آشنایی با موضوع

الکتروفورز (به انگلیسی: Electrophoresis) به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکولها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده‌است. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (به انگلیسی Polyacrylamide gel electrophoresis PAGE) تکنیکی است که به طور گسترده در بیوشیمی، پزشکی قانونی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی به منظور جداسازی ماکرومولکول‌هایی همچون پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. جداسازی ماکرومولکول‌ها بر اساس حرکت اللکتروفورتیک آنها انجام می‌گردد. میزان این حرکت به طول، کونفورماسیون و بار مولکول بستگی دارد. برخی مواقع ما از طریق این تکنیک ساختار طبیعی ماکرومولکول‌ها را بررسی می‌کنیم (Native PAGE). گاهی نیز به آن مواد شیمیایی دناتوره کنند ه می‌افزاییم تا درهم پیچیدگی‌ها و ساختار طبیعی از بین برود و مولکول‌ها تنها بر اساس طول و نسبت بارشان از یکدیگر جدا شوند. به این روش SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) گفته می‌شود. در این روش مولکول‌ها بر اساس تفاوت در وزن مولکولیشان از یکدیگر جدا می‌گردند. زمانی که این مولکول‌ها در میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، رشته‌های پلی پپتیدی که بار منفی دارند، بر اساس میزان بارشان، به سمت آند حرکت می‌کنند. میزان فاصله پیموده شده، با وزن مولکولی آنها نسبت عکس دارد. با مقایسه نسبت فاصلهٔ طی شده پروتئین به طول ژل(Rf)، می‌توان به وزن مولکولی نسبی پروتئین دست یافت. به طور معمول به منظور دناتوره کردن اسیدهای نوکلئیک از اوره استفاده می‌شود. در حالی که به منظور دناتوره کردن پروتئین‌ها عموماً از سدیم دودسیل سولفات(SDS) استفاده می‌گردد. همچنین ممکن است از ۲-مرکاپتواتانل نیز جهت از بین بردن پیوندهای دی سولفیدی در بین کمپلکس‌های پروتئینی استفاده شود. این ژل از پلیمرهای آکریلامید ساخته میشود که بیس آکریلامید به صورت نوارهای عرضی این پلیمر را به طور منظم به هم ارتباط میدهد طوری که منافذ با قطر معین و یکسان در ژل ایجاد میشود پلیمریزاسیون ژل با اضافه کردن آمونیوم پرسولفات (یا ریبوفلاوین) شروع میشود و با افزودن TEMED (یا DMAPN ) تسریع میشود. TEMED = N،N،N’،N’–tetramethyethylenediamine DMAPN=3-dimethylamino-propionitrile TEMED موجب تشکیل رادیکال های آزاد از پرسلفات آمونیوم میشود و این رادیکال‌ها پلیمریزاسیون را باعث میشوند چون باز آزاد موجود در TEMED برای این پروسه ضروری است لذا در pH پایین پلیمریزاسیون است و یا کاملا متوقف میشود. افزایش TEMED (یا APS) سرعت پلیمریزاسیون را افزایش میدهد.

