود. در بسیاری از موارد فعالیت دارو بستگی به حضور غلظت موثری از دارو در محل اثرش دارد که آنهم به نوبه خود به غلظت پلاسمایی دارو وابسته است (غلظت پلاسمایی دارو به میزان جذب و سرعت متابولیسم و اتصال پروتئینی وابسته است). در نتیجه زمانی که توزیع در بدن کامل شد اگر غلظت پلاسمایی دارو بالاتر از حداقل غلظت موثر باشد، سرعت کاهش غلظت دارو به علت حذف دارو از بدن ارتباط مستقیمی با طول اثر دارو دارد. در چینی شرایطی مقادیر اتمام نیمه عمر میتواند بعنوان معیاری برای اندازه گیری طول اثر دارو بکار رود خصوصا زمانی که دارو بصورت خوراکی تجویز شود.
در این صفحه تعداد 3045 مقاله تخصصی درباره فارماکوکینتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی فارماکوکینتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Therapeutic antibodies; Mannose receptor; Pharmacokinetics; Antibody structureHM, high mannose type glycan; M5 (or M#), high mannose glycan 5 (or other number); CO, complex type glycan; mAb, monoclonal antibody; ADCC, antibody-dependent cell-mediated cyto
Keywords:
RLP; regional limb perfusion; MCP; metacarpo-phalangeal; MTP; metatarso-phalangeal; Cmax; maximum concentration; AUC; area under the curve; MRSA; methicillin resistant Staphylococcus aureus; PK; pharmacokinetics; MDR; multidrug resistant; PAE; post antibi
Keywords:
IFI; invasive fungal infection; TDM; therapeutic drug monitoring; PK; pharmacokinetics; AMR; analytical measuring range; MRM; multiple reaction monitoring; HESI; heated electrospray ionization; Azole; Antifungal; Invasive fungal infection; Therapeutic dru
Keywords:
Piperacillin; Tazobactam; Peritonitis; Inflammatory bowel disease; Pharmacokinetics; Pharmacodynamics; PIP-TAZ; piperacillin-tazobactam; AUC; area under the drug concentration-time curve; MIC; minimum inhibitory concentration; Cmax; observed maximum conce
Keywords:
Xuesaitong dispersible tablet; Aspirin; Pharmacokinetics; Herb–drug interaction; UHPLC-MS/MS; ASA; aspirin; SA; salicylic acid; XST; Xuesaitong dispersible tablet; Rg1; ginsenoside Rg1; Rd; ginsenoside Rd; R1; notoginsenoside R1; UHPLC–MS/MS; ultra-hi
Keywords:
Amikacin-induced nephrotoxicity; Pharmacokinetics; Haemodialysis; Multidrug-resistant bacteria; AKI; acute kidney injury; AUC; area under the curve; CLcr; creatinine clearance; CLd; haemodialysis clearance of amikacin; CLr; renal clearance of amikacin; Cm
Keywords:
IS; internal standard; MRM; multiple reaction monitoring mode; SD; Sprague Dawley; SIM; selected ion monitoring; SZC; Sanjie Zhentong Capsule; TCMP; traditional Chinese medicine prescription; LC–MS; MS; Non-compartment model; Pharmacokinetics; Sanjie zh