آشنایی با موضوع

روش‌شناسی سطح پاسخ (Response Surface Methodology) یا به اختصار RSM، مجموعه‌ای از روش‌های ریاضی است که رابطهٔ بین یک یا چند متغیر پاسخ را با چندین متغیر مستقل (مورد مطالعه) تعیین می‌کند. این روش در سال ۱۹۵۱ توسط باکس و ویلسون معرفی شد، تا به امروز نیز از آن به عنوان یکی از ابزارهای طراحی آزمایش استفاده می‌گردد. هر چند بسیاری این روش را به عنوان یک شبه مدل (Metamodel) می‌دانند. مطالعاتی نظیر مطالعهٔ کرمی و همکاران روش سطح پاسخ را به عنوان یک روش قابل قبول در مقایسه با روش‌های سنتی مدل سازی نشان داده است. در علوم مهندسی بسیاری از پدیده‌ها بر مبنای تئوری‌های مربوط به خودشان مدل سازی می‌شوند. این درحالیست که بسیاری از پدیده‌ها به دلیل تعداد زیاد عوامل کنترل کننده، ناشناخته بودن مکانیسم یا پیچیدگی محاسباتی، قابلیت داشتن مدل ریاضی مناسب را ندارند. در چنین مواردی استفاده از روش‌های تجربی مدلسازی کارساز است؛ روش سطح پاسخ به عنوان یکی از روش‌های مدل سازی تجربی مطرح است. روش سطح پاسخ، یکی از رویکردهای بررسی در طراحی آزمایشها و علوم وابسته است. در روش سطح پاسخ سعی می‌شود تا با استفاده از یک طرح آزمایش مناسب، راهی برای تخمین برهمکنش‌ها(Interactions)، اثرات درجه دوم و حتی شکل موضعی سطح پاسخ مورد مطالعه یافته شود. در این میان اهداف خاصی به طور جدی دنبال می‌شوند که از مهمترین‌شان می‌توان به بهبود فرایند با یافتن ورودی‌های بهینه، رفع مشکلات و نقاط ضعف فرایند و پایدارسازی آن اشاره کرد. در اینجا پایدارسازی مفهوم مهمی در آمار کیفیت است که به حداقل کردن اثرات متغیرهای ثانویه یا غیر کنترلی (اغتشاشی) دلالت می‌کند. انجام روش سطح پاسخ بدون داشتن اطلاعات در مورد فرایند و متغییرهای مؤثر بر آن، می‌تواند گمراه کننده باشد. متداول‌تر است که قبل از انجام مراحل روش سطح پاسخ، فرایند مورد مطالعه به خوبی بررسی شود و در ابتدا از یک طرح آزمایش غربال برای شناسایی اثر ورودی‌ها بر فرایند مورد مطالعه استفاده گردد.

در این صفحه تعداد 787 مقاله تخصصی درباره روش‌شناسی سطح پاسخ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش‌شناسی سطح پاسخ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Ultrasound assisted extraction; Mandarin peel; Phenolic compounds; UAE; ultrasound-assisted extraction; MPE; mandarin peel extract; MAE; maceration extraction; BBD; Box-Behnken Design; RSM; Response Surface Methodology; Hesperidin (PubChem CID: 10621);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; TG; transglutaminase; RSM; response surface methodology; CCRD; central composite rotatable design; PB; Plackett-Burman design; PP; polymeric proteins; Transglutaminase; Enzyme production; Wheat protein polymers; Cross-linking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CF; coagulation-flocculation; COD; chemical oxygen demand; DOE; design of experiment; MWCO; molecular weight cut-off; NF; nanofiltration; RSM; response surface methodology; Nanofiltration; Textile industry; Water reuse; Wastewater treatment; RSM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; BIC; biofilm inhibitory compound(s); LC-MS/MS; liquid chromatography/tandem mass spectrometry; OPT-BR4; optimized-media-grown BR4; ID-BR4; ideal-media-grown BR4; PQS; Pseudomonas quinolone signal; QS; quorum sensing; RSM; response surface methodology; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; ANOVA; analysis of variance; CCD; central composite design; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; OD; optical density; OFAT; one factor at a time; RSM; response surface methodology; Natural pigment; Bougainvillea glabra; Floral bracts; Central co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; BBD; Box-Behnken design; BHT; butylhydroxytoluene; DB; dry basis; DSS; defatted sesame seed; GAE; gallic acid equivalent; OE; optimal extract; QE; quercetin equivalent; RSC; radical scavenging capacity; RSM; response surface methodology; SSC; sesame seed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; GPSL; Glycyrrhiza polysaccharide liposomes; GPS; Glycyrrhiza polysaccharides; RSM; response surface methodology; LPS; lipopolysaccharide; FBS; fetal bovine serum; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; PBS; phosphate buffered s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; CGLS; cook ground lobster shells; RSM; response surface methodology; LA/S; lactic acid to shells; EDPS; enzymatically deproteinized shells; MILAD; microwave-intensified lactic acid demineralization; Optimization; Demineralization lobster shell; Microwave-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; cy; number of pressurization cycles; DHS; dynamic headspace; DOE; design of experiments; dp; dry purge time (min); GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS; headspace; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; LPME; liquid phase microe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; Ulmus pumila L.; Enzyme-assisted extraction; Response surface methodology; Polyphenols; UPB; Ulmus pumila barks; TP; total polyphenol; TS; total sugar; EAE; enzyme-assisted extraction; UAE; ultrasound-assisted extraction; CHE; conventional heat extraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش‌شناسی سطح پاسخ; PDT; photodynamic therapy; TBO; toluidine blue O; CFU; colony forming units; S. aureus; Staphylococcus aureus; E. coli; Escherichia coli; SRP; scaling and root planing; ROS; reactive oxygen species; PBS; phosphate buffer solution; RSM; response surface me