در این صفحه تعداد 3280 مقاله تخصصی درباره الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Faba bean protein; Microbial transglutaminase; Emulsifying property; Emulsion; Oxidative stability; CDs; conjugated dienes; EAI; emulsifying activity index; FBPI; faba bean protein isolate; FI; fluorescence intensity; FUCD; far-ultraviolet circular dichro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Durum wheat; Glutenins; Gliadins; Quality; HMW-GS; High Molecular Weight Glutenin Subunits; LMW-GS; Low Molecular Weight Glutenin Subunits; SDS-PAGE; Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis; SDSS; Sodium Dodecyl Sulphate Sedimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HEHP; hydro-electrostatic hybrid priming; PCA; principal component analysis; PBS; phosphate-buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD; circular dichroism; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondiald
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ibroblasts; surgical adhesions; proteoglycan 4; AlphaLISA; amplified luminescent proximity homogeneous assay; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ECM; extracellular matrix; mAb; monoclonal antibody; PBS; phosphate buffered saline; PRG4; proteoglycan 4/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DM2; diabetesmellitus type 2; MS; massspectrometry; 2DGE; 2dimensional gel electrophoresis; SDS-PAGE; sodiumdodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; OGTT; oralglucose tolerance test; HbA1c; glycatedhemoglobin A1c; HPLC; high performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA; bovine serum albumin; CL; cardiolipin; Dd; dodecahedron; ECL; enhanced chemiluminescence; FBS; fetal bovine serum; GUV; giant unilamellar vesicle; HAd3; human adenovirus serotype 3; HRP; horseradish peroxidase; HSPG; heparan sulphate proteoglycan; LU
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; GR; glutathione reductase; ROS; reactive oxygen species; 2-AAPA; 2-Acetylamino-3-[4-(2-acetylamino-2-carboxyethylsulfanylcarbonylamino) phenyl carbamoylsulfanyl] propionic acid; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; FBS; fetal bovine serum; PBS; phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; 2D-DIGE; two-dimensional differential gel electrophoresis; 2DE; two-dimensional gel electrophoresis; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; BVA; biological variation analysis; CBB; Coomassie brilliant blue; CHAPS; 3-((3-cholamidopropyl) d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BA; betulinic acid; Cd; CdCl2; ALT; serum alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax; Bcl-2-associated X; EDTA; ethylene diamine tetraacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; MAb; monoclonal antibody; ADCC; antibody dependent cell cytotoxicity; CDC; complement dependent cytotoxicity; DTT; dithiothreitol; DO; dissolved oxygen; CRP; culture redox potential; tPA; tissue plasminogen activator; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Wine; Bentonite; Haze-related protein; Mass spectroscopy; Thaumatin-like protein; aa; amino acid; DTT; dithiothreitol; ESI; electrospray ionization; LC-MS/MS; liquid-chromatography-mass spectroscopy; NTU; nephelometric turbidity units; pI; isoelectric poi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA; bovine serum albumin; dHex; deoxyhexose; EDTA; etylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; Fuc; fucose; Gal; galactose; GlcNAc; N-acetylglucosamine; Hex; hexose; HexNAc; N-acetylhexosamine; HNK-1; human natural killer-1; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Molecular cloning; Deglycosylation; Enzymatic assay; TLC; BMGY; buffered glycerol-complex medium; BMMY; buffered methanol-complex medium; PCR; polymerase chain reaction; LB; lysogeny broth medium; MM; minimal medium; PBS; phosphate buffered saline; SDS-PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Soluble epoxide hydrolase; Escherichia coli; Human embryonic kidney 293 free cells; Recombinant expression; C-terminal domain; EETs; epoxieicosatrienoic acids; AR9281; 1-(1-acetylpiperidin-4-yl)-3-adamantan-1-ylurea; AUDA; 12-[[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CLSM; confocal laser scanning microscopy; Con A; concanavalin A; POB; purified oil bodies; Rd-DHPE; rhodamine B triethylammonium salt; FG-FCF; fast green-FCF; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide electrophoresis; SEM; scanning electron microsco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Milk; Homogenisation; Heat treatment; Gastric behaviour; Nutrient delivery; Protein digestion; GE; gastric emptying; UHT; Ultra High Temperature; SSF; simulated salivary fluid; SGF; simulated gastric fluid; OPA; o-phthaldialdehyde; β-Lg; β-Lactoglobulin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; Arf6; ADP-ribosylation factor 6; ARNO; ADP-ribosylation factor nucleotide site opener; AP-1; Chinese hamster