آشنایی با موضوع

روش‌ سطح پاسخ (به انگلیسی: Response Surface Methodology) یا به اختصار RSM، مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی است که رابطهٔ بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مورد مطالعه) تعیین می‌کند. هدف در طرح های رویه پاسخ، بهینه سازی پاسخ (متغیر خروجی) است که متأثر از چندین متغیر مستقل (متغیر های ورودی) می باشد. یک آزمایش یک سری از آزمون هاست که اجرا نامیده می شود. در هر آزمایش تغییرات در متغیرهای ورودی به منظور تعیین علل تغییرات در متغیر پاسخ ایجاد می شوند. در طرح های رویه پاسخ ساخت مدل های رویه پاسخ یک فرآیند تکراری می باشد. به محض اینکه یک مدل تقریبی به دست آمد، توسط روش نیکویی برازش، مورد آزمون قرار می گیرد که آیا جواب رضایت بخش است یا خیر، اگر جواب تایید نشود تخمین فرآیند دوباره شروع می شود و آزمایشات بیشتری انجام می شود. در اصل روش سطح پاسخ برای مدل پاسخ‌های تجربی توسعه داده شد و سپس به سمت مدل کردن آزمایشات عددی سوق پیدا کرد. در آزمایشات فیزیکی، اشتباه در آزمایشات می‌تواند به صورت‌های مختلفی رخ دهد برای مثال ارزیابی خطاها هنگامی که بی‌نظمی یا خطا بر اثر یک همگرایی اشتباه باشد (مثلا خواب آلوده بودن آزمایشگر یا خستگی او و یا ناهمگن بودن مواد آزمایشی) و یا اینکه یک پدیده فیزیکی پیوسته را به صورت گسسته تعریف کنیم در صورتی که نتوان در واقعیت چنین کاری را انجام داد. در روش سطح پاسخ فرض می‌شود که خطاها تصادفی هستند. کاربرد RSM برای بهینه‌سازی طرح، در کاهش هزینه روش‌های تحلیل گرانقیمت و بی‌نظمی‌های عددی مرتبط با آنها می‌باشد (مانند تحلیل CFD یا عنصر محدود). در روش سطح پاسخ همگرایی به سمت عنصر بهینه است زیرا آنها اثرات عوامل بی‌نظمی را کاهش می‌دهند. یک جنبه مهم روش سطح پاسخ طراحی آزمایشات است که عموماً به عنوانDOE شناخته می شود. این استراتژی در اصل برای برازش مدل‌های آزمایشی توسعه داده شد اما می تواند برای آزمایشات عددی نیز به کار رود. هدف DOE انتخاب نقاطی است که پاسخ باید مورد ارزیابی قرار گیرد. انتخاب طرح‌های آزمایش می‌تواند تأثیر زیادی بر روی صحت تخمین و هزینه ساخت مدل سطح پاسخ داشته باشد. در یک DOE سنتی آزمایشات غربالگری در مراحل ابتدایی فرآیند اجرا می‌شود یعنی زمانی که تعداد زیادی از متغیر‌های طرح به صورت بالقوه وجود دارد که ممکن است اثرات کوچکی روی پاسخ داشته باشند و یا اینکه هیچ تاثیری روی پاسخ نداشته باشند. انجام روش سطح پاسخ بدون داشتن اطلاعات در مورد فرایند و متغییرهای مؤثر بر آن، می‌تواند گمراه کننده باشد. متداول‌تر است که قبل از انجام مراحل روش سطح پاسخ، فرایند مورد مطالعه به خوبی بررسی شود و در ابتدا از یکطرح آزمایش غربال برای شناسایی اثر ورودی‌ها بر فرایند مورد مطالعه استفاده گردد
در این صفحه تعداد 1637 مقاله تخصصی درباره روش‌ سطح پاسخ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی روش‌ سطح پاسخ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Biodiesel; Methyl ester; Palm fatty acid distillate; Sulphated solid acid; Response surface methodology; Fine chemicalPFAD, Palm fatty acid distillate; CPO, Crude palm oil; MT, Metric tonne; RBD, Refined, bleached and deodorized; FFA, Free fatty acids; FA
Keywords:
S, supplementary; OCOP, oxidation coagulation at optimized pH; MOCOP, modified oxidation coagulation at optimized pHArsenic removal; Coexisting iron; Oxidation-coagulation-adsorption; Response surface methodology
Keywords:
Ultrasound assisted extraction; Mandarin peel; Phenolic compounds; UAE; ultrasound-assisted extraction; MPE; mandarin peel extract; MAE; maceration extraction; BBD; Box-Behnken Design; RSM; Response Surface Methodology; Hesperidin (PubChem CID: 10621);
Keywords:
BBD; Box-Behnken design; BHT; butylhydroxytoluene; DB; dry basis; DSS; defatted sesame seed; GAE; gallic acid equivalent; OE; optimal extract; QE; quercetin equivalent; RSC; radical scavenging capacity; RSM; response surface methodology; SSC; sesame seed
Keywords:
CGLS; cook ground lobster shells; RSM; response surface methodology; LA/S; lactic acid to shells; EDPS; enzymatically deproteinized shells; MILAD; microwave-intensified lactic acid demineralization; Optimization; Demineralization lobster shell; Microwave-
Keywords:
AoxA; antioxidant activity; CCRD; central composite rotatable design; GAE; gallic acid equivalents; GT; germination temperature; Gt; germination time; RSM; response surface methodology; RUE; rutin equivalent; ST; soaking time; TFC; total flavonoid content
Keywords:
ANN; artificial neural network; APD; average percentage deviation; MLP; multi layer percepton; PBD; Plackett Burman design; RMSE; root mean square error; R2; coefficient of determination; RSM; response surface methodology; 1,3-PDO; 1,3-propanediol; 1,3-Pr