ovary (CHO) cells deficient in the Na+/H+ exchanger 1 isoform; CANX; calnex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Liver-X-receptors; Glucose; Expression; Cardiomyocytes; Oxidative stress; LXR; liver-X-receptor; SUMO; small ubiquitin-like modifier; NCoR; nuclear receptor corepressor; DM; diabetes mellitus; DCM; diabetic cardiomyopathy; ROS; reactive oxygen species; iN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CDNB; 1-chlore-2,4-dinitrobenzene; DCNB; 1,2-dichlore-4-nitrobencene; EPNP; 1,2-epoxy-3-(p-nitrofenoxy)propane; EA; ethacrynic acid; GSH; glutathione; GST; glutathione S-transferase; h; Hill coefficient; Km; Michaelis-Menten constant; RI; ripeness index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; PRV; pseudorabies virus; ISG15; interferon-stimulated gene 15; Vero; African green monkey kidney; PK-15; porcine kidney; qRT-PCR; quantitative real-time RT-PCR; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; PVDF; polyvinylidene difl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Aβ; Amyloid beta; AD; Alzheimer's disease; ANOVA; Analysis of variance; BBB; Blood-brain barrier; BCA; Bicinchoninic acid; BSA; Bovine serum albumin; COX-2; Cyclooxygenase-2; DAPI; 4′, 6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; DMEM; Dulbecco's m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; SEER; Surveillance, Epidemiology, and End Results Program; TCGA; the cancer genome atlas; NORAD; Noncoding RNA Activated by DNA Damage; LINCRNA; long intergenic non-coding RNA; ceRNA; competing endogenous RNA; MTT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; SCLC; small-cell lung cancer; NSCLC; non-small-cell lung cancer; miRNA; microRNA; 3′UTR; 3′untranslated region; 5′UTR; 5′untranslated region; CDS; coding sequence; CDK6; cyclin-dependent kinase 6; CDK4; cyclin-dependent kinase 4; CCND1; cyclin D1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Cys; cysteine; WT; wild type; hγD; human gamma D crystallin; HMW; high molecular weight aggregate; ARNC; age-related nuclear cataract; IPTG-isopropyl; 1-thio-β-d-galactopyranoside; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; PMSF; phenyl methanesulfonyl flu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Bacillus thuringiensis; Chimeric protein; Cry1A.105; Domain exchange; History of safe use; Safety assessment; Soybean insect protection; bw; body weight; BSA; Bovine Serum Albumin; Bt; Bacillus thuringiensis; Cry; crystal; E. coli; Escherichia coli; GM; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; NCX; sodium–calcium exchanger; CBD; calcium binding domain; Mops; 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid; Tris; tris(hydroxymethyl)-aminomethane; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; MES; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; Fluo-3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Bax; Bcl-2 associated X protein; Bcl-2; B cells lymphoma-2 protein; Bid; Bcl-2 homology interacting domain death against; CFP; Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer ssp. pruniflorum (Kurz) Gogel; DISC; Death inducing signaling complex; FADD; Fas associated dea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CD; circular dichroism spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; DTT; dl-dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol-bis2-aminoethylether-N,N,N',N'-tetraacetic acid; ESI-MS; electrospray ionization mass spectro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; OS; osteosarcoma; miRNAs; microRNAs; 3′-UTR; 3′-untranslated region; BCL9; B-cell CLL/lymphoma 9; CCK-8; cell counting kit-8; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; PVDF; polyvinyliden
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; GABAAR; GABAA receptor; PMP; Plasma membrane-enriched preparation; PEP; Purified enzyme preparation; hrCNE-PAGE; High resolution clear native Electrophoresis; SDS-PAGE; Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; Phenol; Cl−/HCO3−-ATPas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; NXT; naoxintong; PAD; peripheral vascular disease; DVT; deep veins thrombus of lower limb; VEGF; vascular endothelial growth factor; p-Akt; phosphorylated-Akt; p-eNOS; phosphorylated-endothelial nitric oxide synthase; TUNEL; Terminal deoxynucleotidyl tran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Elk1; ETS-domain containing protein; OGD; oxygen-glucose deprivation; Fra-1; Fos-related antigen 1; Nrf2; Nuclear factor erythroid 2-related factor; ARE; antioxidant responsive element; ROS; reactive oxygen species; SD; Sprague-Dawley; FBS; fetal bovine s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Type 2 RIP; Abrus fruticulosus; Toxin; Antileishmanial activity; SDS-PAGE; dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis; BSA; bovine serum albumin; CD; Circular dichroism; PBS; phosphate-buffered saline; FITC; fluorescein isothiocyanate; MTS; 3-(4,